Privatnost

Tekst koji se odnosi na obradu osobnih podataka

Ova informacija pruža se u skladu s čl. 13 GDPR 679/2016 - "Europske Uredbe o zaštiti osobnih podataka" osobama koje iz bilo kojeg razloga mogu kontaktirati, tražiti informacije ili izvršiti transakciju s tvrtkom K&D ITALIA S.r.l. ili s jednom od dolje navedenih osoba kao suvlasnikom obrade (članak 26. DPPP-a) ili s jednom od osoba koje su označene kao odgovorne za obradu K&D ITALIA S.r.l. (članak 28. GDPR-a).

Identitet Suvlasnika obrade

Suvlasnici obrade s njihovom djelatnošću navedeni su u nastavku:
 • K&D ITALIA S.r.l. sa sjedištem u Via Baldissero 21, Vidracco (TO), u osobi svog zakonskog zastupnika pro tempore;
 • Devodama S.r.l., sa sjedištem u Via Baldissero 21, Vidracco (TO), u osobi svog zakonskog zastupnika pro tempore;
 • Aps Damanhur, sa sjedištem u Via Pramarzo 5, Baldissero canavese (TO), u osobi svog zakonskog zastupnika pro tempore
 • tijela su navedena na www.kditalia.it
Temeljem internih sporazuma sklopljenih između Suvlasnika obrade, sukladno čl. 26 GDPR, K&D ITALIA S.r.l. je odgovorna za pružanje informacija o obradi osobnih podataka zainteresiranoj stranci.

Tvrtka K&D ITALIA S.r.l., sukladno čl. 28 GDPR, imenovana je odgovornom za obradu od strane sljedećih nezavisnih nositelja obrade:
 • Damanhur Welcome & University S.n.c., sa sjedištem u Via Pramarzo 3, Baldissero canavese (TO) u osobi svog zakonskog zastupnika pro tempore;
 • tijela navedena na www.kditalia.it
Obrada za koju je K&D ITALIA S.r.l. određena kao odgovorna, jednaka je postupku koju provodi kao suvlasnik.
Dodatna obrada povjerena tvrtki K&D ITALIA S.r.l. u svojstvu voditelja je odgovornost za pružanje informacija o obradi osobnih podataka podnositeljima podataka pojedinih autonomnih titulara obrade.
I konačno, u tvrtki K&D ITALIA S.r.l. odgovaraju zainteresiranim stranama u slučaju ostvarivanja prava.

Identitet odgovorne osobe za zaštitu podataka K&D ITALIA SRL

Odgovoran za zaštitu podataka je Dr. Enrico Gamberini kod K&D ITALIA S.r.l. in Via Baldissero 21, Vidracco (TO).

Izvor podataka

Obrađeni osobni podaci su oni koje je dala zainteresirana stranka prilikom:
 • kupnje na prodajnom mjestu bilo kojeg od prethodno navedenih subjekata ili putem web stranice povezane s njima;
 • zahtjeva za informacije upućene bilo kojem od gore navedenih subjekata, uključujući e-mail;
 • prethodne transakcije s jednim ili više gore navedenih subjekata.

Svrha obrade

Osobni podaci zainteresiranih strana mogu biti obrađeni od strane K&D ITALIA S.r.l. od ostalih Suvlasnika obrade i autonomnih Titulara obrade koji su imenovali K&D ITALIA S.r.l. kao odgovornog za obradu za sljedeće svrhe:
 1. proslijediti onima koji su iskazali interes za proizvode, usluge, aktivnosti i inicijative koje je predložio bilo koji od gore navedenih subjekata, za komunikacije raznih vrsta i različitim sredstvima komunikacije (telefon, mobilni telefon, e-mail);
 2. promicanje aktivnosti, inicijativa, proizvoda i usluga gore navedenih subjekata;
 3. podnošenje zahtjeva ili zahtjeva za obradu;
 4. razmjena informacija namijenjenih izvršenju komercijalnih poslova ili ugovornih odnosa raznih vrsta, uključujući pred i post ugovorne aktivnosti;
 5. obavljanje poslova potrebnih za izvršenje narudžbi i drugih zahtjeva;
 6. prikupljanje korisničkih podataka iz društvenih profila, putem društvene prijave ili interakcije sa svojinom uključenih sudionika.
Obavljanje gore navedenih svrha i posljedičnu obradu osobnih podataka može obavljati samostalno K&D ITALIA S.r.l., K&D ITALIA S.r.l. zajedno s jednim ili više gore navedenih subjekata, neovisno svaki od gore navedenih subjekata.

Pravna osnova obrade

Pravna osnova za legitimitet obrade je:
 • izvršenje ugovora u kojem je zainteresirana strana stranka ili izvršava predugovorne mjere usvojene na zahtjev iste, a u svrhe navedene u točkama 1), 3), 4) i 5);
 • ostvarivanje legitimnog interesa suvlasnika ili autonomnog titulara u svrhe navedene u točki 2);
 • suglasnost zainteresiranih strana formulirana slobodnim i svjesnim izborom postavki privatnosti koje se koriste na društvenim medijima, u svrhe navedene u točki 6).

Primatelji podataka

Osobni podaci koje obradi Titular neće ni u kojem obliku biti otkriveni neodređenim subjektima, uključujući njihovu dostupnost ili jednostavnu konzultaciju. Umjesto toga, oni se mogu javiti službenicima koji rade u uredima zajedničkih suvlasnika ili autonomnih titulara obrade, kao što je gore navedeno. Također se mogu otkriti, u strogo neophodnoj mjeri, osobama koje u cilju rješavanja kupovine ili drugih zahtjeva ili usluga vezanih uz transakciju ili ugovorni odnos s jednim ili više navedenih subjekata moraju u njihovo ime osigurati robu i/ili obavljati usluge. I na kraju, mogu se priopćiti osobama kojima to omogućuju zakonske odredbe, propisi i pravila zajednice.
Na temelju svojih uloga i izvršenih radnih zadataka, neki službenici imaju posebno pravo obrađivati osobne podatke u granicama svojih nadležnosti i sukladno uputama koje su im dali odgovarajući titular ili suvlasnik obrade.

Prijenos podataka

Ni jedan od gore navedenih subjekata ne prenosi podatke trećoj zemlji ili internacionalnim organizacijama.
Međutim, zadržavaju pravo korištenja cloud usluga; u tom slučaju bit će odabrani oni davatelji usluga koji nude odgovarajuća jamstva, prema čl. 46 GDPR 679/16.

Zadržavanje podataka

Subjekti, prethodno navedeni kao suvlasnici ili autonomni titulari obrade, čuvaju i obrađuju osobne podatke tijekom vremena neophodnog za ispunjavanje navedenih ciljeva. Nakon toga će se osobni podaci pohraniti, i ne obrađivati dalje, kroz vrijeme utvrđeno postojećim odredbama o građanskim i fiskalnim pitanjima.

Prava zainteresirane strane

Prema s čl. 7 Zakonske uredbe 196/2003 i članaka 15 - pravo pristupa, 16 - pravo ispravka, 17 - pravo otkaza, 18 - pravo na ograničenje postupka, 20 - pravo na prenošenja, 21 - pravo protivljenja, 22 - pravo da se suprotstavi automatiziranom procesu donošenja odluke GDPR 679/16, zainteresirana strana može ostvariti svoja prava pisanjem K&D ITALIA Srl na gore navedenu adresu ili putem e-maila na privacy@kditalia.it, navodeći suvlasniku ili autonomnom titularu kod kojih ostvaruje pravo objekt svog zahtjeva i pravo koje namjerava ostvariti, i priložiti fotokopiju osobne isprave koja dokazuje legitimnost zahtjeva.

Povlačenje suglasnosti

Prema čl. 23 Zakonske uredbe br. 196/2003 i čl. 6 od GDPR 679/16 zainteresirana strana može opozvati bilo koju suglasnost danu u bilo kojem trenutku.
Međutim, s izuzetkom gore navedene točke 6, obrada ovih informacija je zakonita i dopuštena, čak i bez suglasnosti, ako je to potrebno za izvršenje ugovora čiji je dio zainteresirana strana (odnos opskrbe proizvoda ili usluga) ili za rješenje njegovih zahtjeva.

Uvjet za prigovor

Zainteresirani ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu države prebivališta.

Odbijanje davanja podataka

Zainteresirani za kupnju proizvoda ili usluga ne mogu odbiti davanje osobnih podataka potrebnih za pridržavanje zakona koji reguliraju komercijalne transakcije i oporezivanje.
Dodatni osobni podaci mogu biti potrebni za poboljšanje kvalitete i učinkovitosti transakcije.
Stoga će odbijanje davanja podataka propisanih zakonom spriječiti izvršenje narudžbe, dok odbijanje davanja dodatnih podataka može u potpunosti ili djelomično ugroziti obradu ostalih zahtjeva te kvalitetu i učinkovitost transakcije.

Automatizirani procesi donošenja odluka

Gore navedeni subjekti ne provode postupke koji se sastoje od automatiziranih procesa donošenja odluka o podacima osoba ili kupaca, odnosno osoba koje posluju u ime i za račun klijenata ili pravnih osoba.
 

Informacije o privatnosti Devodama srl

Informacije dobavljačima

Te informacije daju se fizičkoj osobi koja radi u ime i za račun dobavljača tvrtke Devodama srl sukladno čl. 13 d. JLS. 1966 - "Kodeksa u zaštiti osobnih podataka" i čl. 13 GDPR 679/16 – "Europske regulative o zaštiti osobnih podataka"

Identitet vlasnika

Podaci Titulara obrade podataka fizičke osobe koja radi u ime i za račun dobavljača su: Biadene Domenico, zakonski zastupnik tvrtke Devodama srl - Via Baldissero 21 - 10080 Vidracco (TO).
DPO nije određen.

Izvor podataka

Obrađeni osobni podaci su oni koje je zainteresirana stranka dala prilikom:
 • posjeta ili telefonskih poziva
 • izravnih kontakata na izložbama, izlaganjima itd.;
 • prijedloga ponuda;
 • prijenosa i transakcija nakon narudžbe.

Svrha postupka

Osobni podaci fizičkih osoba koje rade u ime i za račun dobavljača obrađuju se za:
 • prosljeđivanje komunikacija različitih vrsta i različitim sredstvima komunikacije (telefon, mobilni telefon, tekstualna poruka, e-mail, faks, papirnata pošta);
 • zaprimanje zahtjeva ili obradu primljenih zahtjeva;
 • .razmjenu informacija za izvršenje ugovornog odnosa, uključujući pred i post ugovorne aktivnosti.

Pravna osnova

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora za koji je svaki dobavljač stranka ili za izvršenje predugovornih mjera poduzetih na zahtjev dobavljača.

Primatelji podataka

Osobni podaci koje obradi Titular podataka neće se ni u kojem obliku otkriti neodređenim subjektima, uključujući onaj koji su stavili na raspolaganje ili jednostavnu konzultaciju. Umjesto toga, oni se mogu javiti službenicima Titulara i nekim vanjskim subjektima koji surađuju s njima. Također se, u strogo neophodnoj mjeri, mogu prenijeti strankama koje u svrhu izdavanja naše robe ili zahtjeva za informacije i predračune moraju osigurati robu i/ili obavljati usluge u naše ime. Na kraju, mogu se priopćiti osobama koje imaju pravo pristupa prema odredbama zakona, propisa i propisa zajednice.
Konkretno, na temelju uloga i izvršenih zadataka, neki službenici imaju pravo obrađivati osobne podatke u granicama svojih nadležnosti i u skladu s uputama koje im je dao Titular.

Prijenos podataka

Kontrolor podataka ne prenosi podatke trećoj zemlji ili internacionalnim organizacijama. Međutim, zadržava pravo korištenja cloud usluga; u tom slučaju bit će odabrani oni davatelji usluga koji nude odgovarajuća jamstva, prema čl. 46 GDPR 679/16.

Zadržavanje podataka

Titular obrade čuva i obrađuje osobne podatke tijekom vremena neophodnog za ispunjavanje navedenih ciljeva. Nakon toga će se osobni podaci pohraniti i ne obrađivati dalje, kroz vrijeme utvrđeno postojećim odredbama o građanskim i fiskalnim pitanjima.

Prava zainteresirane strane

Prema Zakonskoj uredbi 196/2003 i članaka 15 - pravo pristupa, 16 - pravo ispravka, 17 - pravo otkaza, 18 - pravo na ograničenje postupka, 20 - pravo na prenosivost, 21 - pravo na pobijanje, 22 - pravo da se suprotstavi automatiziranom procesu donošenja odluke GDPR 679/16 zainteresirana strana ostvaruje svoja prava pisanjem Titularu obrade na gore navedenu adresu ili putem e-maila, navodeći predmet svog zahtjeva i pravo koje namjerava ostvariti i priložiti fotokopiju dokumenta o identitetu koji potvrđuje legitimnost zahtjeva.

Povlačenje suglasnosti

Prema čl. 23, Zakonske uredbe br. 196/2003 i čl. 6 od GDPR 679/16, zainteresirana strana može u bilo kojem trenutku opozvati bilo koju danu suglasnost. Međutim, obrada ovih informacija je zakonita i dopuštena, čak i bez pristanka, ako je to neophodno za izvršenje ugovora čiji je dio subjekt podataka (odnos opskrbe proizvoda i usluga).

Uvjet za prigovor

Subjekt podataka ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu države prebivališta.

Odbijanje pružanja podataka

Zainteresirana strana može odbiti dati titularu svoje osobne podatke. Međutim, pružanje osobnih podataka je neophodno za ispravno i učinkovito upravljanje ugovorenim odnosom. Stoga bilo kakvo odbijanje pružanja podataka može ugroziti ugovorni odnos u cijelosti ili djelomično.

Automatizirani procesi donošenja odluka

Titular ne obrađuje postupke koji se sastoje od automatiziranih procesa donošenja odluka.

Informacije za primatelje e-mail poruka

Sadržaj e-pošte treba smatrati povjerljivim. Stoga su informacije ili bilo koji privici sadržani u njima rezervirani isključivo za primatelje. Osobe koje nisu primatelji, sukladno čl. 616 c.p., nisu ovlaštene za čitanje, kopiranje, izmjenu i širenje poruke trećim stranama. Oni koji greškom prime našu komunikaciju ne smiju je koristiti ni ikome pokazati, već je izbrisati i obavijestiti pošiljatelja. Autentičnost i sadržaj pošiljatelja nisu zajamčeni, osim digitalno potpisanih dokumenata. Nadalje, sukladno čl. 13 Zakonske uredbe br. 196/2003 i čl. 13 GDPR 679/16, obavještavamo vas da naši arhivi uključuju adrese e-pošte koje se odnose na pojedince, tvrtke, organizacije s kojima su prethodne komunikacije bile prenesene putem e-maila ili putem drugih sredstava komunikacije ili koje su spontano davale svoje e-mail adrese tijekom izravnih kontakata. Ove adrese koristimo u skladu sa spremnošću zainteresiranih za primanje e-mail komunikacija od naše tvrtke. Također vas obavještavamo da su svi poštanski sandučići domene ".....@ damamhur.org" sandučići tvrtke i kao takvi se koriste za komunikaciju na radnom mjestu. Stoga se za potrebe povezane s operativnom aktivnošću može bilo koja poruka, odlazna i dolazna, čitati od strane subjekata koji nisu pošiljatelj i/ili primatelj. U slučaju da zainteresirani žele da se njihova e-mail adresa ukloni iz naše arhive ili za ostvarivanje prava iz čl. 7 Zakonske uredbe 196/2003 i čl. 15 - pravo pristupa, 16 - pravo ispravka, 17 - pravo na otkaz, 18 - pravo na ograničenje postupka, 20 - pravo na prenosivost, 21 - pravo na pobijanje, 22 pravo na odbijanje automatizirani procesa donošenja odluke GDPR 679/16 može pisati Titularu obrade Devodame srl, Biadene Domenico, sa sjedištem u Via Baldissero 21, 10080 - Vidracco (TO)

Pravila o kolačićima i web navigaciji (s analizom)

Ove informacije daju se fizičkim osobama koje pristupaju i posjete web-stranicu Devodama srl, sukladno čl. 13 d. JLS. 1966 - "Kodeksa u zaštiti osobnih podataka" i čl. 13 GDPR 679/16 - "Europske regulative o zaštiti osobnih podataka".

Identitet Titulara

Ovom WEB-stranicom upravlja Biadene Domenico, Titular obrade Devodama srl, sa sjedištem u Via Baldissero 21, 10080 - Vidracco (TO). Titular obrade jamči sigurnost, povjerljivost i zaštitu osobnih podataka u njihovom posjedu, u bilo kojoj fazi obrade istih. Prikupljeni osobni podaci koriste se sukladno Zakonskoj uredbi br. 196/2003 i GDPR 679/16.

DPO nije određen.

Svrha obrade

Računalni sustavi i softverski postupci koji se koriste za rukovanje ovim stranicama tijekom normalnog rada prikupljaju neke osobne podatke čiji prijenos je implicitan u korištenju internetskih komunikacijskih protokola. To su informacije koje se ne prikupljaju kako bi bile povezane s identificiranim zainteresiranim stranama, ali bi putem procesiranja i povezivanja s podacima trećih osoba mogle, po svojoj prirodi, omogućiti identifikaciju korisnika. Ova kategorija podataka obuhvaća IP adrese ili nazive domena računala koja koriste korisnici koji se povezuju s web-stranicom, adrese u zapisniku Uniform Resource Identifier (URI) traženog resursa, vrijeme zahtjeva, način dostave zahtjeva na poslužitelj, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, numerički kôd koji označava status odgovora poslužitelja (uspješno, pogreška...) i druge parametre koji se odnose na operacijski sustav i korisničko okruženje. Ti podaci upotrebljavaju se isključivo u svrhu dobivanja anonimnih statističkih podataka o korištenju web-lokacije i provjeravanju točnog funkcioniranja te se brišu odmah nakon obrade. Podaci se mogu koristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju hipotetskih računalnih zločina protiv web-stranice.

Pravna osnova obrade

Korištenje tehničkih kolačića je obrada koja se provodi u legitimnom interesu Titulara; korištenje analitičkih kolačića provodi se uz suglasnost zainteresirane strane.

Primatelji podataka

Kontrolor podataka ne daje osobne identifikacijske podatke ili informacije trećim stranama, osim ako to nije strogo potrebno onima koji djeluju kao dobavljači za pružanje usluga vezanih uz upravljanje web stranicom i za daljnje upravljanje ugovorenim odnosom i povezanim upravnim obvezama.

Prijenos podataka

Titular obrade ne prenosi osobne podatke trećim zemljama ili internacionalnim organizacijama.

Zadržavanje podataka

Titular obrade zadržava podatke u vremenu potrebnom za dobivanje anonimnih statističkih podataka o korištenju web-stranice i za provjeru pravilnog funkcioniranja. Podaci se brišu odmah nakon obrade.

Prava zainteresirane strane

U vezi s čl. 7 Zakonske uredbe 196/2003 i čl. 15 - pravo pristupa, 16 - pravo ispravka, 17 - pravo na otkaz, 18 - pravo na ograničenje postupka, 20 - pravo na prenosivost, 21 - pravo na pobijanje, 22 pravo da se suprotstavi automatiziranom procesu donošenja odluke GDPR 679/16 zainteresirana strana ostvaruje svoja prava pisanjem Titularu obrade na gore navedenu adresu ili putem e-maila, navodeći predmet svog zahtjeva, pravo koje namjerava ostvariti i priložiti fotokopiju osobne isprave kojom se potvrđuje legitimnost zahtjeva.

Povlačenje suglasnosti

U vezi s čl. 23 Zakonske uredbe br. 196/2003 i čl. 6 od GDPR 679/16, zainteresirana strana može u svakom trenutku povući suglasnost.

Prijedlog prigovora

Subjekt podataka ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu države prebivališta.

Odbijanje davanja podataka

Zainteresirana strana može odbiti dati Titularu navigacijske podatke. U tu svrhu treba onemogućiti kolačiće slijedeći upute koje nudi vaš preglednik. Onemogućavanje kolačića može uzrokovati lošu navigaciju i korištenje značajki web-stranice.

Automatizirani procesi donošenja odluka

Titular obrade ne obrađuje postupke koji se sastoje od automatiziranih procesa donošenja odluka.

Vrste kolačića

Kolačići su informacije unesene u korisnički preglednik kada posjetite web-stranicu ili upotrebljavate društvenu mrežu s računalom, pametnim telefonom ili tabletom. Svaki kolačić sadrži različite podatke kao što su, na primjer naziv poslužitelja s kojeg je došao, numerički identifikator itd. Kolačići mogu ostati u sustavu tijekom trajanja sesije (tj. dok ne zatvorite preglednik koji se koristi za pregledavanje weba) ili dužeg razdoblja, i mogu sadržavati jedinstveni identifikacijski kod.

Tehnički kolačići

Neki kolačići koriste se za provođenje autentičnosti računala, praćenje sesija i pohranjivanje određenih informacija o korisnicima koji pristupaju web-stranici. Ovi kolačići, tzv. tehnički, često su korisni za brže pregledavanje i upotrebu weba zato što interveniraju kako bi olakšali neke postupke kada kupujete na mreži, kada autorizirate ograničena područja pristupa ili kada web-stranica automatski prepoznaje jezik koji obično koristite. Određeni tip kolačića, nazvanih analitika, upotrebljavaju rukovoditelji web-lokacija kako bi prikupili skupne podatke o broju korisnika i načinu na koji posjećuju web-stranicu, a zatim razviju opće statistike o usluzi i njegovoj upotrebi.

Profiling kolačići

Drugi kolačići se, umjesto toga, mogu upotrebljavati za praćenje i profiliranje korisnika tijekom pregledavanja, proučavanje njihovih kretanja i navika web-pretraživanja ili potrošnje (što kupuju, što čitaju itd.), ali i u svrhu slanja reklama ciljanih i personaliziranih usluga (tzv. bihavioralno oglašavanje). U ovom slučaju govorimo o profiling kolačićima. Internetska stranica može sadržavati kolačiće s drugih web-lokacija i sadržaj u raznim elementima ugostiti na stranici, kao što su banner oglasi, slike, videozapisi itd. To su takozvani kolačići treće strane koji se obično koriste za profiling svrhe. S obzirom na specifičnu invazivnost koju profiling kolačića (osobito onih trećih strana) mogu imati u privatnoj sferi korisnika, europsko i talijansko zakonodavstvo predviđa da korisnik mora biti adekvatno informiran o upotrebi istih i da izražava važeću suglasnost za uključivanje kolačića na vašem terminalu.

Korišteni kolačići

Web-stranica http://www.damanhur.org koristi kolačiće kako bi usluge stranice učinila jednostavnijima i učinkovitijima za korisnika koji pregledava web-stranice. Korisnici koji pristupaju web-sučelju dobivaju vrlo malu količinu podataka u svojim uređajima - bilo da su to računala ili mobilni uređaji - u obliku malih tekstualnih datoteka, zapravo "kolačića" pohranjenih u direktorijima koje koristi njihov preglednik. Kolačići koje koristi http://www.damanhur.org omogućuju: - zapamtiti postavke navigacije, - izbjegavati nekoliko puta ponovni unos istih informacija, - analizirati upotrebu usluga i sadržaja koje pruža web-stranica kako bi optimizirali doživljaj pregledavanja. Web-lokacija http://www.damanhur.org upotrebljava Google Analytics ili Shynistat. U tom slučaju, informacije generirane od strane kolačića o korištenju web-stranice prenose se tvrtki Google Inc. ili Triboo Data Analytics srl i pohranjuju na njihovim poslužiteljima. Ovi primatelji podataka koriste te podatke u svrhu izrade izvješća o aktivnostima na web-stranici namijenjenih Titularu obrade ili osobama koje je imenovao. Možete odbiti pružiti podatke o pregledavanju odabirom odgovarajuće postavke u pregledniku. U tom smislu, pogledajte informacije objavljene na Googleovoj web-stranici https://policies.google.com/privacy?hl=hr i dodatnu komponentu preglednika za deaktivaciju Google Analyticsa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ili https://www.shinystat.com/en/ . Ovaj izbor vas, međutim, može spriječiti da koristite sve značajke stranice. Naprotiv, prihvaćanjem korištenja kolačića, kao što je gore opisano, i stalnim pregledavanjem korisnik daje besplatnu i bezuvjetnu suglasnost za obradu osobnih podataka od strane Odbora i Google ili Inc.Triboo Data Analytics srl s metodama i za gore navedene svrhe. Od trenutka kada korisnik klikne ikone na Facebooku, Twitteru, Youtubeu, Instagramu itd., upućen je na odgovarajuće web-stranice i prima od tih kolačiće koji nisu pod kontrolom titulara. Konačno, ako korisnik stigne na web-stranicu nakon što klikne na natpis objavljen na drugoj web-stranici, mora znati da je menadžer oglašivačke mreže dodijelio potrebne kolačiće za otkrivanje propusnosti i količine svih kupljenih proizvoda. Odgovornost upravljanja ovim kolačićima je na upravitelju oglašivačke mreže čiji su podaci normalno dostupni na njegovoj institucionalnoj web- stranici.

Izjava o kolačićima (s Analytics)

Ova stranica ne koristi profiling kolačiće, ni vlastite ni drugih web-stranica. Tehnički kolačići koriste se kako bi se omogućila lakša upotreba nekih značajki web-lokacije i Google Analyticsa (ili Shyinistata ili drugih analizatora web-prometa) kako bi se poboljšala funkcionalnost web-sučelja. Detaljne informacije o navigaciji ove stranice mogu se pogledati klikom na gumb "privacy policy". Slijedeći veze na informativnoj listi, saznat ćete kako onemogućiti Google Analytics (ili Shynistat ili druge analizatore web-prometa). Detaljne informacije o navigaciji ove stranice mogu se pogledati klikom na gumb "privacy policy". Da biste onemogućili tehničke kolačiće, slijedite upute preglednika koji se upotrebljava. Pritiskom na gumb "U redu" izričito izražavate svoj pristanak na korištenje navedenih kolačića i za komunikaciju navigacijskih podataka trećim stranama (Google, Shinystat ili drugi).

Informacije osobama koje ispunjavaju obrazac "Kontakti"

Ove informacije daju se fizičkim osobama koje pristupaju i posjete web-stranicu Devodama srl, sukladno čl. 13 d. JLS. 1966 - "Kodeksa u zaštiti osobnih podataka" i čl. 13 GDPR 679/16 - "Europske regulative o zaštiti osobnih podataka".

Identitet Titulara

Ovom WEB-stranicom upravlja Biadene Domenico, Vlasnik obrade Devodama srl, sa sjedištem u Via Baldissero 21, 10080 - Vidracco (TO). Titular obrade jamči sigurnost, povjerljivost i zaštitu osobnih podataka u njihovom posjedu, u bilo kojoj fazi obrade istih. Prikupljeni osobni podaci koriste se sukladno Zakonskoj uredbi br. 196/2003 i GDPR 679/16.
DPO nije određen.

Zainteresirani subjekti

Ove informacije daju se osobama koje ispunjavaju obrazac "Kontakti" koje je predložila stranica www.damanhur.org Devodama srl sa sjedištem u Via Baldissero 21 - 10080 - Vidracco (TO)

Izvor podataka

Zainteresirana osoba spontano daje podatke putem obrasca koji predlaže web-stranica www.damanhur.org .

Svrha obrade

Osobni podaci pojedinaca koji ispunjavaju obrazac "Kontakti" obrađuju se kako bi se obradili njihovi zahtjevi.

Pravna osnova obrade

Osobni podaci pojedinaca koji ispunjavaju obrazac "Kontakti" zakonito se obrađuju za izvršenje ugovora o kojemu je zainteresirana strana stranka ili za izvršenje predugovornih mjera poduzetih na zahtjev istog (proslijeđeni zahtjev).

Primatelji podataka

Osobni podaci koje obradi Titular obrade neće se otkriti, niti će u bilo kojem obliku biti objavljeni neodređenim subjektima, uključujući njihovu dostupnost ili jednostavnu konzultaciju. Također ih se može dati suradnicima Devodama srl i, u onoj mjeri koja je strogo neophodna i osobama koje u svrhu obrade vašeg zahtjeva moraju isporučiti robu i/ili obavljati usluge u naše ime. Konačno, može se priopćiti osobama kojima to omogućuje zakon, propisi i propisi Zajednice.

Prijenos podataka

Titular obrade ne prenosi osobne podatke u treće zemlje ili međunarodne organizacije. Međutim, zadržava pravo korištenja claud usluga; U tom slučaju, davatelji usluga bit će odabrani među onima koji pružaju odgovarajuća jamstva, kako to zahtijeva čl. 46 GDPR 679/16.

Zadržavanje podataka

Titular obrade zadržava i obrađuje osobne podatke tijekom vremena potrebnog za ispunjavanje navedenih ciljeva. Prava zainteresirane stranke u vezi s čl. 7 Pravnih propisa 196/2003 i čl. 15 - pravo pristupa, 16 - pravo ispravka, 17 - pravo na otkaz, 18 - pravo na ograničenje postupka, 20 - pravo na prenosivost, 21 - pravo na pobijanje, 22 pravo da se suprotstavi automatiziranom procesu donošenja odluke GDPR 679/16 zainteresirana strana ostvaruje svoja prava pisanjem Titularu obrade na gore navedenu adresu ili putem e-maila, navodeći predmet svog zahtjeva i pravo koje namjerava ostvariti i priložiti fotokopiju osobne isprave kojom se potvrđuje legitimnost zahtjeva.

Povlačenje suglasnosti

U vezi s čl. 23 zakonske uredbe br. 196/2003 i čl. 6 od GDPR 679/16, zainteresirana strana može u svakom trenutku povući suglasnost.

Prijedlog za prigovor

Subjekt podataka ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu države prebivališta.

Odbijanje pružanja podataka

Zainteresirana strana može odbiti dati Titularu svoje osobne podatke jer je davanje izborno. Međutim, popunjavanje naznačenih polja bitno je za obradu primljenih zahtjeva.

Automatizirani procesi donošenja odluka

Kontrolor podataka ne obrađuje postupke koji se sastoje od automatiziranih procesa donošenja odluka.

Informativni newsletter

Ove informacije daju se fizičkim osobama koje pristupaju i posjete web-stranicu Devodama srl, sukladno čl. 13 d. JLS. 1966 - "Kodeksa u zaštiti osobnih podataka" i čl. 13 GDPR 679/16 - "Europske regulative o zaštiti osobnih podataka"

Identitet titulara

Ovom WEB-stranicom upravlja Biadene Domenico, titular obrade Devodama srl, sa sjedištem u Via Baldissero 21,10080 - Vidracco (TO). Titular obrade jamči sigurnost, povjerljivost i zaštitu osobnih podataka u njihovom posjedu, u bilo kojoj fazi obrade istih. Prikupljeni osobni podaci koriste se sukladno Zakonodavnoj uredbi br. 196/2003 i GDPR 679/16.

DPO nije određen.

Zainteresirane strane

Ove informacije daju se osobama koje se pretplate na newsletter predložen na web-stranici Devodama srl.

Izvor podataka

Podatke spontano daje zainteresirana strana popunjavanjem polja prijedloga za pretplatu na newsletter.

Svrha obrade

Osobni podaci pojedinaca koji se pretplate na newsletter obrađuju se u svrhu slanja newslwttera e-mailom i omogućavanja prestanka slanja ili za odjavu s popisa primatelja.

Pravna osnova obrade

Osobni podaci pojedinaca koji se pretplate na newsletter zakonito se obrađuju za izvršenje ugovora u kojem je zainteresirani stranka ili za izvršenje predugovornih mjera poduzetih na zahtjev istog (zahtjev i zaključenje bilo kakvih kupnji).

Primatelji podataka

Osobni podaci koje obradi Titular obrade neće se ni u kojem obliku otkriti neodređenim subjektima, uključujući njihovu dostupnost ili jednostavnu konzultaciju. Mogu se priopćiti, u onoj mjeri koja je strogo neophodna, osobama koje u svrhu obrade vašeg zahtjeva moraju isporučiti robu i/ili obavljati usluge ili usluge u naše ime. Na kraju, mogu se priopćiti osobama koje imaju pravo pristupa po zakonu, odredbama i propisima zajednice. Posebno, na temelju izvršenih uloga i zadaća, neki službenice Devodama srl imaju pravo obrađivati osobne podatke u granicama svojih ovlasti i u skladu s uputama koje im je dao Titular.

Zadržavanje podataka

Titular obrade zadržava i obrađuje osobne podatke za vrijeme potrebno za ispunjavanje navedenih ciljeva. Prava zainteresirane strane u vezi s čl. 7 Zakonske uredbe 196/2003 i čl. 15 - pravo pristupa, 16 - pravo ispravka, 17 - pravo na otkaz, 18 - pravo na ograničenje postupka, 20 - pravo na prenosivost, 21 - pravo na pobijanje, 22 pravo da se suprotstavi automatiziranom procesu donošenja odluke GDPR 679/16 ostvaruje pisanjem Titularu obrade na gore navedenu adresu ili putem e-maila, navodeći predmet svog zahtjeva i pravo koje namjerava ostvariti i priložiti fotokopiju osobne isprave kojom se potvrđuje legitimnost zahtjeva.

Povlačenje suglasnosti

Prema čl. 23 Zakonske uredbe br. 196/2003 i čl. 6 od GDPR 679/16 zainteresirana strana može u svakom trenutku povući suglasnost.

Prijedlog za prigovor

Subjekt podataka ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu države prebivališta.

Odbijanje pružanja podataka

Zainteresirana strana može odbiti dati titularu svoje osobne podatke jer je davanje neobvezno. Međutim, popunjavanje navedenih polja bitno je za primanje zatraženog newslettera.

Automatizirani procesi donošenja odluka

Titular obrade ne obrađuje postupke koji se sastoje od automatiziranih procesa donošenja odluka.

Podaci o registraciji web-stranice

Ova informacija daje se fizičkim osobama koje pristupaju i posjete web-stranicu Devodama srl, sukladno čl. 13 d. JLS. 1966 - "Kodeksa u zaštiti osobnih podataka" i čl. 13 GDPR 679/16 - "Europske regulative o zaštiti osobnih podataka".

Identitet Titulara

Ovom WEB-stranicom upravlja Biadene Domenico, Titular obrade Devodama srl, sa sjedištem u Via Baldissero 21,10080 - Vidracco (TO). Titular obrade jamči sigurnost, povjerljivost i zaštitu osobnih podataka u njihovom posjedu, u bilo kojoj fazi obrade istih. Prikupljeni osobni podaci koriste se sukladno Zakonskoj uredbi br. 196/2003 i GDPR 679/16.

DPO nije određen.

Zainteresirane strane

Ti podaci daju se pojedincima koji ispunjavaju online prijavni obrazac koji je predložila tvrtka Devodama srl web-stranica.

Svrha obrade

Osobni podaci pojedinaca koji su ispunili online-obrazac za registraciju obrađuju se u sljedeće svrhe: Primanje newslettera.

Pravna podloga obrade

Osobni podaci fizičkih osoba koji ispune online-obrazac za registraciju zakonito se obrađuju pod sljedećim uvjetima:
 • izvršenje ugovora čija je zainteresirana strana stranka ili izvršenje predugovornih mjera usvojenih na zahtjev iste (besplatni zahtjev za registraciju);
 • ostvarivanje legitimnog interesa Titulara obrade (promicanje komercijalne djelatnosti i obavljanje zakonom propisanih svrha).
 • stjecanje suglasnosti

Primatelji podataka

Osobni podaci koje obradi Titular obrade neće se ni u kojem obliku otkriti neodređenim subjektima, uključujući njihovu dostupnost ili jednostavnu konzultaciju. Mogu se priopćiti, u onoj mjeri koja je strogo neophodna, osobama koje u svrhu obrade vašeg zahtjeva moraju isporučiti robu i/ili obavljati usluge ili usluge u naše ime. Na kraju, mogu se priopćiti osobama koje imaju pristup prema odredbama zakona, propisa i propisa zajednice. Posebno, na temelju izvršenih uloga i zadaća, neki službenici Devodama srl imaju pravo obrađivati osobne podatke u granicama svojih ovlasti i u skladu s uputama koje im je dao Titular.

Prijenos podataka

Titular obrade ne prenosi osobne podatke trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Međutim, zadržava pravo korištenja oblak usluga; u tom slučaju davatelji usluga bit će odabrani između onih koji pružaju odgovarajuća jamstva, kako to zahtijeva čl. 46 GDPR 679/16.

Zadržavanje podataka

Titular obrade zadržava i obrađuje osobne podatke za vrijeme potrebno za ispunjavanje navedenih ciljeva. Nakon toga, oni će se čuvati samo za vrijeme utvrđeno postojećim odredbama o tom pitanju.

Prava zainteresirane strane

Prema čl. 7 Zakonske uredbe 196/2003 i čl. 15 - pravo pristupa, 16 - pravo ispravka, 17 - pravo na otkaz, 18 - pravo na ograničenje postupka, 20 - pravo na prenosivost, 21 - pravo na pobijanje, 22 - pravo da se suprotstavi automatiziranom procesu donošenja odluka GDPR 679/16 zainteresirana strana ostvaruje svoja prava pisanjem titularu obrade na gore navedenu adresu ili putem e-maila, navodeći predmet svog zahtjeva i pravo koje namjerava ostvariti i priložiti fotokopiju osobne isprave kojom se potvrđuje legitimnost zahtjeva.

Povlačenje suglasnosti

Prema čl. 23 Zakonske uredbe br. 196/2003 i čl. 6 od GDPR 679/16, zainteresirana strana može u svakom trenutku povući suglasnost.

Prijedlog za prigovor

Subjekt podataka ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu države prebivališta.

Odbijanje pružanja podataka

Zainteresirana strana može odbiti dati titularu svoje osobne podatke, jer davanje nije obvezno. Međutim, popunjavanje polja označenih kao obavezna bitno je za registraciju i pristup rezerviranom području. Stoga će bilo kakvo odbijanje blokirati registraciju.

Automatizirani procesi donošenja odluka

Titular obrade ne obrađuje postupke koji se sastoje od automatiziranih procesa donošenja odluka.

Sporazum o zajedničkom vlasništvu otvoren je zainteresiranim stranama, zahtjevom na e-mail: privacy@kditalia.it

Želiš li se pretplatiti na naš newsletter?
Ako i ti, poput nas, sanjaš o stvaranju novog svijeta u kojem svako ljudsko biće može napredovati i biti u službi višeg dobra, sigurni smo da ćeš uživati u čitanju

Ostani u kontaktu preko našeg newslettera!

* nužno polje

Zanima me:

prijavom izjavljujem da sam pročitao informacije o procesiranju osobnih podataka.

no, thanks