Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Naturånder

Intelligente vesener som er en del av vårt naturlige økosystem

Økosystemet på vår planet består av fysiske og ikke-fysiske vesener: 1) mennesker og 2) guddommer og naturånder. Naturånder er intelligente vesener uten fysiske kropper som lever på steder der det naturlige miljøet fortsatt er intakt eller urørt.
Kulturer over hele verden har dokumentert og beskrevet dem med menneskelignende kjennetegn. Ulike arter av naturånder er blitt personifiserte: nisser, dverger, alver, feer, nymfer og så videre - i et forsøk på å forestille seg hvordan de kunne se ut fysisk. I mange klassiske eventyr og episke fantasiverk så som [i]Ringenes herre[/], blir disse guddommene karakterisert på en måte som gjør dem svært like oss, nærmest til å ta og føle på.
I Damanhur har noen innbyggere valgt ikke å ta dyrenavn, men istedet navn som viser til en art av naturånder, så som Goblin, Ondina og Gnomo.
I henhold til Falco Tarassacos lære er det en nødvendig betingelse for vår evolusjon at det kommer til fullt samarbeid mellom de tre mor-verdnene som bebor planeten vår og holder nøklene til livet; menneskene, naturåndene og plantene.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks