Åndelig visjon

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Superindivid

Et “superindivid” defineres av damanhurianere som en gruppe mennesker istand til å opptre sammen som en enkelt enhet, på linje med hverandre og oppglødd av gjensidig kjærlighet. Innenfor et superindivid vil alle individene bidra til å realisere en kollektiv identitet og oppildnes av den. Menneskene forholder seg til hverandre med respekt, kjærlighet, aksept og evnen til å hjelpe hverandre til å forbedre seg. Innenfor en superindivid-gruppe er “para-telepatien” svært sterk, som er muligheten til å overføre talenter og egenskaper fra en person til en annen. Superindividet er et mål for alle damanhurianske grupper. Ideelt sett skal enhver Åndelig vei, ethvert firma, fellesskap, storfamilie etc oppnå en slik tilstand. Dermed er dette et eksempel på research som ikke er teoretisk så mye som hovedsaklig praktisk.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks