Share Experiences

Mange måter å bli kjent med Damanhur og dele erfaringer på

Initiativer i verden
Damanhur Education

Et bidrag til en bærekraftig utvikling

Foreningen for sosial utvikling, "Damanhur Education", arbeider for å skape, utvikle og spre utdanning på nasjonalt og internasjonalt nivå, for miljømessig bærekraft og en kultur basert på respekt, og for øko-landsbyer som sosial modell. Initiativene bygger på en helhetlig og åndelig visjon av individet og livet, og inkluderer kultivering av nettverk for samarbeid og bærekraftig utvikling.
Opp gjennom årene har Damanhur Education fremmet initiativer overfor barn i skolealder i samarbeid med Greenpeace, og NGO'er som Re.Te., FEE og andre, for å øke unge menneskers bevissthet om kjærligheten til naturen, i en dimensjon som omfatter omtanke for miljøet og dets rettigheter samt solidaritet med andre mennesker. Fra disse relasjonene kan viktige initiativer oppstå, med god livskvalitet for alle som resultat.. Mellom 2005 og 2015 støttet Damanhur Education byggingen av en skole på øya Mancarroncito, i Lake Cocibolca, Nicaragua, som nå er vennskapsskole med Damanhur-skolen.
Damanhur Education er for tiden ansvarlig for vennskapsby-forholdet mellom Damanhur og den senegalesiske landsbyen Guedé Chantier, og legger til rette for kurs med Ecovillage Design Education og Damanhurs deltakelse i RefuGEN-oppdraget, et GEN-initiativ for flyktninger.
Representantene deltar aktivt i nasjonale og internasjonale utvekslingsnettverk, med en visjon som er global, og som samtidig verdsetter den rikdommen av ressurser og erfaringer som finnes lokalt.

Internasjonale arrangementer

Å bringe fellesskapstanken aktivt ut i verden

Her er noen få av de mange arrangementene der Damanhur har vært representert:
"A Symphony of Transformation, Human Forum 2008,"
San José, Costa Rica, mars 2008.
"First European Human Forum, Alliance for a New Humanity," Barcelona, november 2008.
"State of the World Forum," Belo Horizonte, Brasil, august 2009.
"Earth Charter, 10 års-jubileum," Haag, juni 2010.
"Non-Governmental Organizations Conference, United Nations Department of Public Information," Bonn, september 2011.
"Rio+20: United Nations Conference on Sustainable Development," Rio de Janeiro, juni 2012.
"World Parliament of Spirituality," Hyderabad, India, desember 2012.
"Vennskapsby-relasjon inngått med øko-kommunen Guédé Chantier (Senegal), mai 2014.
"Deltagelse i "Jeg gjør glede" - begivenheten arrangert i De forente nasjoner, New York, i anledning den internasjonale Gledesdagen 2016.

Guédé Chantier


Søstersamfunn i Europa og Afrika

Damanhur deltar i konkrete samarbeidsprosjekter med grupper i andre verdensdeler forent gjennom erfaringer knyttet til bærekraft. Ett av Damanhurs formål er å gjøre erfaringene som er blitt gjort i ett samfunn, tilgjengelig for andre, og å utveksle best mulig praksis med andre grupper. Dette er tilfellet når det gjelder søstersamfunnsbåndet til det senegalesiske økofellesskapet Guédé Chantier, som ble etablert i 2014. I Senegal har mange tradisjonelle landsbyer gjennomgått en omdanning til økolandsbyer. Guédé Chantier har omtrent 7,000 innbyggere og ligger nord i landet, og dette var den første økolandsbyen i Senegalelv-dalen som begynte å arbeide i en slik retning. Søstersamfunnsrelasjonen til Damanhur kom i stand gjennom Global Ecovillage Network (GEN), som begge samfunnene er medlemmer av. Representanter for Guédé Chantier og Damanhur har utvekslet besøk og deltakelse i hverandres samfunn, og i forlengelse av disse erfaringene er det kommet i stand et samarbeidsprosjekt som handler om matkonservering. Ved Guédé er det i noen måneder av året med overskudd av grønnsaker og tomater, mens de i andre perioder har problemer med underernæring. Våren 2016 reiste damanhurianske eksperter på naturlig matkonservering til Senegal for å undervise ulike konserveringsmetoder for grønnsaker og tomater. Kurset ble arrangert av Guédé Chantier, men ved hjelp av jungeltelegrafen spredde informasjonen om arrangementet seg slik at mennesker fra fem landsbyer deltok. Som en oppfølging til dette initiativet ønsker kursdeltakerne å danne en egen organisasjon. De neste stegene for utveksling mellom søstersamfunnene vil bli mellom skoler og da innen områdene for fornybar energi og landbruk.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks