Spiritual Vision

Put buđenja vlastite božanske iskre

Duhovna fizika
Istraživanje Stvarnosti

Promatranje stvarnosti kroz prizmu univerzalnih zakona

Duhovna fizika promatra mehanizme koji upravljaju životom, događajima i svim elementima koji doprinose postojanju ovog svemira, kroz prizmu mistične vizije i osobnog istraživanja. Metoda kojom se istražuju principi i zakoni prolazi kroz vježbu vlastitih osjetila i vlastitih sposobnosti: svaki istraživač istražuje i eksperimentira, primjenjuje i ispravlja, otvara nove granice shvaćanju stvarnosti koja nas okružuje.
Duhovna fizika se rađa kroz dijalektični proces unutar stvarnosti Damanhura i njezin je jezik dinamičan, u stalnoj evoluciji i obnovi. Česti su susreti u kojima Damanhurci raspravljaju o hipotezama i otkrićima i međusobno se nadopunjuju. Ponekad se razvijaju različite škole misli koje interpretiraju iste principe kroz različite točke gledišta i iz tih se razmjena rađaju dodatne točke za razmišljanje.
Među osnovnim temama su kozmologija, fizika prostora-vremena, struktura materije i zakoni koji podupiru svemir. Iz proučavanja Duhovne fizike rađa se tehnologija koja se koristi za intervenciju u sinkronicitetu, prostoru i vremenu, kako bi se intenzivirale i pojačale naše percepcije i naša senzibilnost, te naše tijelo održalo zdravim.
Duhovna fizika uzima u obzir “glavne sustave”, filozofske implikacije, suptilni ekosustav i individuu u njezinoj fizičkoj, energetskoj i duhovnoj složenosti.

Svemir forme

Naš svemir, karakteriziran formom i vremenom

Duhovna fizika pretpostavlja da je polje Bivanja prožeto Primordijalnim zakonima. Ti zakoni susrećući se u stalnoj varijaciji recipročnih tokova generirajući više različitih razina postojanja nazvanih “svemirima”. Svaki svemir definira se kao “polje zakona”. Unutar svakog svemira ne djeluju više Primordijalni zakoni već njihov derivati; odatle dolazi naziv Derivirani zakoni. Osam je zakona koji se susreću u jednakoj ravnoteži u našem svemiru, “Svemiru Formi”:
* Sinkronicitet
* Jedinstveni  atom
* Božanstvo
* Geometrijska esencija
* Vremenska matrica
* Pad događaja
* Kaos
* Strelica Kompleksnosti
Iz međudjelovanja ovih temeljnih sila izvire Vrijeme. Svemir formi je karakteriziran raznovrsnošću i raznolikošću formi, njihovom međusobnom udaljenosti i interakcijom, te interakcijom njih i Vremena. Unutar ovog svemira svjetovi na kojima je prisutan život povezani su sistemom toka misli, informacija, energija - Sinkronim Linijama, koje su još od prvih godina Damanhura bile predmet istraživanja Falca Tarassaca. Sinkrone linije Zemlje formiraju mrežu od osamnaest glavnih linija i bezbroj minornih linija. Damanhur i Hramovi Čovječanstva sagrađeni su na točki križanja četiri Sinkrone linije.

Vrijeme kao spremnik

Vrijeme je prirodno kraljevstvo, jako razgranato

Duhovna fizika gleda na Vrijeme s dvije glavne točke gledišta: kao slijed događaja koji su međusobno u odnosu uzrok-posljedica te kao “teritorij” gdje su svi događaji prisutni, istovremeni i gdje više ne vrijedi zakon uzrok-posljedica.
U prvom slučaju ima smisla ideja o prošlosti-sadašnjosti-budućnosti, kako je to uobičajeno kada promatramo linearnom logikom. U drugom slučaju postoji “vječna sadašnjost” gdje se može razviti beskonačan broj sekvenci mogućih događaja. Obje pretpostavke otvaraju seriju važnih mogućnosti koje vode do elaboriranja složenih teorija o Vremenu i istraživanju prostorno-vremenskoga tkanja.
Vrijeme, povrh toga, nije jednostavno “nešto što protječe”, već je element sa specifičnim karakteristikama, ovisno o parametrima težine, gustoće i temperature. Ovisno o tim karakteristikama Vrijeme je “spremnik događaja” u pravom smislu te riječi koji, spojen s prostorom, čini mogućim razvoj događaja. Na Vrijeme se u Duhovnoj fizici gleda kao pravo prirodno kraljevstvo. Uz kraljevstvo minerala, biljaka i životinja, postoji i “vremensko kraljevstvo”: inteligentni ekosustav koji je u interakciji s prostornim kraljevstvima po točno određenim zakonima. U vremenskom kraljevstvu razvijaju se razne paralelne vremenske grane, područja u kojima vrijeme teče na različite načine. Moguće je spoznati i djelovati u vremenskom kraljevstvu zahvaljujući tehnologiji “vremenskog sjemenja”, čije “sijanje” čini mogućim usmjeravanje tijeka događaja, pokretanje novih sekvenci i modifikaciju efekata prošlosti na sadašnjost… Čak možemo uzeti u obzir hipotezu o teoriji putovanja kroz vrijeme, izazov kojem su Damanhurci uvijek strastveno pristupali.

Struktura Duše

Mi smo složena bića koja postoje na različitim razinama

Prema Duhovnoj fizici, ljudsko biće postoji na različitim razinama: fizičkoj, energetskoj i duhovnoj. Uz fizičko tijelo postoji jedna složena suptilna fiziologija u kojoj djeluju energetska tijela, vitalna aura, sistem mikro-linija, čakre (Damanhurci ih zovu i “adonajba”) i brojni drugi organi koje je važno osvijestiti.
I naša struktura duše je složena stvarnost: unutar nas koegzistiraju mnoge osobnosti, od kojih se svaka izražava vlastitim karakterom, vizijama, potrebama, posebnostima i strastima, baš kao što to čine različite zasebne osobe. Neka vrsta unutarnje mikro-zajednice koja treba postići dogovor i harmoniju među svojim dijelovima, kako bi naš život živjeli spokojno i u ravnoteži! Svako ljudsko biće ugošćuje božansku iskru, izvedenicu naše duhovne prirode, koja ujedinjuje sva bića u svemiru. To čovjeka čini bićem-mostom, koje ima sposobnost približiti materijalnu razinu duhovnoj. Postati intimno svjestan vlastite božanske iskre znači proći evolutivni put.
U trenutku smrti, dok se fizičko i energetska tijela dezintegriraju, struktura duše opstaje i doseže Prag, dimenziju u kojoj ne postoji vrijeme i gdje različite osobnosti iščekuju mogućnosti nove inkarnacije.
“Prosvjetljenje” i “metamorfoza” predstavljaju ciljeve ljudskog bića na njegovom putu prema buđenju svjesnosti o vlastitoj funkciji u Svemiru.

Želiš li se pretplatiti na naš newsletter?
Ako i ti, poput nas, sanjaš o stvaranju novog svijeta u kojem svako ljudsko biće može napredovati i biti u službi višeg dobra, sigurni smo da ćeš uživati u čitanju

Ostani u kontaktu preko našeg newslettera!

* nužno polje

Zanima me:

prijavom izjavljujem da sam pročitao informacije o procesiranju osobnih podataka.

no, thanks