Spiritual Vision

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Meditasjonsskolen
Kjennetegn

Meditasjonsskolen, å bli kjent med det guddommelige i seg.

Damanhurs grunnleggende, åndelige lære trekkes opp og undervises gjennom Meditasjonsskolen. Skolen er åpen for alle mennesker over hele verden. Meditasjonsskolen innebærer aktiveringen av en direkte forbindelse til krefter i det åndelige øko-systemet gjennom en initiering. Det koster ingenting å skrive seg inn ettersom den kunnskapen man får tilgang til, ikke kan omsettes i penger.
På de første møtene utforskes meningen med livet, såvel som de lovene og kreftene som styrer universet. Utforskingen antar så en valgt retning mellom Spirituelle veier - seks spesifikke retninger for å uttrykke åndelighet i praksis i henhold til den enkeltes personlige egenskaper og preferanser. På et gitt nivå vil det være medlemmene av skolen selv som bestemmer utforskningen av ulike temaer. Ifølge Damanhurs visjon fører en autentisk åndelig vei til oppvåkningen av vår indre mester, gjennom en prosess som foredler den enkeltes persepsjon og transformerer egne begrensninger, noe som finner sted når vi er åpne for den hjelp vi kan gi og motta via andre.Initieringen som finner sted i Meditasjonsskolen etablerer en forbindelse med vennlige og positive krefter i det åndelige øko-systemet, og hovedmålet er å etablere en allianse mellom mennesker og guddommer, som begge parter kan dra nytte av på sin evolusjonære vei.
Meditasjonsskolen lærer oss til ikke å overlate vår egen åndelige evolusjon til noen utenfor oss selv. Derfor ser vi på Meditasjon som en del av dagliglivet, og en vei som kan vare livet ut hvis en ønsker det.

Ritualer

Et språk som åpner for kommunikasjon med den åndelige dimensjon

I Damanhur er ritualer det språket vi bruker for å kommunisere med alle former for intelligent liv som bebor det åndelige øko-systemet, som er den ikke-materielle dimensjonen av eksistensen.
Det finnes de store ritualene som er forbundet med naturens rytmer, så som solverv og jevndøgn, hvor vi feirer foreningen med naturen og de åndelige kreftene, og De dødes dag, hvor vi åpner en dør til det hinsidige og minnes alle som har gått over. Det finnes også enkle daglige ritualer, så som kontakt med planteverdenen gjennom å hilse et tre når du kommer inn på området til et av de ulike Damanhur-kollektivene, eller “renselse" av maten før hvert måltid, noe som har til hensikt å sette den enkelte persons frekvens i harmoni med maten, slik at den kan nære både den fysiske kroppen og de finstofflige, energetiske legemene.
Damanhur har seks spesifikke retninger kalt spirituelle veier, hver av dem med sin egen rituelle praksis i forhold til elementene relatert til Veienes ulike funksjoner. Det finnes også en personlig rituell praksis som hjelper en til å fokusere egen energi mot mål som bestemmes av de initierte selv.
Alle Damanhurianere er utøvere av sine egne ritualer, ettersom alle initierte har et direkte forhold til de åndelige kreftene i det åndelige øko-systemet.
Dans, sang, musikk og trommer er en fast del av Damanhurs ritualer, og også ord, symboler og bevegelser som uttrykk for Damanhurs arketypiske hellige språk, som også blir anvendt i form av Hellig kunst.

Åndelighet i hverdagen

Veiene: Interesse-områder innenfor Meditasjonsskolen

De åndelige veiene utgjør grupper innenfor Meditasjonsskolen der den enkelte Initierte utvikler særskilte interesse-punkter i henhold til egne aspirasjoner og talenter. De åndelige veiene komplementerer den generelle Meditasjons-veien og legger grunnlaget for individuell opplysthet med øvelser som er tilpasset den enkeltes kvaliteter: for det finnes like mange måter å være på, som det finnes Initierte, for å nå det samme åndelige målet.
Gjennom De åndelige veiene praktiserer vi det damanhurianske åndelige prinsippet at individuelt mangfold er en kilde til rikdom for hele samfunnet.
Alle damanhurianere velger en første åndelig vei - og hvis ønskelig, også en sekundær vei - hvor de fordyper egen utforskning, både individuelt og i grupper.
Veiene er et grunnleggende element, ikke bare for den enkeltes åndelige utvikling, men også for den måten Damanhur styres på - i så stor grad at noen av funksjonene til Føderasjonen av kollektiver er blitt delegert til de ulike veiene.
I øyeblikket finnes det seks Veier:
* Munkenes og De esoteriske parenes vei, valgt av dem som (alene eller som par) ønsker å fokusere på hvordan romme og rette egne vitale energier.
* Riddernes vei, som har med sikkerhet og beskyttelse av damanhuriansk territorium å gjøre, så vel som bygging av Templene.
* Orakel-veien, dedikert til fordypning og utforskning av det rituelle språket
* Kunst og Ord-veien, som innebærer formidling av budskap og utvikling av kunstformene.
* Helse-veien, som skaper en utviklingsvei for vekst gjennom omsorg og velbefinnende.
* Veien for Arbeid som kunst, som støtter og fremmer utviklingen av aktiviteter og tjenester.
Andre, mindre veier, kjent som “Adresser”, relaterer til utdanning innenfor familien og skole, mat-selvforsyning og bærekraft.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks