Spiritual Vision

Put buđenja vlastite božanske iskre

Škola Meditacije
Karakteristike

Škola Meditacije, spoznati unutarnje božanstvo

Škola Meditacije je glavni damanhurski duhovni put. U njoj mogu sudjelovati svi koji to žele, čak i oni koji žive daleko od Damanhura. 
Škola Meditacije je inicijatska škola koja kroz inicijaciju aktivira izravne odnose sa silama duhovnog ekosistema. Sudjelovanje na predavanjima Škole Meditacije ne podrazumijeva trošak jer se znanje kojemu se pristupa ne može vrednovati novcem.
Na početku se proučava smisao života, kao i zakoni i sile koje upravljaju svemirom. Nakon toga istraživanje kreće smjerom koji se odabire između Duhovnih puteva, prema osobnim karakteristikama ili sklonostima, a na određenim razinama istraživanje određuju i sami polaznici Škole. 
Osnovna ideja je da autentični duhovni put, nakon što se primjereno izbrusi osnovno znanje, može u svakome od nas, a zajedno s drugima s kojima dijelimo proces rasta, dovesti do buđenja unutarnjeg učitelja.
Inicijacija koja se odvija u Školi Meditacije formalizira odabranu vezu s određenim silama duhovnog ekosistema. Njezin glavni cilj je da uspostavi savezništvo između ljudskih bića i božanstava kako bi uzajamno koristili dobrobiti na svojim evolutivnim putevima. 
Škola Meditacije nas podučava da ne predajemo svoju duhovnu evoluciju nekom drugom, izvan nas samih. To je razlog zbog kojeg se Meditacija promatra kao način života, 24 sata dnevno, kao put na kojem Škola može trajati čitav život, ako netko to želi.

Ritualnost

Jezik koji omogućuje komunikaciju s duhovnim carstvom

Rituali u Damanhuru predstavljaju jezik kojim komuniciramo s inteligentnim bićima koja nastanjuju duhovni ekosistem u koji smo uronjeni. 
Postoje Veliki rituali koji su povezani s ritmovima prirode, kao što su to Solsticiji i Ekvinociji, kada slavimo zajedništvo sa silama prirode i božanskim silama, te Komemoracija pokojnih, tijekom kojeg se otvaraju vrata prema Onostranom i kada se sjećamo svih umrlih. Postoje i jednostavni dnevni rituali, kao što je to kontakt s biljnim svijetom, kroz pozdrav drvetu prilikom ulaska na teritorije različitih damanhurskih zajednica, ili pročišćenje hrane prije svakog jela koje služi da bi se frekvencija osoba uskladila s frekvencijom hrane, kako bi  bila hranjiva ne samo za fizičko već i za suptilna energetska tijela.
Na svakom od Duhovnih puteva razvija se i posebna ritualna praksa koja je povezana s raznim elementima, ovisno o funkciji pojedinih puteva. Pored toga, prisutna je i osobna ritualna praksa koja omogućava kanaliziranje energije pojedinca prema ciljevima i funkcijama koje određuju sami inicijati.
Svi Damanhurci su voditelji svojih vlastitih rituala jer svaki inicijat ima svoj izravan odnos sa silama duhovnog ekosistema.
Damanhurske rituale prate plesovi, pjesme i ritmovi koji su sastavni dio rituala, zajedno s riječima, simbolima i pokretima na Svetom jeziku, arhetipskom jeziku koji se koristi i u Svetoj umjetnosti.

Duhovnost u svakodnevnom životu

Putevi: Polja interesa unutar Škole Meditacije

Duhovni putevi su grupe unutar Škole Meditacije kroz koje svaki inicijat razvija specifične interese u skladu s vlastitim težnjama i talentima. Duhovni putevi nadopunjuju osnovni put Meditacije koji je isti za svakoga i koji postavlja temelje za individualno prosvjetljenje kroz vježbanje kvaliteta svake osobe, jer na putu ostvarivanja istog duhovnog cilja ima toliko raznih načina bivanja koliko i samih inicijata. 
Kroz duhovne puteve provodimo u djelo Damanhursko duhovno načelo da je raznolikost svakog pojedinca izvor duhovnog bogatstva za čitavu zajednicu.
Svaki Damanhurac odabire glavni duhovni put, a ako želi odabire i drugi kroz koji produbljuje svoja istraživanja, pojedinačno ili u grupama.
Putevi su prisutni kao temelj ne samo na duhovnom putu svake osobe nego i u načinu vođenja Damanhura, ponekad u tolikoj mjeri da neke funkcije Federacije Zajednica vode sami Putevi. 
U ovom trenutku postoji šest Puteva: 
* Put Svećenstva i Ezoterijskih parova odabiru oni koji, kao pojedinci ili parovi, žele djelovati na području usmjeravanja vlastitih životnih energija.
* Put Vitezova uključuje sigurnost i zaštitu teritorija.
Put Proročišta je posvećen produbljivanju istraživanja ritualnog jezika.
Put Umjetnosti i Riječi uključuje prijenos poruka i unapređenje umjetnosti.
Put Zdravlja djeluje na putu rasta kroz brigu i dobrobit za zdravlje.
Put Umjetnosti Rada podržava i promovira razvoj aktivnosti i usluga.
Drugi, manji putevi, poznati kao "tematski", odnose se na obrazovanje u kontekstu obitelji i škole, prehrambenu samodostatnost i samoodrživost.

Želiš li se pretplatiti na naš newsletter?
Ako i ti, poput nas, sanjaš o stvaranju novog svijeta u kojem svako ljudsko biće može napredovati i biti u službi višeg dobra, sigurni smo da ćeš uživati u čitanju

Ostani u kontaktu preko našeg newslettera!

* nužno polje

Zanima me:

prijavom izjavljujem da sam pročitao informacije o procesiranju osobnih podataka.

no, thanks