Živa zajednica

Federacija duhovnih eko-zajednica otvorena prema svijetu

Damanhurski ustav

Zajednička tradicija, kultura, povijest i etika

Damanhur je Škola Misli utemeljena na učenju Falca Tarassaca, Oberta Airaudija (1950.-2013.). Funkcije duhovnog Vodiča i jamca kontinuiteta društvenog i duhovnog projekta, koje je obnašao on, sada su povjerene Mudracima, izabranima među članovima Medit-Akcije.

Medit-Akcija je inicijacijski, duhovni put i put znanja zasnovan na damanhurskoj filozofiji.

Misija Damanhura je razvoj Projekta Vajne, posvećenog buđenju svijesti o božanskoj prirodi Ljudskog Bića kroz: osvajanje duhovne slobode; svjesnu interakciju sa Silama duhovnog ekosustava, koje podržavaju evoluciju Čovječanstva; izbor i razvoj magične vizije života; stvaranje životnog modela koji se temelji na načelima etike i solidarnosti.

Damanhur svoje iskustvo dijeli sa svijetom, kako bi bio izvor inspiracije i za druge modele zajednica, originalne, s kulturnim obilježjima, različite i međusobno autonomne.

Kroz svoju zajedničku tradiciju, kulturu, povijest i etiku Damanhur je stvorio novi Duhovni Narod. Narod je živi spremnik energije i talenata koji idejno i energetski ujedinjuje pojedince koji žive na različitim mjestima planeta i koji se prepoznaju u Projektu Vajne.

U Damanhuru je život u Zajednici idealan model udruživanja i suživota, koji se temelji na načelima solidarnosti i dijeljenja. Kroz život u zajednici, Damanhur oblikuje sretne pojedince čije međusobne odnose vode Znanje i Svjesnost. Osnovno je poštovanje svakog oblika života, materijalnog i suptilnog, kako bi naš Planet postao dom u kojem svako biće pronalazi prostor za svoju evoluciju.

Ustav je temeljni dokument koji regulira Društveno Tijelo, koje čine građani Damanhura. Ostala Tijela Damanhura su Medit-Akcija, inicijacijski put Damanhura, Igra Života, koja predstavlja eksperimentiranje i promjenu, i Technarcato, koji sadrži puteve osobne transformacije Građana koji odluče biti dio ovog Tijela.

Svi građani obvezuju se poštovati pravila ove Povelje i u svom životu primjenjivati načela sadržana u njoj.

Etičko – bihevioristički principi

1. Damanhurski građani su tvorci Damanhura i jamci njegova razvoja i usklađenosti s njegovim idealnim ciljevima. Građani su braća i sestre čiji se međusobni odnosi temelje na povjerenju, jasnoći i iskrenosti. Osnovne životne vrijednosti su Ljubav, nesebično i svjesno djelovanje, dobro mišljenje o drugima, ljubaznost, solidarnost i humor. Od svakog građanina traži se čistoća, zrelost u izborima, sposobnost samokontrole.

2. Damanhurski Građani svoje ponašanje temelje na duhovnoj i magičnoj viziji života koja usmjerava pojedinačne i kolektivne izbore i akcije, živeći sa svjesnošću i empatijom povezanost sa sobom, s drugim živim bićima i planetom. Svaki Damanhurac primjenjuje principe sudjelovanja i transparentnosti, čineći ostale građane sudionicima vlastitog životnog iskustva.

3. Građani Damanhura svjesni su da njihove pojedinačne i kolektivne misli i postupci utječu na ponašanje drugih i da se putem Sinkronih linija reflektiraju na svijet. Iz tih razloga oni su duhovno i društveno odgovorni za svoje misli i postupke. Svaki Građanin prihvaća život pozitivnim razmišljanjem i optimizmom, zalaže se za podizanje kvalitete svojih međuljudskih odnosa i drugima nudi nove mogućnosti da izraze najbolji dio sebe.

4. Svaki građanin određuje i razvija projekt osobnog rasta kako bi iskoristio svoje talente, ostvario duhovnu slobodu i podržao druge na njihovom evolucijskom putu. Građani Damanhura su uvijek spremni svoj talent staviti u sinergiju s drugima, znajući da njihova integracija omogućuje postizanje viših rezultata u odnosu na pojedinačne.

5. Rad ima duhovnu vrijednost i shvaća se kao davanje sebe drugima. Svaki zadatak je dragocjen i dostojanstven, al pari svima drugima.

Damanhur promiče istraživanja, potiče i ohrabruje eksperimentiranje i inovacije u svakom području. Svaki građanin proširuje svoju kulturu i znanje o svijetu, produbljuje svoje vještine u polju učenja, umjetnosti, rada i slobodnih aktivnosti.

6. Duhovnost i ekologija nadahnjuju odnos s ambijentom, prirodom i suptilnim silama koje u njoj obitavaju. Građani Damanhura obvezuju se na poštovanje i očuvanje resursa i izbjegavanje onečišćenja i otpada koliko god je moguće.

Građani primjenjuju red i čistoću kao životno pravilo.

7. Građani Damanhura stvaraju najbolje duhovne i socijalne uvjete da sa svjesnošću i ljubavi podupru svaku fazu života, od rođenja do smrti. Damanhurci odgajaju svoju djecu da budu neovisni i slobodni pojedinci, pružajući im alate potrebne za izražavanje i razvoj individualnih karakteristika.

8. Damanhurski građani svjesni su da je tijelo Hram i da je zdravlje osobna i kolektivna baština; oni se brinu o sebi i prihvaćaju zdrav način života, uravnoteženu prehranu i favoriziraju prirodne sustave liječenja. Damanhurci ne puše, znajući da je dah prijevozno sredstvo vitalne i duhovne energije i kao element zajedničke samodiscipline. Ne uzimaju drogu, ne zloupotrebljavaju alkohol i lijekove i nastoje biti slobodni od svih oblika ovisnosti.

9. Damanhurski građanin osigurava si osobno uzdržavanje i podržava damanhurske projekte vlastitim sredstvima i vlastitim radom, prema svojim mogućnostima i u skladu s izborom građanstva.

Društveno uređenje

10. Priznavanje građanstva odvija se prema Federalnim zakonima. Damanhurski Građanin dijeli i poštuje načela izražena u ovom Ustavu. Ako se osoba želi povući iz građanstva, Vlada Damanhura i građanin na odlasku surađuju kako bi se to odvilo na skladan i korektan način za obje strane.

11. Život u zajednici u Damanhuru predstavlja najučinkovitiji put za pojedinačnu i kolektivnu evoluciju i za evoluciju čovječanstva.

Damanhurske zajednice organizirane su u Federaciju i slijede put samodostatnosti kroz autonomiju, razvoj i integraciju i valoriziranje različitosti. Članstvo u Federaciji zasniva se na izboru svakoga Građanina, u dogovoru s nadležnim tijelima. U Damanhurskim Zajednicama suživot ima različite izričaje, u skladu s autonomijom koju predviđa Federacija.

12. Zajednice su entiteti sastavljeni od Građana, koji imaju svoje teritorijalne, kulturne, umjetničke i socijalne karakteristike, u skladu s odredbama Federalnih zakona. Svaka Zajednica bira tijelo s upravljačkim funkcijama u skladu s interno utvrđenim pravilima, kompetentno za donošenje odluka i propisa koji se odnose na istu. Populacija pojedinih Zajednica ne može prelaziti 200/220 osoba. Svaka Zajednica može osnovati tijela i donositi pravila koja smatra potrebnima za svoj rad. Zajednice imaju upravljačku i ekonomsku autonomiju u odnosu na Federaciju, u skladu s Federalnim zakonima. Ako skupina građana želi biti prepoznata kao damanhurska Zajednica, isto zatraži od Federalne Vlade s kojom potpisuje socijalno-ekonomski Pakt, koji sadrži put razvoja i uvjete potrebne za dobivanje takvog priznanja.

13. Djeca Građana Damanhura smatraju se sastavnim dijelom građanstva. Svi Građani damanhurskih zajednica sudjeluju u odgoju djece, njihovoj skrbi i uzdržavanju i slijede zajedno određene obrazovne smjernice.

14. Federalna Vlada bira se periodično među članovima Medit-Akcije, prema njenim internim pravilima. Vlada donosi odluke i zakone koji se tiču cijele Federacije.

Vlada uključuje građanstvo u izradi strateških smjernica za razvoj Federacije. Odluke Vlade obvezujuće su za svakog pojedinca, grupu ili tijelo Federacije.

15. Damanhur se razvija kroz oblike zajedničkog i individualnog vlasništva. Nekretnine od interesa za zajednicu pripadaju tijelima koja su u tu svrhu osnovale Zajednice ili Federacija. Damanhur potiče kolektivne i individualne modele održivog i solidarnog gospodarskog razvoja.

16. Federaciji i Zajednicama mogu se pridružiti zajednice ili grupe potaknute principima i ciljevima koji su kompatibilni s onima utvrđenima u ovoj Povelji.

Federacija se može pridružiti Konfederacijama ili savezima sa zajednicama ili grupama koje su nadahnute načelima i ciljevima koji su kompatibilni s onima utvrđenima u ovoj Povelji.

U oba slučaja, o uvjetima pristupanja odlučuje Federalna Vlada.

17. Kolegij Pravde obavlja funkciju kontrole pridržavanja regulatornih normativa. Svaki građanin i svako tijelo dužni su poštovati njegove odluke. Kolegij Pravde čuva principe damanhurske etike.

Kolegij Pravde može obustaviti i poništiti nezakonske akte koje su izdala druga tijela. Nadgleda društveni napredak i pazi na ujednačenost interpretacije ustavnih i federalnih zakona, te na usklađenost normi u zajednicama s ustavnim i federalnim normama.

Akte od relevantnog interesa za federaciju i zajednice, izdate u bilo kojem području od strane damanhurskih tijela, pohranjuje Kolegij Pravde.

Svi eventualni sporovi između Građana i između njih i Damanhura i njegovih Tijela podliježu nadležnosti Kolegija Pravde, koji će suditi prema pravičnosti i bez proceduralnih formalnosti i čija je presuda konačna.

Kolegij Pravde bira se periodično među članovima Škole Medit-Akcije prema njenim internim pravilima.

18. Provedbene odredbe ove Povelje ne mogu sadržavati odredbe suprotne njoj. Reguliranje pitanja koja se tiču cijelog građanstva odvija se kroz Zakone.

Reviziju pravila sadržanih u ovoj Povelji odobravaju članovi Medit-Akcije prema njenim internim pravilima. U svim slučajevima u kojima se postavljaju pitanja tumačenja postojećih propisa, rješenje definira Kolegij Pravde nakon savjetovanja s Mudracima.

Damanhur, 11. lipnja, 2019.

Želiš li se pretplatiti na naš newsletter?
Ako i ti, poput nas, sanjaš o stvaranju novog svijeta u kojem svako ljudsko biće može napredovati i biti u službi višeg dobra, sigurni smo da ćeš uživati u čitanju

Ostani u kontaktu preko našeg newslettera!

* nužno polje

Zanima me:

prijavom izjavljujem da sam pročitao informacije o procesiranju osobnih podataka.

no, thanks