Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Guddommelig gnist

Essensen som forener alt i vårt univers

En guddommelig gnist finnes i alle menneskers sjel. Den “vitner” om ethvert menneskes guddommelige natur. I henhold til damanhuriansk myte er alle mennesker del av den Menneskelige Ur-Gud; den kraften som gjennomtrenger universet. Den menneskelige Ur-Gud som gjennomsyrer Formenes univers, er oppdelt i like mange deler som det finnes levende former i universet. Så hver og en av oss er del av denne guddommen. Menneskets guddommelige natur blir symbolisert ved den guddommelige gnisten, en uendelig liten del av den guddommen som er tilstede i alle. Det endelige målet for evolusjonen for mennesket er å nå full bevissthet om sin egen guddommelige natur.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks