Share Experiences

Mange måter å bli kjent med Damanhur og dele erfaringer på

Fellesskapsnettverk
I Italia og verden

Damanhur spiller en aktiv rolle i mange internasjonale grupper

Damanhur er medlem av Global Ecovillage Network (GEN), en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som er rådgivende medlem av FN's Økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). GEN fører sammen erfaringer fra de viktigste økosamfunnene i verden og støtter transformasjon av tradisjonelle landsbyer til bærekraftige økolandsbyer. Damanhur var også blant grunnleggerne av Conacreis (Nasjonal samordning av foreninger og fellesskap for etisk spirituell research) i 1998. Conacreis samler og koordinerer italienske grupper knyttet til sekulær etisk og åndelig forskning. I tillegg organiserer de kurs om organisasjon, kulturelle og sosiale arrangementer - og, ikke minst, øker Conacreis den offentlig bevissthet om ikke-religiøse åndelige og filosofiske grupper. Damanhur tar også del i det italienske nettverket for økolandsbyer (Rive), et nettverk av store og små samfunn som er opptatt av miljøpåvirkning, motstandsdyktighet, fornybar energi og økologisk kommunikasjon. Ut av synergien mellom GEN, Conacreis og Rive, ble det opprettet et prosjekt som har til oppgave å få intensjonelle fellesskap anerkjent i italiensk og europeisk lovgivning. Et forslag er blitt sendt til den italienske parlamentet, og er også i ferd med å bli lagt fram for godkjenning som europeisk lov ved den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks