Dele erfaringer

Mange måter å bli kjent med Damanhur og dele erfaringer på

Hvordan delta
New Life-programmet

Bo i et av kollektivene som en innbygger i Damanhur

Er det mulig å få komme inn til kjernen av livet i Damanhur over en periode for å forstå mer av Damanhur og også utforske den spirituelle siden? Svaret er ja! Denne muligheten kalles New Life-programmet, eller midlertidig innbyggerskap, og tilbyr som opplevelse til alle som kunne tenke seg å smake på det damanhurianske livet i tre måneder. Det spiller ingen rolle om du har kjent Damanhur i årevis eller om dette er første gangen du hører om oss. Alle er velkomne! Gjennom tre måneder av New Life- innbyggerskap vil du bo i fellesskapet og delta i de daglige aktivitetene og feiringene, og du vil få muligheter for møter og utveksling. Du vil også ha tilgang til et program som forteller Damanhurs historie og prinsipper, Veien til spirituell frigjøring, erfaringer i Tempelet Den Hellige Skogen, meditasjon i Menneskehetens templer og mange andre aktiviteter. I løpet av perioden med midlertidig innbyggerskap bes det om at du ikke røyker, neo som gjelder for alle innbyggere i Damanhur. Det er altså en utmerket mulighet til å begynne å slutte for godt, dersom du røyker. Ved slutten av tremånedersperioden kan deltakerne i New Life-programmet fortsette reisen mot nye horisonter eller fordype eventyret sitt i Damanhur. Deltakere i New Life-programmet kommer fra hele verden og tilfører internasjonalt preg og kulturelt mangfold til den damanhurianske erfaringen. Blant de mange tilbudene i New Life-programmet finnes det også italiensktimer. Interessert i å vite mer? Lurer du på når du kan få delta? Du kan finne mange svar på spørsmål du måtte ha, ved å klikke her.

Popolo Spirituale

Opphavet til et nytt folk av spirituelle forskere

I en tid der ikke bare plante- og dyrearter forsvinner, men også hele folkegrupper dør ut - og med dem en enorm kulturell og sosial arv - har Damanhur valgt å skape et popolo (et folk) med et eget filosofisk, kunstnerisk, sosialt og kulturelt uttrykk.
Tanken er å skape et verdensomspennende, intensjonelt Popolo, som fremmer grunnleggende menneskelige verdier og etiske prinsipper. Vi tror at det er mulig å redde livet på denne planeten gjennom en dypere mellommenneskelig forening og respekt for de urgamle båndene til jorden.
Medlemskap i Popolo Spirituale er åpent for alle spirituelt søkende som ønsker å tjene som lysarbeidere på jorden. Mange av de som deltar i Popolo bor ikke i Damanhur, men identifiserer seg likevel med våre intensjoner og mål.
Å være del av Popolo betyr å verdsette og gi verdi til det mangfoldet som kommer til uttrykk gjennom ulike kulturer, kunst og trosretninger. Det betyr å skape livsmodeller basert på respekt, solidaritet og kjærlighet, i retning av et felles mål: Menneskehetens gjenoppvåkning og dype forening med alle de former for liv som finnes rundt oss.
Å bli medlem av Popolo innebærer en enkel seremoni som finner sted i Damanhur. Etter det er alt som kreves for å forbinde seg til alle de andre i Popolo kun et minutts tanke hver dag. Medlemmer av Popolo Spirituale har tilgang på en forbindelse til likesinnede over hele verden og kan slik holde kontakten med de synkroniske energiene i Damanhur og Menneskehetens templer. Hvis du vil avslutte forbindelsen, slutter du ganske enkelt med denne praksisen.

The Aminé Program

Damanhurian citizens have created Damanhur and wish to continue developing and sharing it with the world, because a place like this can be a stimulus for many other innovative and talented people who are just waiting for a resonant example to give substance to their dreams.
Then, there is another reason: as Damanhurians, we feel that we are part of a project that started a time long ago, connected to the experience of the ancient history of humanity, which Damanhurians have participated in during past lives, and with them, there were surely many other people.
So, we have a strong desire to meet these companions again, seeing them emerge from the waves of time like corks that emerge from the ocean waves.
This is why we created the Aminé Program: ten days immersed in the enchantment of Damanhur, encountering the message of Falco Tarassaco, to recognize if you are a cork too - Drimj, in Damanhurian Sacred Language - and re-establish a stable contact with Damanhur, as a citizen of the community or as a supporter from your home country, depending on how you would like to follow this thread that may lead to a past connection. Aminé means getting to know Damanhur in order to travel into the past and discover a branch of time on which we may have already known each other, and in this way, reconstruct a piece of our personal history as well.
The program is organized by the Damanhur Welcome Office it provides an immersion in Damanhur to perceive within yourself and sense if we have already meet before, or to embark upon a journey of discovering it. It takes place with the canons of Damanhurian experiences: in groups, refraining from smoking, with intensity, focus and humor.