Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

De dødes dag

En anledning til kontakt mellom vår dimensjon og det hinsidige

I tillegg til solverv og jevndøgn er De dødes dag et viktig rituale i Damanhur. Dette er en dag tilegnet minnet om de avdøde som feires hvert år i månedsskiftet oktober/november.

Ifølge damanhuriansk forståelse er de “levendes” verden og de “dødes” begge uttrykk for åndelig liv, og noen ganger er det mulig å åpne en kommunikasjonskanal mellom disse dimensjonene. Ritualer er de viktigste anledningene for forbindelse - både for å sende og motta tanker - med damanhurianske innbyggere som har gått over, såvel som andre kjære personer som ikke lenger befinner seg i det fysiske. Dette utgjør en form for feiring av liv i alle dets manifestasjoner.

På samme måte som solverv- og jevndøgnsritualene, finner De dødes dag sted i en steinsirkel rundt et bål, med meditasjon, bønn, sanger og ofringer til ilden. Damanhurianere står på innsiden av denne store sirkelen, de bærer rituelle klær, og gjestene står like utenfor. Ettersom seremonien skrider frem, blir disse stundene til åpninger av energi og emosjoner for alle, innbyggerne i Damanhur, gjester og venner.

Husk ...
Uansett hvilke drømmer og utfordringer vi måtte ha, har vi alle en guddommelig gnist å gjenoppvekke.
Vi håper virkelig at denne forbindelsen kan hjelpe deg med det.

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.