Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Å hilse et tre

En gest som uttrykker respekt i kontakt med naturen

På alle damanhurianske områder finnes det et “hilse-tre”. Ved disse trærne kan alle som ankommer et område, “annonsere” sitt nærvær overfor de levende vesenene som sam-lever der: plantene, dyrene, naturåndene og folk. Damanhurianerne hilser omgivelsene ved å legge pannen mot stammen på treet og takke for å alle de vidunderlige formene for liv rundt seg.

Til denne formen for hilsning velger damanhurianerne vanligvis et voksent tre som representant for det lokale område, som samtidig befinner seg på et lett tilgjengelig sted. Det velges trær fordi disse (såvel som andre planter) tilfører et element av stabilitet i ethvert spirituelt økosystem. På noen damanhurianske områder er det i stedet blitt valgt en stein, som i så fall representerer den samme formen for sentrering. Ofte vil drømmer og inspirerte budskap peke ut for beboerne hvilket element de skal velge som spesielle hilse-steder.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks