“Damanhur er for meg et laboratorium for menneskehetens fremtid. Framtiden vil ikke være lik fortiden, så vi må endre oss for å skape en bærekraftig framtid. Damanhur utfører et eksperiment for en felles framtid for hele menneskeheten, en bærekraftig framtid med solidaritet og fred. Det er dette vi må finne, og jeg tror Damanhur gir et meget betydningsfullt bidrag.”

- Ervin Laszlo

“Jeg nærer dyp respekt for innsatsen i Damanhur, ikke minst i forsøket på å huske, å hente tilbake fortidens kunnskap om denne planetens historie.”

- Semir Osmanagić

“Templene er bolig for guddommelig nærvær, næret av kontinuerlig devosjonelt arbeid. Ved tålmodig å grave dypt inne i fjellet og forvandle jordens huler og tunneler til strålende saler, tilbyr damanhurianerne en modell for forpliktelse til personlig transformasjon ved å grave dypt i en selv.”

- Alex Grey

“De fleste av bygningene deres er dekorert med malerier både inni og utenpå. Noen steder finnes det veggmalerier med enorme planter og dyr. Statuer, altere, og andre kunstverk er plassert mange steder på områdene deres. Det er tydelig at kreativitet og kunst hos damanhurianerne står sterkere enn forbruksmentaliteten.”

- Gary Alexander

“Hva kan jeg si !? Jeg har sett mye rart, jeg har sett ting som folk ikke vil tro - men her har jeg virkelig sett et nivå av “funksjonell galskap” som jeg aner prøver å uttrykke noe meget viktig for hele menneskeheten!”

- Syusy Blady

“Damanhur er frøet til en ny verden, oppstått av antikke tradisjoner. En del av mitt arbeid over hele verden består i å forklare hvordan vi lever i en tid preget av krise og endring, som vil sette oss på prøve fordi vi ikke er rede. Damanhur har skapt en virkelig alternativ samfunnsmodell som kan bli etterlignet for å møte denne forvandlingen.”

- Jean Houston
Will  Taegel, PhD, professor, author, and former Dean of Wisdom University,  co-founder of the “EarthTribe”

“"Enhver generasjon må skape sin egen fortelling. Hvis en slik fortelling ble til en bok for vår generasjon, ville Menneskehetens templer utgjøre omslaget." Will Taegel, PhD, professor, forfatter og tidligere dekanus ved Wisdom University ”

- Will Taegel

“I Damanhur er de ikke bare drømmere, de er dem som gjør, og ikke bare for dem selv. De oppsøker verden aktivt ... De begynte utrolig stor-skala ting som Menneskehetens templer. De er kreativt aktive, fysisk aktive, aktive på alle områder som er viktige for samfunnet.”

- Manitonquat

“Den sterkeste følelsen er - naturligvis - takknemlighet! For motet i en så stor visjon, dens enkelhet, så vel som dens kompleksitet. Undring og takknemlighet. Takk!”

- Sting

“Templene i Damanhur er et mesterverk av menneskelig oppfinnelse, inspirasjon og dedikasjon. De er et monument som vitner om en visjons kraft i et samfunn av mennesker som vier seg til søken etter høyere bevissthet og sann spiritualitet.”

- Ervin Laszlo

“Da John Lennon skrev teksten til IMAGINE tidlig på 70-tallet så han nok ikke for seg at innen noen år ville den verdenen han drømte om, bli gjort til virkelighet.”

- Arielle Ford

“Jeg føler dyp verdsettelse av de menneskene hvis fantasi, kjærlighet og hengivelse har skapt dette utrolige monumentet (med referanse til Menneskehetens templer), og dette samfunnet som viser veien mot en bedre framtid for oss alle. ”

- Stanislav Grof

“Det jeg finner svært interessant og tiltrekkende med Damanhur er blandingen av praktisk eksperimentering med nye sosiale former og spiritualitet innenfor en felleskaps-sammenheng. Så den virkelige verdien av Damanhur er at mennesker gis tillatelse til å prøve ut en ny verden, og å vise at en ny verden er mulig.”

- Paul Ray

“Damanhur og Menneskehetens Templer er for det 21. århundre hva Assisi var på Den hellige Frans´tid. Begge steder representerer et dypt engasjement for velvære og verdighet for alle mennesker, og den høyeste respekt for andre levende vesener og for all skapelse.”

- Ashok Khosla

“Det viktige er å være bevisst og feire det faktum at dere skaper og lever innenfor en verdifull alkymisk gave. Gjennom alle årene jeg har levet, har jeg vært vitne til mange forskjellige menneskelige erfaringer, og det som skjer her i Damanhur er enestående, unikt og svært viktig for menneskehetens framtid.”

- Jean Houston

“Jeg liker at damanhurianerne fortsetter å drømme stort, for selv om de allerede har realisert mange, finnes det alltid flere og større drømmer. Jeg liker at de er forbundet med andre deler av verden. Jeg tror at den revolusjonen jeg ønsker meg, trenger mange gode forbilder, for å tenne mange menneskers interesse, og Damanhur er definitivt et eksempel jeg vil legge til på listen min over utmerkede forbilder.”

- Patch Adams

“Jeg skulle ønske at verdens ledere kom til Damanhur for objektivt å studere hvordan tusenvis av mennesker fra forskjellige land kan jobbe sammen og skape et miljø som er verdt å etterlignes. Damanhur burde bli mer kjent i verden, for verden leter nettopp etter en slik modell.”

- D. R. Karthikeyan

“Ved å studere Damanhur har jeg fått en forståelse av hva klostrene representerte i middelalderen; de gav liv til dalene der de holdt til. Det samme skjer med Damanhur. I en dal som har hatt mange økonomiske og sosiale tegn til depresjon, har Damanhur brakt innbyggere, en fornyet interesse for gamle yrker, og gleden ved kunstnerisk produksjon på mange områder. Damanhur representerer i dag et element av sosial innovasjon.”

- Luigi Berzano

“Damanhur er et flott eksempel for menneskeheten på et samfunn som kan arbeide og fungere sammen på en slik måte at alle æres ved det og alle kan trives.”

- Nassim Haramein

“Der de utfører sitt arbeid på vegne av jorden, i ærbødighet for og kjærlighet til naturen, og til minne om himmelsk opphav, gir damanhurianerne fornyet tro på menneskeheten. Det damanhurianske folk har uttrykt sin kreativitet gjennom fellesskaps-systemer for utdanning, økonomi, sosiopolitikk, miljøforvaltning, landbruk og alle former for kunst og håndverk. Damanhur og Templene er et lyspunkt av muligheter for fremtiden.”

- Alex Grey

“I Damanhur er alle veier til visdom studert og integrert, maskuline og feminine energier balansert, himmel og jord korresponderer og spirituell fornyelse skjer gjennom en hellig og uuttømmelig kreativitet.”

- Alex Grey

“Jeg tror at mange damanhurianere har “funnet sitt tre”. De vet hva de drømmer om, og de jobber aktivt for å realisere det.”

- Julia Butterfly Hill

“Damanhurs kreativitet og dynamikk har bidratt til å omforme et fattigslig område til det som nærmest er et økonomisk mirakel. Flere damanhurianere deltar i de lokale kommunestyrene, og en av dem er blitt valgt til ordfører. ”

- Bill Metcalf

“Det som interesserer meg ved Damanhur er dette utrolige samfunnseksperimentet og den fantastiske viljen til å bygge en ny verden, som viser seg i kunsten og bygningene som jeg er sikker på er blitt reist med lidenskap og svette.”

- Nassim Haramein

“Her blir vi klar over at midt i dette fantastiske mangfoldet av kulturer og livsformer, så er vi en unik menneskefamilie, og at et jordisk fellesskap er vår felles skjebne. La vår generasjon bli husket som den gang da oppvåkningen fant sted til en ny ærbødighet for livet, og en fast beslutning ble tatt for å oppnå bærekraftighet, kampen for rettferdighet og fred ble fremskyndet, sammen med en gledesfylt feiring av livet.”

- Ruud Lubbers