Živa zajednica

Federacija duhovnih eko-zajednica otvorena prema svijetu

Damanhurski ustav

Zajednička tradicija, kultura, povijest i etika

Damanhur se zasniva na raznolikosti, promjeni i djelovanju, što se može primijeniti na sve aspekte zajednice. Društvena struktura i politički sistem su mijenjani više puta kroz niz godina, od prvih zajednica do sadašnje Federacije zajednica. Evoluirao je i damanhurski način donošenja odluka, kreirajući efikasan, demokratski sistem s predstavnicima i izabranim tijelima zasnivan na sudjelovanju svih građana u javnim debatama. Promjene pravila i propisa se ratificiraju u skladu s Ustavom, koji je ažuriran nekoliko puta, posljenja verzija iz 2007. je i danas na snazi. Dijelimo naš Ustav s vama i pozivamo vas da ga iskoristite kako bi stvorili model koji funkcionira u vašoj zajednici.

Damanhur je Škola misli koju je osnovao i svojim učenjem inspirirao Oberto Airaudi. Ustroj Damanhura izražava se kroz četiri tijela: "Meditaciju" – tradicija i ritualno znanje, "Igru života" –  eksperimentiranje i aktivnosti, "Tecnarcato" – kontinuirana unutarnja preobrazba i "Društveni život" – društvena realizaciju tih znanja. 

Ciljevi Damanhura su: sloboda i ponovno buđenje ljudskog bića kao božanskog, duhovnog i materijalnog principa; stvaranje samoodrživog modela života koji se temelji na etičkim principima dobrog suživota i ljubavi; integracija i harmonična suradnja svih Sila vezanih uz evoluciju Čovječanstva.

Ustav je osnovni dokument kojim se regulira Društveno tijelo koje čine građani Damanhura.

Građanin Damanhura posvećuje svoj život primjeni principa i ciljeva naznačenih u Ustavu i obvezuje se da će poštovati i primjenjivati sve njegove norme. Građaninom se postaje na različite načine, ovisno o izboru i opredjeljenju pojedinca.

Zajednice predstavljaju idealan oblik udruživanja i zajedničkog života. Inspirirane su principima solidarnosti i dijeljenja. Zajednice kao cjeline organizirane su u Federaciju.

U Federaciju se mogu uključiti i zajednice drugih Škola misli ako ih povezuju isti ciljevi.

Stvaranjem zajedničke tradicije, kulture, povijesti i etike rađa se Narod.

1. Građani su braća i sestre koji se uzajamno pomažu kroz povjerenje, poštovanje, jasnoću, prihvaćanje, solidarnost i stalnu unutarnju transformaciju. Svatko nastoji drugima dati mogućnost da postignu više.

2. Svaki građanin obvezuje se da će širiti pozitivne i harmonične misli i da će svaku misao i akciju usmjeriti prema duhovnome rastu, stavljajući ideale ispred osobnog interesa. Svaka osoba je društveno i duhovno odgovorna za svaku akciju koju čini, svjesna da se sve multiplicira i kroz Sinkrone linije odražava širom svijeta.

3. Kroz život u zajednici potiče se razvoj pojedinaca čiji su međusobni odnosi regulirani Znanjem i Svjesnošću. Osnovna pravila života su zdrav razum, dobro mišljenje o drugima, ljubaznost, humor, optimizam, prihvaćanje i poštovanje različitosti. Od svakog građanina očekuje se sposobnost samokontrole, čistoća misli i akcije i zrelost u izborima. Građani koji žele ući u priznatu emocionalnu vezu, javno je obznane narodu.

4. Rad ima duhovnu vrijednost i smatra se darivanjem sebe drugima. Kroz njega svatko sudjeluje u duhovnim i materijalnim aktivnostima Naroda. Svaki građanin nudi dio svoga vremena za poslove od zajedničkog interesa, osobito u aktivnostima socijalnog volonterstva i Terrazzature (devotivni rad unutar Damanhura). Svaki zadatak je dragocjen i dostojanstven, jednak svima drugima.

5. Damanhur promiče istraživanja, pomaže i ohrabruje eksperimentiranje i obnovu u svakom području znanja, ako se izražava na harmoničan način. Građani poboljšavaju svoje obrazovanje, proširuju i produbljuju svoja znanja u području istraživanja, umjetnosti, rada i slobodnim aktivnostima. 

6. Duhovnost, istraživanje, ekologija i korištenje primjerenih tehnologija u osnovi su svih odnosa prema okolišu. Svaki građanin živi u zajednici s prirodom i suptilnim silama koje ju nastanjuju, zalaže se za poštovanje i očuvanje resursa i, koliko god je moguće, izbjegava bilo kakve oblike zagađenja i rasipanja. Građanin prakticira pravila života pogodna za skladan tjelesni, mentalni i duhovni razvoj; poštuje svoje tijelo, ispravno ga njeguje i hrani i ne zloupotrebljava ni jednu supstancu; brine o redu i čistoći mjesta na kome živi.

7. Narod je jedinstveni entitet u stalnom razvoju koji proizlazi iz organskog zbroja svih individualnosti: sadrži i sažima iskustva, misli i emocije izražene unutar sebe i čini kulturnu, etičku i duhovnu baštinu zajednice.

8. Građanin Damanhura brine se o svom ekonomskom uzdržavanju i svojim sredstvima i radom podupire Federaciju Zajednica u skladu s principima dijeljenja. Oni koji napuste građanstvo, nemaju pravo na nikakva ekonomska potraživanja niti isplatu.

9. Građani Damanhura na najbolji mogući način, duhovno i socijalno, pripremaju ambijent za rođenje i rast djece i, u tu svrhu, imaju privilegij programiranja rođenja. Djecu odgajaju tako da budu autonomne i slobodne individue dajući im, kroz primjenu zajedničkih pedagoških smjernica, alate potrebne za izražavanje i razvoj individualnih karakteristika. Svi građani sudjeluju u izobrazbi djece, vode brigu o njima i uzdržavaju ih.

10. Oni koji žele postati damanhurski Građani, podnose pismeni zahtjev s obrazloženjem. Ako kandidati ispunjavaju osnovne uvjete da postanu Građani dopušta im se probni period prema dogovoru. Od tog trenutka kandidati su obavezni uvažavati ovaj Ustav i druga društvena pravila. "Dozvola građanstva" može se dobiti samo ako su kandidati pokazali znanje o principama i kulturnom nasljeđu Naroda. 

11. Najviše upravno tijelo predstavljaju Kraljevi Vodiči. Oni koordiniraju Tijela Damanhura i jamče težnju prema idealima i duhovnu svrhu u svakom obliku društvenog života. Kraljevi Vodiči usmjeravaju izbore i izdaju zakone koji se tiču cjelokupnog građanstva. Njihovo jednoglasno mišljenje obvezujuće je za svakog pojedinca, grupu ili organ. Biraju ih periodično članovi Tijela Meditacije prema njenim utvrđenim pravilima

12. Funkcije koje se odnose na kontrolu poštovanja pravila obnaša Vijeće Pravde. Svaki Građanin obavezan je poštivati odluke vijeća. Vijeće Pravde može poništiti i staviti izvan snage nezakonite akte drugih tijela. Daje upute i određuje disciplinske mjere kod povrede ustavnih normi. Obnaša funkciju žalbe u slučaju disciplinske sankcije izdane od drugih tijela, na način i u obliku predviđenom federalnim zakonima. Bdije nad društvenim procesima i predlaže razvoj normativa prilagođenih socijalnom i individualnom razvoju. Eventualni sporovi između građana, između građana i Damanhura i njegovih Tijela, uz isključenje bilo koje druge jurisdikcije, bit će u nadležnosti Vijeća Pravde, koje će suditi pravedno, bez formalne procedure, i njegova presuda će biti konačna. 

13. Građani se organiziraju u Zajednice na način utvrđen federalnim zakonima. Zajednice imaju svoj teritorij, stanovništvo i autonomiju. Svaka Zajednica nastoji ostvariti potpunu samodostatnost i ne treba imati više od 200/220 osoba. Uprava Zajednice bira se periodično. Zajednica može osnovati organe i izdati norme koje jamče njeno najbolje funkcioniranje, vodeći pritom računa o Tradiciji i najvišim interesima sveukupnog građanstva Federacije. Svaki Građanin Damanhura obavezan je poštivati zakone Zajednice na čijem se teritoriju nalazi. Građani Damanhura i oni koji borave na njegovom teritoriju ne puše, ne pretjeruju s alkoholom i ne koriste droge.

14. Federaciji Zajednica mogu se pridružiti i druge zajednice ili grupe nadahnute principima i ciljevima koji su u skladu s istima iz ovog Ustava. O načinu pristupa Federaciji odlučuju Kraljevi Vodiči. 

15. Izvršni propisi ovoga Ustava ne smiju sadržavati nikakve proturječne odredbe. Reguliranje pitanja koja se odnose na cijelo građanstvo odvija se kroz Zakone. Reviziju pravila sadržanih u ovome Ustavu odobrili su članovi Tijela Meditacije u skladu s utvrđenim pravilima. U svim slučajevima u kojima se pojave pitanja tumačenja postojećih pravila, rješenje donose Kraljevi Vodiči nakon savjetovanja s Vijećem Pravde, a u skladu s načelima Tradicije.

Damanhur, 17. prosinac 2007.

 

Zapamti...
Koji god naši snovi i izazovi bili, svi imamo božansku iskru koju treba probuditi. Iskreno se nadamo da ti kontakt s nama može pomoći upravo u tome.

Ostani u kontaktu preko našeg newslettera!

* nužno polje

Zanima me:

prijavom izjavljujem da sam pročitao informacije o procesiranju osobnih podataka.