Spiritual Vision

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Popolo Spirituale
En levende enhet

En kollektiv entitet som rommer emosjoner og verdier

Popolo spirituale er en levende, kollektiv enhet i stadig utvikling som oppstår ettersom egenskapene, erfaringene og håpene til alle de som velger å bli med, integreres. Det forbinder medlemmene energetisk, og rommer deres erfaringer slik at de kan deles av alle deltakere.
I Damanhurs filosofi innebærer en super-enhet av denne typen en mye større intelligens og ressursrikdom enn det som ville være resultatet av summen av enkeltmedlemmer. Vi kan sammenligne Popolo med en menneskelig kropp der alle utgjør en celle, som i kraft av samhandlingen med andre celler utvikler funksjoner som ellers ville være utenkelige.
Å være Popolo betyr å dele ideer, kultur, kunst, og å skape en livsmodell i tråd med prinsippene våre. Vi verdsetter forskjeller og integrerer dem i en felles drøm; menneskehetens gjenoppvåkning. Popolo Spirituale er et reservoar av spirituell styrke, og de som velger å bli med, kan motta energi og inspirasjon fra det.
Ettersom dette er en periode i historien da mange kulturer forsvinner og med dem, en stor del av menneskehetens spirituelle og kulturelle rikdom, har Damanhur valgt å skape denne nye gruppen av mennesker. Med et eget filosofisk, kunstnerisk, sosialt og kulturelt uttrykk, kan Popolo gi et betydelig bidrag til menneskehetens historie. Medlemskap i Popolo er åpent for åndelige søkere fra hele verden. Det er for de som føler seg på linje med Damanhurs mål, og for alle som ønsker å benytte denne muligheten til å forbinde seg med andre og være et lyspunkt på jorden.

Hvordan delta

Mange måter å delta i Popolo på, nært eller fjernt

Å bli medlem av Popolo spirituale er veldig enkelt; ved å sende en email til popolo@damanhur.it etablerer du den første kontakten og mottar mer detaljert informasjon. Så er det på et tidspunkt viktig å komme til Damanhur på besøk. Deltagelse i Popolo er ikke avhengig av innbyggerskap eller av å bo i samfunnet, men det er likevel viktig at du kjenner til stedet hvor det alt sammen begynte, og for oss å bli kjent med deg!
En enkel og intim inngangsseremoni skaper forbindelsen til Popolo. I løpet av denne seremonien, som tar mindre enn en halv time, vil du få et armbånd som vil holde deg i kontakt - både symbolsk og energetisk - med hele Popolo. Medlemmene av Popolo er også forbundet på praktisk vis gjennom et utvekslingsnettverk som holder alle oppdatert med nyheter om Popolo og om medlemmene. På denne måten hjelper vi hverandre med en følelse av gjensidig støtte og omsorg. De som deltar i Popolo spirituale tenker positivit og optimistisk, og gir energi til hendelser som er positive for jordens fremtid og jordens innbyggere, både som individer og grupper.

Medlemmer av Popolo spirituale:
  • Tenker positivt om seg selv og andre
  • Nærer foreningen med de andre medlemmene av Popolo og gjør det de kan for å støtte dem med tillit, respekt, klarhet og solidaritet.
  • Tror på verdien av kontinuerlig indre transformasjon
  • Vet å godta og verdsette mangfold
  • Baserer sitt forhold til omgivelsene og andre mennesker på verdier knyttet til spiritualitet, forskning og økologi; de respekterer og bevarer ressurser og unngår alle former for forurensing og sløsing så langt det er mulig.
  • Fremmer og sprer disse prinsippene slik at andre kan dele dem og skape nettverk av “lyspunkter” rundt om på kloden.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks