Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Hellig språk og hellig dans

Et gammelt språk i lyd, symboler og bevegelse

Det hellige språket som ble introdusert av Falco Tarassaco er basert på fonetisk uttale, ideogrammatiske symboler og bevegelse. I følge Falcos lære er dette et arketypisk språk som skriver seg fra en tid da menneskeheten mestret livets dypere lag av mening og verdier. I følge én mytisk tolkning ble dette språket snakket av mennesker forut for byggingen av Babels tårn, som er beskrevet i Bibelens 1. mosebok.

Ethvert begrep i Det hellige språket kan uttrykkes på tre måter som alle bærer samme betydning: som et ideogram, et uttalt ord og som en bevegelse i Hellig dans. Språket kan skrives, tegnes, snakkes, synges og danses.

I Damanhur, hvor dette språket blir studert, blir det ofte brukt i sanger. Det brukes også som dekorativt element i salene i Menneskehetens templer og i andre bønnesaler på damanhuriansk område. Hellig dans er ofte et element i de rituelle feiringene og andre tilstelninger.

Mange av symbolene i Damanhurs hellige språk, såvel som i andre, lignende hellige språk, kan spores tilbake til ulike tidlige alfabeter, noe som støtter Falcos ideer om et felles opphav for disse språkene.