Uvjeti korištenja

Sporazum između korisnika i Devodama Srl

"Damanhur" web stranicama upravlja Devodama srl
"Damanhur" web stranice su ponuđene korisniku pod uvjetom da korisnik prihvaća odredbe, uvjete i obavijesti sadržane u ovom sporazumu, bez izmjena. Korištenjem "Damanhur" web stranica korisnik prihvaća sve takve odredbe, uvjete i obavijesti.

Izmjena ovih uvjeta korištenja

Devodama srl zadržava pravo promjene uvjeta pod kojima je ponuđena "Damanhur" web stranica

Linkovi na stranice trećih osoba

"Damanhur" web stranice mogu sadržavati linkove na druge web stranice ("Povezane stranice"). Devodama srl ne kontrolira Povezane stranice i nije odgovorna za sadržaj povezanih stranica, uključujući i bez ograničenja, bilo koji link koji se nalazi na povezanim stranicama ili bilo kakve promjene ili ažuriranja na povezanim stranicama. Devodama srl nije odgovorna za webcasting ili bilo koji drugi oblik prijenosa informacija dobivenih od povezanih stranica. Devodama srl pruža ove linkove samo kao pogodnost, a uključivanje veza ne podrazumijeva bilo kakvo obobrenje stranice od strane Devodama srl ili bilo kakvu povezanost s njezinim operaterima.

Nenezakonita ili zabranjena uporaba

Kao uvjet korištenja "Damanhur" web stranica, korisnik jamči Devodami srl da on/ona neće koristiti "Damanhur" web stranice u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uvjetima i odredbama. Zabranjeno je koristiti "Damanhur" web stranice na način koji može oštetiti, deaktivirati, preopteretiti ili staviti u opasnost "Damanhur" web stranice ili ometati treće osobe u korištenju i uživanju u "Damanhur" web stranicama. Korisnik ne može dobiti ili pokušati dobiti materijale ili informacije na načine koji nisu namjerno učinjeni dostupnima ili pruženi putem Devodama srl web stranice

Materijali dani Devodama srl ili poslani na neku Devodama srl web stranicu

Devodama srl ne polaže pravo vlasništva na materijale koje je korisnik dao Devodama srl (uključujući komentare i sugestije) ili materijale koje je korisnik objavio, poslao, umetnuo ili podnio na bilo koju Devodama srl web stranicu ili uslugu bilo koje vrste (pod zajedničkim nazivom "Doprinosi"). Međutim, slanjem, prijenosom, umetanjem ili davanjem Doprinosa, korisnik daje Devodama srl, njenim pridruženim tvrtkama i podkoncesionarima dopuštenje za korištenje Doprinosa korisnika u obavljanju svoje djelatnosti na internetu, uključujući i bez ograničenja, pravo na: umnožavanje, distribuiranje, slanje, javno prikazivanje, javnu izvedbu, reproduciranje, izmjenu, prevođenje i preuređenje Doprinosa korisnika i objavljivanje imena korisnika u vezi s Doprinosima.

Devodama srl neće isplatiti naknadu za korištenje Doprinosa. Devodama srl nema obvezu objaviti ili koristiti bilo kakav doprinos koji korisnik može pružiti, a može obrisati svaki Doprinos, u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju.

Objavljivanjem, slanjem, umetanjem ili davanjem Doprinosa, korisnik jamči i izjavljuje da je vlasnik tog Doprinosa, ili na drugi način ima sva prava nad njim, kao što je opisano u ovom poglavlju, uključujući i bez ograničenja, sva potrebna prava na davanje, objavljivanje, umetanje ili predstavljanje Doprinosa

Odricanje od odgovornosti

Informacije, softver, proizvodi i usluge sadržane ili dostupne putem "Damanhur" web stranice mogu sadržavati netočnosti ili tipografske pogreške. Informacije sadržane na web stranici podliježu periodičkim promjenama. Devodama srl i/ili njegovi dobavljači mogu napraviti poboljšanja i/ili promjene na "Damanhur" web stranicama u bilo koje vrijeme. Prijedlozi dostupni na "Damanhur" web stranicama ne smije biti temelj za odluke osobne, medicinske, pravne ili financijske prirode, te je potrebno konzultirati odgovarajućeg stručnjaka za specifične savjete o nečijim potrebama.

Devodama srl i /ili njeni dobavljači ne nude nikakva jamstva ili izjave o dostupnosti, pouzdanosti, prikladnosti, pravodobnost ili točnosti podataka, softvera, proizvoda, usluga i povezanih grafičkih sadržaja na "Damanhur" web stranicama u bilo koju svrhu. U mjeri u kojoj to dopušta mjerodavno pravo, sve informacije, softver, proizvodi, usluge i povezani grafički sadržaji pružaju se "kao takvi" bez jamstva ili uvjeta bilo koje vrste. Devodama srl i / ili njeni dobavljači ovime se odriču svih jamstava i uvjeta u vezi s informacijama, softverom, proizvodima, uslugama i povezanim grafičkim sadržajem, uključujući sva implicitna jamstava ili uvjete utrživosti, podobnost za određenu namjenu, prava vlasništva i nepovredivosti.

U mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, Devodama srl i/ili njezini dobavljači ni u kojem slučaju ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, kaznenu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu ili bilo kakve štete, uključujući i bez ograničenja, štete zbog gubitka mogućnosti korištenja, podataka ili dobiti, dobivenih ili povezanih s korištenjem ili svojstvima Devodama srl web stranica, s kašnjenjem ili nemogućnošću korištenja "Damanhur" web stranica ili povezanih usluga, pružanjem ili neuspjehom u pružanju usluga, odnosno za sve informacije, softver, proizvode, usluge i povezane grafičke sadržaje pružene putem "Damanhur" web stranica, ili koji na drugi način proizlaze iz upotrebe "Damanhur" web stranica, bilo da se takve štete temelje na ugovornoj obvezi, deliktu, nemaru ili nečem drugom, čak i ako su Devodama srl ili bilo koji od njenih dobavljača upozoreni s mogućnošću takvih šteta. Budući da neke države/pravosuđa ne dopuštaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, gornje ograničenje možda ne vrijede za korisnika. Ako korisnik nije zadovoljan s bilo kojim dijelom "Damanhur" web stranica, ili bilo kojim od ovih uvjeta korištenja, jedini lijek je da prestanete s uporabom "Damanhur" web stranica.

Webmaster kontakt: webmaster@Damanhur.it

Prestanak / ograničenje pristupa

Devodama srl zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju ukine korisnički pristup "Damanhur" stranicama i povezanim uslugama ili bilo kojem dijelu u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, ovaj ugovor je reguliran zakonima talijanske države. Ne odobrava se korištenje "Damanhur" web stranica u pravnim sustavima koje ne priznaju valjanost svih odredaba ovih uvjeta uključujući i bez ograničenja, ovaj stavak. Korisnik prihvaća nepostojanje zajedničkog ulaganja, udruge, zaposlenja, ili agencije između korisnika i DEVODMA SRL kao rezultat ovog sporazuma ili korištenja "Damanhur" web stranice.

Izvršenje ovog ugovora od strane Devodama srl, u skladu je s postojećim zakonima i pravnim procedurama, a ni jedan dio ovog sporazuma ne odriče prava Devodama srl u skladu s vladinim, pravosudnim i policijskim zahtjevima ili zahtjevima koji se odnose na korisnikovu uporabu "Damanhur" web stranica ili informacija koje je u tu svrhu prikupila ili pruža Zajednica Devodama srl. Ako se utvrdi da je bilo koji dio ovog ugovora nevažeći ili se ne primijenjuje u skladu s važećim zakonom, uključujući ali ne ograničavajući se na odricanja od garancija i ograničenja odgovornosti navedena gore, onda će nevažeće ili neprimjenjive odredbe biti zamijenjene važećom i provedivom odredbom koja najbliže odgovara namjeri izvorne odredbe, a ostatak ugovora će i dalje biti na snazi. Osim ako je ovdje drugačije navedeno, ovaj sporazum čini cjelokupni ugovor između korisnika i Devodama srl u vezi s "Damanhur" web stranicama, a zamjenjuje sve prethodne ili istodobne obavijesti i prijedloge, elektronske, usmene ili pismene, između korisnika i Devodama srl vezane za "Damanhur" web stranice. Tiskana verzija ovog sporazuma i bilo koja obavijest u elektroničkom obliku moraju biti dopuštene u upravnom ili sudskom postupku na temelju ili u vezi ovog ugovora s istim ograničenjima i uvjetima kao i drugim komercijalnim dokumentima i arhivama izvorno stvorenih i održavanih u tiskanom obliku. Izražena želja stranaka je da ovaj sporazum i pripadajuća dokumentacija budu dovršeni na talijanskom jeziku.

Autorska prava i zaštitni znakovi

Svi sadržaji "Damanhur" web stranice su: Copyright © Devodama srl i njeni dobavljači. Sva prava pridržana.

Zaštitni znakovi

Nazivi stvarnih tvrtki i proizvoda spomenutih ovdje mogu biti zaštićeni znakovi njihovih vlasnika.

Tvrtke, organizacije, proizvodi, osobe ili događaji navedeni ovdje kao primjeri su izmišljeni. Nema povezanosti sa stvarnim tvrtkama, organizacijama, proizvodima, osobama ili događajima.

Sva prava koja nisu izrijekom navedena, pridržana su.

Želiš li se pretplatiti na naš newsletter?
Ako i ti, poput nas, sanjaš o stvaranju novog svijeta u kojem svako ljudsko biće može napredovati i biti u službi višeg dobra, sigurni smo da ćeš uživati u čitanju

Ostani u kontaktu preko našeg newslettera!

* nužno polje

Zanima me:

prijavom izjavljujem da sam pročitao informacije o procesiranju osobnih podataka.

no, thanks