Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Historikk

Falco betror sitt budskap til Meditasjonsskolen

Damanhurs historie startet i Torino, Italia, i 1975 med grunnleggeren Falco Tarassacos første offentlige foredrag over temaer innen esoterismen, overnaturlige fenomener og naturmedisin. Ett år senere startet han det første Meditasjons-kurset. Meditasjonsskolen la grunnlaget for Damanhur, føderasjonen av kollektiv som oppsto noen år senere. Falco ledet personlig de første kursene og med tiden lærte han opp andre instruktører som utviklet Meditasjonsskolen i de kommende årene, i tråd med tradisjonen i hans undervisning. Helt fra begynnelsen av delegerte Falco ledelsen av Meditasjonsskolen til ulike damanhurianere, i den hensikt å stimulere til selvstendighet og ansvar i formidlingen av sitt budskap. Han beholdt rollen som veileder for Skolen, og fortsatte å live opp ukentlige åpne møter som berørte de hoved-temaene som utgjør selve hjertet i denne formen for Meditasjon. Meditasjonsskolens lære skaper en sterk identitet, både rundt åndelige verdier og regler for oppførsel, som ligger til grunn for den damanhurianske erfaringen. Gjennom Falcos formidling av kunnskap fra den universelle esoteriske tradisjonen, har selve betydningen av esoterisme etterhvert antatt en ny konnotasjon i det damanhurianske språket. Esoterikk er “erfaring” mer enn “kunnskap”. Slike erfaringer kan bli delt, men aldri banalisert, ettersom de er nøkkelen til selvtransformasjon for alle som ønsker å følge et spirituelt mål. Idag deltar mange mennesker fra ulike kulturer over hele verden i Meditasjonsskolen, alt mens temaene for den og erfaringene utvides. Foruten ens eget forhold til guddommlige krefter, er et sentralt tema for Skolen bruken av den frie vilje, eller et individs evne til å gjøre valg og påta seg ansvaret for seg selv.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks