Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Popoli

Voktere av menneskelig identitet og erfaring

I den damanhurianske visjonen er popoli (folkene) voktere av den menneskelige identitet og erfaring. Et popolo (folk) er en enhet som på bakgrunn av blant annet etniske, kulturelle, historiske og språklige bånd, gir opphav til en større kollektiv “entitet” som rommer alle talentene og håpene som dens bestanddeler har båret gjennom tidene.
I løpet av menneskenes historie er begrepet “stat” blitt dominerende. Fra et menneskelig utviklingsmessig synspunkt er begrepet popolo et hovedreferansepunkt for harmonisk fremskritt - som når videre enn den politiske manipuleringen som så ofte forekommer i våre dager. En sterk kollektiv identitet genererer evnen til å verdsette forskjellighet i alle sine utslag. Slik ville det for eksempel i en verden hvor popoli er fullt ut anerkjent, ikke eksistere rasisme.
Et popolo fremstår for fullt når de som tilhører det, identifiserer seg med dets verdier gjennom bevissthet og vilje til å uttrykke noe unikt. Det er ikke tilfeldig at damanhurianere anser seg for å være et Popolo Spirituale, og dette oppsto gjennom innbyggernes eksperimentering med sann valgfrihet.
Det neste skrittet i utviklingen av Menneskehetens templer vil være Folkenes tempel, tilegnet minoritets-popoli på jorden. Det vil tilby disse folkene et spesielt innredet rom for å møtes.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks