Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Guddommelig gnist

Essensen som forener alt i vårt univers

En guddommelig gnist finnes i alle menneskers sjel. Den “vitner” om ethvert menneskes guddommelige natur. I henhold til damanhuriansk myte er alle mennesker del av den Menneskelige Ur-Gud; den kraften som gjennomtrenger universet. Den menneskelige Ur-Gud som gjennomsyrer Formenes univers, er oppdelt i like mange deler som det finnes levende former i universet. Så hver og en av oss er del av denne guddommen. Menneskets guddommelige natur blir symbolisert ved den guddommelige gnisten, en uendelig liten del av den guddommen som er tilstede i alle. Det endelige målet for evolusjonen for mennesket er å nå full bevissthet om sin egen guddommelige natur.