Duhovna vizija

Put buđenja vlastite božanske iskre

Superpojedinac

Damanhurcidefiniraju "superpojedinca" kao skupinu ljudi koji su sposobnikretati se zajedno kao cjelina, usklađena s drugima i potaknuta uzajamnomljubavlju. U superpojedincu,svaki pojedinac doprinosi ostvarenju kolektivnog identiteta i to ga uzvisuje.Ljudi se međusobno odnose s poštovanjem, ljubavlju, prihvaćanjem i sposobnošćuda pomažu jedni drugima postati boljim. Unutar skupine pojedinaca"paratelepatija" je vrlo snažno prisutna, kao mogućnost prenošenjatalenata i sposobnosti s jedne osobe na drugu. Superpojedinac jecilj svake Damanhurske skupine. U idealnom slučaju, svaki Duhovni Put, svakatvrtka, zajednica, nukleus i tako dalje trebala bi dosegnuti stanjesuperpojedinca. Dakle, ovo je primjer istraživanja koje je ne samo teoretsko, većje uglavnom praktično.