Umjetnost i stvaralaštvo

U Damanhuru svatko otkriva da je umjetnik

Sveta umjetnost
Sveti simboli

Jezik izražavanja arhetipskih koncepata

Još jedinstveniji je damanhurski Sveti jezik. Temelji se na izražavanju arhetipskih pojmova kroz riječi, simbole (ideograme) i Sveti ples. Zamislite prvi jezik čovječanstva, onaj koji se koristio prije Babilona. Sada ga pokušajte izraziti glasom, riječima i tijelom. Rezultat ovog istraživanja u Damanhuru je Sveti jezik! U pričama i umjetničkim djelima u Hramovima čovječanstva simboli Svetog jezika daju smisao svakom detalju. Osim dvorana Hramova, na sličan način uređena su i mjesta za molitvu i meditaciju. Fascinantan Sveti jezik povećava duhovnu vrijednost tih mjesta posvećenih kontaktiranju božanskog. Mandale su često zastupljene u Hramovima i molitvenim dvoranama u Damanhuru. To su slike čije proučavanje pomaže razvijanju medijskih kontakata između pojedinca i sila iz duhovnog ekosustava. Funkcioniraju kroz korištenje simbola koji otvaraju vrata komunikacije između naizgled različitih svjetova.