Spiritual Vision

Gjenfødsel for bevisstheten om din guddommelige gnist

Verdslig åndelighet
Folkenes tempel

Et rom for dialog mellom fjerne kulturer og tradisjoner.

Damanhur er kjent over hele verden for Menneskehetens templer, et underjordisk kunstverk dedikert til harmoni og skjønnhet som uttrykk for fri åndelighet. Vi holder i øyeblikket på med et annet ambisiøst prosjekt: byggingen av Folkenes tempel i et kalkbrudd som ble nedlagt for 60 år siden, i et område nær Menneskehetens templer med grense til Tempelet Den Hellige Skogen i området overnfor Vidracco i Italia. Det var Falco Tarassaco, Damanhurs spirituelle leder, som i 2005 lanserte ideen om å vie et område til de ulike folkeslagenes kultur og de spirituelle tradisjoner. Prosjektet er under utvikling og innebærer en fullstendig omgjøring av det gamle gruvestedet til å huse et “Folkenes parlament”, et bibliotek viet kulturen, tradisjonene og typiske gjenstander for urfolk over hele verden, med plass for meditasjon og kulturelle aktiviteter, så vel som for mottakelse av gjester og velvære-tilbud. Damanhuriansk filosofi gir stor betydning til urfolkene, «popoli», som ansees for å være vokterne av vår relasjon til planeten, mens intensjonen med etableringen av et nytt Folkenes parlament er å tilrettelegge for møter og utveksling mellom superindivider som er så viktige for menneskeheten. Etter at de indre delene av dette anlegget er blitt bygget, innebærer prosjektet en fullstendig miljømessig tilbakeføring, og med dette, intensjonen om å gjenopprette harmoni i det vidstrakte området av skogkledde åser. Arbeider som Menneskehetens templer og Folkenes tempel er mulige takket være bidrag fra grupper og enkeltpersoner som føler seg tiltrukket av disse prosjektene og som ønsker å støtte realiseringen av dem på en konkret måte med donasjoner så vel som med samarbeid på tekniske og designmessige områder.

Det åpne tempelet

Et hellig sted viet spørsmålet om åndelig opphav

Det åpne tempelet ligger på Damjl, det første damanhurianske samfunnet. Det er karakterisert ved tjue søyler, hvorav atten av leire, og to søyler i såkalt “ung stein” i området som ligger mellom alteret viet til jordelementet og alteret viet til ildelementet. I den ene enden reiser tempelet seg til et amfiteater hvor en del av ellipsen utgjør et utendørs teater. Herfra ser man utover direkte mot himmelen, siden tempelet ikke har noe tak. Det åpne tempelet er viet den instinktive søkenen etter dine guddommelige røtter langt borte, som alle vi mennesker føler. Dette instinktet, som damanhurianerne definerer som guddommelighetssansen, er det som gjør at vi beveger oss for å finne svar innen åndelige, filosofiske og religiøse retninger eller veier som har vært utforsket av folkeslag og åndelige søkere til alle tider. Det åpne tempelet er viet spørsmålet om åndelig opphav, som er universelt, og det gir mulighet for svar som er individuelle. Slik er tempelet også åpent for enhver mulig forbindelse og feiring med opphav i ulike tradisjoner, og det har ofte vært holdt seremonier der av gjester som kommer langveisfra. For damanhurianere er dette stedet for fullmånefeiringen, Orakelet, som holdes hver måned med gjester og besøkende til stede. Teateret i den innerste enden av tempelet er åsted for forsamlinger, møter og musikk- og teaterforestillinger som regelmessig forekommer som del av det sosiale livet (på de varmere årstidene). Dette er også stedet hvor damanhurianere feirer begravelsesseremonier for å ta et siste farvel og overbringe de beste ønsker for den nye opplevelsen som en avdød person begir seg inn i.

Mennesker og guder

Mennesker og guder: like og forskjellige på samme tid

Den damanhurianske filosofien ser mennesker og guder på den samme utviklingsveien: gudene har andre egenskaper, selv om de lik oss er en del av selve universets natur. Gudene utgjør en del av det samme økosystemet der alle intelligente vesener, mennesker, ånder og guder, realiserer sin egen evolusjon gjennom en forbindelse til de andres. Troen på at menneskeheten har en guddommelig opprinnelse påvirker vårt forhold til gudene. For damanhurianere er dette et partnerskap i verdslig forstand, basert på respekt og utveksling. Ritualer er det språket vi kommuniserer med guddommelige krefter på; de represengerer ingen form for underskastelse eller hengivelse. Hovedhensikten med innvielsen som finner sted i Meditasjonsskolen er nettopp å etablere en allianse mellom mennesker og guder som kan støtte begge på deres utviklingsvei. Gjenoppvåkningen for vår guddommelige opprinnelse som mennesker, kan skje på åndelige veier som er svært forskjellige fra hverandre, fordi som midtpunkt for en åndelig søken er vi individer preget av store ulikheter. Damanhurianere ser denne forskjelligheten som en stor rikdom vi har til rådighet. Og til syvende og sist betyr det å vokse, utvikle og forbedre seg som mennesker bare én ting: hele tiden å utvide den kapasiteten vi har for kunnskap og empati i forhold til det livet som omgir oss i alle sine former. Damanhurs åndelige budskap er tilgjengelig for alle som ønsker å utforske det nærmere. Damanhurs grunnlegger og ånedelige veilededer Falco Tarassaco gjorde helt fra begynnelsen av sin lære tilgjengelig gjennom kurs og seminarer såvel som gjennom ulike skrifter og utgivelser.

Quesiti

8 skritt for vekst og endring

Quesiti er dynamiske formler over temaer som kan bli brukt til meditasjon eller også anvendt i hverdagen. Måten de er blitt formulert på, er en følge av det som kollektivt er blitt oppnådd i Damanhur, men enhver kan tolke dem i tråd med egne talenter og egenskaper.

Første Quesito understreker viktigheten av handling og valg, for å leve fullt og helt, og med rene intensjoner.

Andre Quesito kaller på utholdenhet og kontinuitet, for å gi betydning og viktighet til valgene som er blitt gjort, og understreker viktigheten av å holde ord.

Tredje Quesito kaller på en endring i måten å tenke på for at man skal kunne se seg selv, livet og eksistensens hellige dimensjon på en ny måte. Dette er det første skrittet mot å skape en sivilisasjon og en kultur.

Fjerde Quesito er overveiende kvinnelig, og oppmuntrer kvinner og menn til å oppdage sin feminine side; med dens åpenhet, tilgjengelighet samt dype bevissthet om å representere det stabile elementet i en forening.

Femte Quesito retter oppmerksomheten mot de maskuline energier som finnes i oss alle; evnen til å leve i en konstant og harmonisk indre revolusjon.

Sjette Quesito inviterer oss til å forene de maskuline og feminine prinsippene i oss, til å aktivere vår skapelseskraft, ikke bare i livet, men også der livet blir fremstilt gjennom kunst og kreativitet, gavmildhet og godhet.

Syvende Quesito kaller på bruken av tvil og tilpasningsdyktighet som forskningsredskaper for å avvise alle dogmer og vissheter, og oppdage hva som er sant i oss, bakenfor det tilsynelatende.

Åttende Quesito inviterer til å rette vår oppmerksomhet mot andre. Den snakker om Kjærlighet og undervisning som redskaper for å endre verden rundt oss; studier som en åndelig nødvendighet, og et irreversibelt valg av idealer, for å oppnå gjenoppvåkningen av vårt guddommelige prinsipp og stå “i tjeneste for verden”.

Popolo Superindivid

Popolo som en harmonisk beholder for delte talenter

Damanhurianere definerer seg som et Popolo, med ulike etniske tilhørigheter og kulturer, og holdt sammen av idealer og førti år med delt liv. Denne sterke kollektive identiten gir opphav til en kompleks og mangefasettert sosial modell basert på solidaritet, gjensidig tillit og respekt. Damanhur er i øyeblikket ett av de kollektive samfunnene på jorden som har den lengste historien. Til grunn for Damanhurs åndelige visjon ligger den forståelsen at opplysning bare kan oppnås i tilknytning til andre. Å gå i retning av dette målet innebærer en dyp transformasjon av den enkelte. Å gjenkjenne seg selv i de andre, lære å følge en felles rytme, tenke sammen med dem uten å miste sin egen individualitet, for snarere å verdsette denne enda mer; dette er skritt i retning av å virkeliggjøre det som i Damanhur kalles “Superindividet”. Dette begrepet innebærer evnen til å forenes i kjærlighet og gjensidig respekt, og oppnå et resultat som er større enn summen av individuelle egenskaper, samt realisere drømmer som ellers ville være umulige. Denne felles foredlingsveien er godt påbegynt i Damanhur, og utgjør nå det viktigste kollektive åndelige målet. Alle damanhurianere er forpliktet til å gi av sitt beste i denne prosessen, utifra tanken om at en slik sammensmeltning er mulig selv blant hundrevis av mennesker; like mange som det finnes damanhurianere. Alle som ønsker å delta i denne formen for utforskning, kan bli med i Popolo spirituale, som er en utvidelse av begrepet om et damanhuriansk Popolo. Popolo spirituale representerer en forening av folkeslag fra hele verden i et nytt Popolo, hvor de holdes sammen av menneskelige, spirituelle og universelle verdier. Medlemmene av Popolo spirituale bor over hele jorden, og noen praktiserer en filosofi eller en tro som er helt forskjellig fra Damanhurs.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks