Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Metode

En felles åndelig vei

Ønsket om å skape en spirituell virkelighet der vi gir betydning til alle sider av hverdagslivet, har gjort Damanhur til en rik og gjennomtenkt livsmodell. Den damanhurianske modellen er bygget på fire hjørnestener kalt “pilarer.” To av disse pilarene er Meditasjonsskolen, som inkluderer den åndelige visjonen, og Føderasjonen av kollektiv, hvor denne visjonen blir omsatt i praksis. De to andre pilarene er Game of Life (Livets lek) og Tecnarcato, der de grunnleggende verdiene er knyttet til forandring og indre transformasjon. Vekselspillet mellom disse fire pilarene skaper en dynamisk levemåte som tilbyr unike åndelige opplevelser, med ulike om enn utfyllende måter å resonnere på. Over de siste fire ti-årene er den åndelige forskningen som gjøres i Damanhur også blitt organisert til et universitet som har gjort Falco Tarassacos lære og den damanhurianske livsmodellen tilgjengelig for resten av verden gjennom skoler, kurs og offentlige foredrag. Det valget av metode som har kjennetegnet den åndelige veien i Damanhur helt fra begynnelsen av, er forbudet mot røyking og alle former for bruk av narkotiske stoffer. Årsaken er at vi tror opplysning kan oppnås gjennom hverdagsbevissthet, forpliktelse og kontinuitet på en valgt vei, til støtte for en indre transformasjon som ikke gjør oss avhengige av elementer utenfor oss selv.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks