Dele erfaringer

Mange måter å bli kjent med Damanhur og dele erfaringer på

Earth Charter

Damanhur anerkjenner og støtter Earth Charter

I 2007 ble Damanhur anerkjent som modellsamfunn av Earth Charter-initiativet. Dette initiativets rolle er å fremme en overgang til bærekraftige levemåter og et globalt samfunn basert på en felles etikk, inkludert respekt for og oppmerksomhet om samfunnsliv, økologisk integritet, universelle menneskerettigheter, respekt for mangfold, økonomisk rettferdighet, demokrati og fredskultur.

Samme år annonserte Damanhur sin offisielle tilslutning til pakten, som inneholder mange av de samme prinsippene som vår Føderasjon bygger på.

For å anerkjenne dette offisielle partnerskapet, skrev Ruud Lubbers, en av grunnleggerne av Earth Charter og eks-statsminister i Holland, og Ashok Khosla, president i International Union for Conservation of Nature (IUCN), følgende i et felles dokument:

Damanhur er harmoni. Det er fredfylt. Det er vakkert. Vi ble beveget og trollbundet av dette monumentet over den menneskelige ånd og dets fantastiske hyllest til kosmos og livets mange underverk. Vår reise i fjellets hemmelighet tar oss også med inn i oss selv, til vår indre sans, og til vår plass i skaperverket. Kunstnere gir idé og form til de åndelige verdier, og viser oss mangfoldet av mennesker og sivilisasjoner gjennom århundrene. Lokale håndverkere skar form og substans inn i pulserende objekter og brakte liv til dem med lys og lyd. Og her, med Earth Charter, blir vi klar over at midt i et fantastisk mangfold av kulturer og livsformer er vi én menneskelig familie og én verden med en felles skjebne. La vår generasjon bli en epoke som huskes for gjenoppvekkingen av en ny ærefrykt for livet, en fast beslutning om å oppnå bærekraft, en styrking av kampen for rettferdighet og fred og en positiv feiring av livet.

The Earth Charter er en "erklæring av grunnleggende prinsipper for byggingen av et rettferdig, bærekraftig og fredelig globalt samfunn i det 21. århundre." Den ble skrevet i 2000 etter flere års samråd med organisasjoner på alle nivåer rundt om i verden. Etter presentasjonen ved Unesco, er pakten blitt formidlet internasjonalt, og den har fått støtte fra regjeringer og statsledere, internasjonale og nasjonale organisasjoner, universiteter og tusenvis av enkeltpersoner. Nå har Earth Charters representanter bedt FN om å anerkjenne charteret med "soft law" status, så det kan tjene som et referansedokument for internasjonal og nasjonal lovgivning, slik man i dag bruker Menneskerettighetserklæringen. Charteret erkjenner en forbindelse mellom alle livsformer og presenterer et generasjonsperspektiv basert på verdsettelsen av rettighetene til fremtidige generasjoner og planeten. I tillegg definerer Earth Charter åndelighet som et uunnværlig element for å aktivisere etiske verdier som kan skape endring. Dermed defineres ikke åndelighet som religion. Tvert imot, religioner følger ofte prinsipper som ikke støtter fredelige og bærekraftige måter å leve på. Åndelighet defineres heller ikke som noe man bare gjør for seg selv; snarere er åndelighet en verdi som bidrar til å bygge nye og rettferdige samfunn.

Et av de viktigste punktene i Earth Charter er drømmen om en mer rettferdig verden og realiseringen av et global styre. I de siste tiårene har regjeringsmakt og ledelse vært på vei bort fra staten og over til bedrifter og sivilsamfunnet. Disse delene av samfunnet har nå ansvaret for å samarbeide sammen og finne løsninger på nye globale utfordringer. I så måte er Damanhur et sjeldent eksempel på et direkte og ansvarlig samfunnsengasjement.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks