Duhovna vizija

Put buđenja vlastite božanske iskre

Božanska iskra

Esencija koja ujedinjuje sve u našem svemiru

Božanska iskra prisutna je u duši svakoga. Ona je "svjedok" božanske prirode svakog ljudskog bića. Prema damanhurskome mitu, svaki pojedinac dio je Primordijalnog Ljudskog Božanstva, sile koja prožima svemir. To božanstvo, koje ulazi u Svemir Oblika, podijeljeno je u toliko dijelova koliko je živih oblika u svemiru. Dakle, svatko od nas dio je tog božanstva. Božansku prirodu ljudskih bića simbolizira božanska iskra, beskonačno mali dio božanstva prisutan u svakome. Krajnji evolucijski cilj svakog ljudskog bića je da u potpunosti osvijesti svoju božansku prirodu.