Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Hellig språk og hellig dans

Et gammelt språk i lyd, symboler og bevegelse

Det hellige språket som ble introdusert av Falco Tarassaco er basert på fonetisk uttale, ideogrammatiske symboler og bevegelse. I følge Falcos lære er dette et arketypisk språk som skriver seg fra en tid da menneskeheten mestret livets dypere lag av mening og verdier. I følge én mytisk tolkning ble dette språket snakket av mennesker forut for byggingen av Babels tårn, som er beskrevet i Bibelens 1. mosebok.

Ethvert begrep i Det hellige språket kan uttrykkes på tre måter som alle bærer samme betydning: som et ideogram, et uttalt ord og som en bevegelse i Hellig dans. Språket kan skrives, tegnes, snakkes, synges og danses.

I Damanhur, hvor dette språket blir studert, blir det ofte brukt i sanger. Det brukes også som dekorativt element i salene i Menneskehetens templer og i andre bønnesaler på damanhuriansk område. Hellig dans er ofte et element i de rituelle feiringene og andre tilstelninger.

Mange av symbolene i Damanhurs hellige språk, såvel som i andre, lignende hellige språk, kan spores tilbake til ulike tidlige alfabeter, noe som støtter Falcos ideer om et felles opphav for disse språkene.

Husk ...
Uansett hvilke drømmer og utfordringer vi måtte ha, har vi alle en guddommelig gnist å gjenoppvekke.
Vi håper virkelig at denne forbindelsen kan hjelpe deg med det.

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.