Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Filosofi

Din guddommelige naturs oppvåkning

Damanhurs filosofi er inspirert av grunnleggeren Falco Tarassaco, og basert på positiv tenkning, handling og den ideen at alle individer ønsker å levne noe av seg selv til de andre og å bidra til menneskehetens utvikling.I den damanhurianske åndelige visjonen er vi alle del av et åndelig økosystem som består av ulike bevisste vesener, som det er viktig å vite om og opprette kontakt med. I dette økosystemet finnes det vesener som menneskeheten alltid har tatt kontakt med på ulike måter, fra mytene om naturånder som bor i skogene, til guder forbundet med de forskjellige popoli (folk), kulturer og store religioner. Menneskene er del i dette økosystemet fordi vi alle bærer en guddommelig gnist. Hensikten med Damanhurs åndelige vei er å gjenoppvekke denne guddommelige gnisten som tilsvarer det høyeste potensialet vi har i oss. Å leve i tråd med dette guddommelige prinsippet betyr å erkjenne at åndskraft gjennomsyrer hvert eneste øyeblikk av eksistensen, 24 timer i døgnet, fra fødsel til død.I Damanhur er den høyeste forestillingen om forholdet mellom mennesker og det guddommelige representert ved “Triaden.” I Triaden er gudene til alle folk på jorden, som ofte har vært atskilt og i konflikt med hverandre, blitt forbundet i fullkommen harmoni. De som deler lignende myter og egenskaper er blitt forenet for å skape og styrke en ny global allianse mellom menneskene og det guddommelige, istand til å vekke bevissthet og følelsen av enhet - snarere enn separasjon - i hele menneskeheten. Damanhurs grunnleggende åndelige lære blir delt og undervist gjennom Meditasjonsskolen. Skolen er åpen for alle mennesker over hele verden, og innebærer aktiveringen av et direkte forhold til kreftene i det åndelige økosystemet, gjennom en innvielse.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks