Duhovna vizija

Put buđenja vlastite božanske iskre

Filozofija

Iznova probuditi tvoju božansku prirodu

Damanhurska filozofija koju je inspirirao Falco Tarassaco, temelji se na pozitivnom razmišljanju, akciji i ideji da svako ljudsko biće živi tako da drugima ostavi dio sebe i doprinese evoluciji čovječanstva.U Damanhurskoj duhovnoj viziji ljudi su dio duhovnog ekosustava zajedno sa silama i svjesnim bićima i važno je s njima ostvariti svjesni kontakt. U ovom ekosustavu pronalazimo bića s kojima je čovječanstvo oduvijek bilo u kontaktu, u različitim oblicima, od duhova prirode do božanstava povezanih s različitim narodima.Ljudi sudjeluju u ekosustavu jer nose božansku iskru koja se može probuditi. Cilj Damanhurskog duhovnog puta je buđenje božanske iskre koja se odnosi na pozitivan potencijal prisutan u svakome od nas. Da bi se probudio taj božanski princip, Damanhurci žive s idejom da duhovna vizija ispunjava svaki trenutak našega postojanja, 24 sata dnevno.Idealna vizija odnosa između ljudske i božanske dimenzije sadržana je u konceptu Trijade. U Trijadi su božanstva svih naroda ovog planeta predstavljena na harmoničan način. Ona, čiji su mitovi i karakteristike slični, povezuju se jedno s drugim u namjeri da se stvori jedan novi globalni savez između čovječanstva i božanskih sila, sposoban probuditi svijest i ujediniti - a ne razjediniti - ljudska bića.Škola Meditacije je glavni damanhurski duhovni put. U njoj mogu sudjelovati svi oni koji to žele i odaberu, čak i oni koji nisu građani Damanhura. To je inicijatska škola koja uključuje aktivaciju izravnog odnosa sa silama duhovnog ekosustava kroz inicijaciju. Dva su moguća načina napredovanja kroz učenje Falca Tarassaca. Prvi stupanj, kroz Put prema Duhovnoj slobodi, nudi razmatranja i iskustva koja podržavaju osobu u izboru vlastite misije u životu. Drugi stupanj, kroz Školu Meditacije, uključuje produbljivanje tema duhovnog i ezoterijskog znanja.

Želiš li se pretplatiti na naš newsletter?
Ako i ti, poput nas, sanjaš o stvaranju novog svijeta u kojem svako ljudsko biće može napredovati i biti u službi višeg dobra, sigurni smo da ćeš uživati u čitanju

Ostani u kontaktu preko našeg newslettera!

* nužno polje

Zanima me:

prijavom izjavljujem da sam pročitao informacije o procesiranju osobnih podataka.

no, thanks