Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Folkenes tempel

Hele menneskerasens uttrykk

Falco Tarassaco har gjentatte ganger snakket om prosjektet Folkenes tempel. "Dette prosjektet vil være et uttrykk for hele menneskerasen, akkurat som vi hadde tenkt med Menneskehetens templer. I Folkenes tempel vil sjamaner og representanter for folkene møtes, de som har virkelig kontakt med sitt folk, for å eksperimentere med menneskelige og emosjonelle alkemiske kombinasjoner. For å forhindre at folkeslag forsvinner må enhver gruppe være i stand til å forestille seg en kunstnerisk, historisk, språklig, kulturell og territoriell kontinuitet. Med de folkeslagene som geografisk sett befinner seg lengst borte fra oss, vil vi foreslå handel med gjenstander eller frø til å dyrke på deres land, som ikke vil kunne vokse her i Vesten. Det vil være viktig å ha ideer og den rette inspirasjonen, for at de skal kunne gjøre enda mer, inkludert å kunne bevare gudene sine, som deres åndelige representasjon. Alt skal skapes sammen, med mye fantasi.
Det vil være interessant å gradvis få steder for utveksling mellom folkeslag, fordi ethvert folkeslag vil ha karaktertrekk og interesser som vil kunne deles og legge til rette for gjensidig forståelse. På denne måten vil vi skape et energifelt som er i stand til å bevege oss i retning av forening av mange forskjeller, og søke løsninger uten å fremtvinge noe. Dette er ett av formålene for kulturell identifikasjon i teaterområdet som vi ønsker å bygge i tempelet, og i musikkområdene eller i biblioteket. Vi drømmer om et miljø omgitt av kunstens skjønnhet, hvor vi kan ta imot representanter for folkeslagene, internasjonale organisasjoner og til og med statsmenn og politikere som er interessert i å møte hverandre og finne punkter av samstemthet."

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks