Bruksvilkår

Avtale mellom bruker og Devodama Srl

Nettstedet "Damanhur" administreres av Devodama Srl
Nettstedet "Damanhur" tilbys brukeren under forutsetning av at brukeren godtar vilkårene, betingelsene og meddelelsene i denne avtalen, uten endringer. Ved å benytte seg av nettstedet "Damanhur" aksepterer brukeren alle disse vilkårene og meddelelsene.

Endring av bruksvilkårene

Devodama Srl forbeholder seg retten til å endre de vilkår og betingelser som nettstedet "Damanhur" tilbys under.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Nettstedet "Damanhur" kan inneholde lenker til andre nettsteder. Devodama Srl kontrollerer ikke disse nettstedene og er ikke ansvarlig for innholdet på disse, inkludert og uten begrensning, noen lenke som de koblede nettstedene inneholder, ei heller eventuelle endringer eller oppdateringer på slike eksterne nettsteder. Devodama Srl er ikke ansvarlig for webcasting eller noen annen form for overføring av informasjon fra eksterne nettsteder. Devodama Srl tilbyr disse koblingene som en bekvemmelighet, og inkluderingen av en lenke innebærer fra Devodama Srl's side ingen form for godkjennelse av nettstedet eller tilhørighet med dets operatører.

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Som betingelse for bruk av nettstedet "Damanhur", garanterer brukeren overfor Devodama Srl at han/hun ikke vil bruke "Damanhur" nettsted til noe formål som er ulovlig eller forbudt i disse vilkårene. Det er forbudt å bruke "Damanhur" nettsted på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller sette nettstedet "Damanhur" i fare, eller forstyrre tredjeparts bruk og glede av nettstedet "Damanhur". Brukeren kan ikke skaffe adgang eller forsøke å skaffe adgang til materiale eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller tilbys gjennom Devodama Srl's nettside.

Materiale avgitt til Devodama Srl eller sendt til Devodama Srl's hjemmesider.

Devodama Srl gjør ikke krav på eierskap av materiale gitt av brukeren til Devodama Srl (inkludert kommentarer og forslag) eller materialer som postes, lastes opp, settes inn eller sendes inn av brukeren til en hvilken som helst av Devodama Srl's nettsider eller tjeneste av noe slag, (samlet kalt "bidrag"). Men ved å publisere, laste opp, sette inn eller på annen måte tilby bidrag, gir brukeren Devodama Srl og selskaper tilknyttet dette, samt nødvendige underleverandører, tillatelse til å bruke bidrag fra fra brukeren til å drive sin virksomhet på Internett, inkludert og uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, overføre, framvise og framføre offentlig, reprodusere, endre, oversette og omformattere brukerens bidrag, samt til å publisere brukerens navn i forbindelse med materialet.

Det vil ikke bli gitt noen form for kompensasjon for bruk av materialet. Devodama Srl har ingen forpliktelse til å poste eller anvende det materiale som brukeren tilbyr, og Devodama Srl forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne ethvert materiale brukeren til enhver tid har postet.

Ved å publisere, laste opp, sette inn eller tilby et bidrag, erklærer og garanterer brukeren å være eier av det samme materialet, eller på annen måte ha alle rettigheter til det, som beskrevet i denne seksjonen, inkludert og uten begrensning, alle nødvendige rettigheter til å gi, poste, skrive, sette inn eller presentere materialet.

Fraskrivelse av ansvar

Informasjon, software, produkter og tjenester som inngår i eller er tilgjengelig gjennom nettstedet "Damanhur" kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen på nettstedet er underlagt periodiske endringer. Devodama Srl og/eller selskapets leverandører kan til enhver tid gjøre forbedringer og/eller endringer på nettstedet "Damanhur". Forslag mottatt via nettstedet "Damanhur" bør ikke brukes som grunnlag for beslutninger av personlig, medisinsk, juridisk eller økonomisk art, og for spesifikke råd om ens behov er det nødvendig å søke egnet profesjonell assistanse.

Devodama Srl og/eller selskapets leverandører gir ingen garantier eller erklæringer om tilgjengelighet, pålitelighet, egnethet, aktualitet eller nøyaktighet for noen informasjon, programvare, produkter, tjenester og relatert grafikk som finnes på nettstedet "Damanhur" til noe formål. I den grad det er tillatt i gjeldende lov, leveres all slik informasjon, programvare, produkter, tjenester og relatert grafikk "som den er" uten garantier eller betingelser av noe slag. Devodama Srl og/eller selskapets leverandører fraskriver seg herved alle garantier og vilkår knyttet til informasjon, programvare, produkter, tjenester og relatert grafikk, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, kan Devodama Srl og/eller dets leverandører ikke i noe tilfelle være strafferettslig ansvarlig for direkte, indirekte, straffemessige, tilfeldige eller spesielle skader, eller følgeskader, eller noen skader overhodet, inkludert og uten begrensning, skader ved tap av bruk, data eller fortjeneste, avledet av eller knyttet til bruk eller ytelse av Devodama Srl's nettsted, i forbindelse med forsinkelse eller manglende mulighet til å bruke nettsiden "Damanhur" eller relaterte tjenester, levering av eller manglende levering av tjenester, eller for informasjon, programvare, produkter, tjenester og relatert grafikk innhentet gjennom nettsiden "Damanhur", eller på annen måte fra bruken av nettstedet "Damanhur", enten slike skader er basert på kontraktsansvar, tort, uaktsomhet eller annet, også om Devodama Srl eller noen av dets leverandører skulle være informert om muligheten for slike skader. Fordi noen stater/jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller ansvar for følgeskader, kan det hende at begrensningen ovenfor ikke gjelder for brukeren. Hvis brukeren er misfornøyd med noen del av "Damanhur" nettsted, eller med noen av disse bruksvilkårene, er det eneste og eksklusive rettsmiddel å slutte å bruke nettstedet "Damanhur".

SERVICEKONTAKT: webmaster@Damanhur.it

Oppsigelse/tilgangsbegrensning

Devodama Srl forbeholder seg retten til, etter eget skjønn og uten varsel, å si opp brukerens tilgang til nettsiden "Damanhur" og relaterte tjenester eller deler herav. I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, er denne avtalen underlagt italiensk lovgivning. Bruken av nettstedet "Damanhur" er ikke godkjent i jurisdiksjoner som ikke anerkjenner gyldigheten av samtlige bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, inkludert og uten begrensning, denne paragrafen. Brukeren aksepterer at det ikke eksisterer noen form for joint venture, tilknytning, ansettelsesforhold eller representasjonsforhold mellom brukeren og Devodama Srl som resultat av denne avtalen eller bruken av nettstedet "Damanhur".

Devodama Srl's gjennomføring av denne avtalen er underlagt eksisterende lover og juridiske prosedyrer, og ingen del av denne avtalen fraskriver Devodama Srl retten til å etterkomme statlige, juridiske og politi forespørsler eller forespørsler relatert til bruk, av brukeren, av nettsiden "Damanhur", eller informasjon gitt av eller innsamlet av Fellesskapet Devodama Srl for slik bruk. Skulle noen del av denne avtalen bli kjent ugyldig eller uaktuell i samsvar med gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, ansvarsfraskrivelser mht. garantier og begrensninger av ansvar nevnt ovenfor, vil de ugyldige eller ikke-gjeldende forholdene bli ansett som erstattet av en gyldig og rettskraftig bestemmelse som best stemmer overens med intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen skal fortsatt gjelde. Med mindre annet er spesifisert her, utgjør denne avtalen hele avtalen mellom brukeren og Devodama Srl med hensyn til nettstedet "Damanhur", og denne erstatter alle tidligere eller samtidige meddelelser og forslag, av elektronisk, muntlig eller skriftlig art, mellom brukeren og Devodama Srl mht. nettsiden "Damanhur". En trykt versjon av denne avtalen og eventuell kommunikasjon i elektronisk form skal være tillatelig i rettslige eller administrative prosesser basert på eller angående denne avtalen, med de samme begrensninger og betingelser som andre offentlige dokumenter og arkiver, opprinnelig generert og opprettholdt i trykt form. Det er et uttrykt ønske fra partene at denne avtalen og alle relaterte dokumenter skal være utferdiget på italiensk.

Opphavsrett og varemerker

Alt innhold på "Damanhur" nettsted er: Copyright © Devodama Srl og selskapets leverandører. Alle rettigheter er reservert.

Varemerker

Navnene på faktiske selskaper og produkter som nevnes her, kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

De bedrifter, organisasjoner, produkter, personer og hendelser som her er angitt som eksempler, er fiktive. De er ikke ment å ha noen sammenheng med eksisterende selskaper, organisasjoner, produkter, personer eller hendelser.

Alle rettigheter som ikke spesifikt er gitt her, er reservert.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks