Dele erfaringer

Mange måter å bli kjent med Damanhur og dele erfaringer på

Initiativer i verden
Damanhur Education

Der soziale Förderverein “Damanhur Education” setzt sich auf nationaler und internationaler Ebene für die Schaffung, Entwicklung und Verbreitung von Bildungsarbeit zu den Themen ökologische Nachhaltigkeit, Respekt-Kultur und das Gesellschaftsmodell von Ökodörfern ein. Seine Initiativen basieren auf einer ganzheitlichen und spirituellen Vision des Menschen und des Lebens, einschließlich der Entwicklung von Netzwerken der Zusammenarbeit und der nachhaltigen Entwicklung. Im Laufe der Jahre hat “Damanhur Education” in Zusammenarbeit mit Greenpeace, der NRO Re.Te., der FEE und anderen Einrichtungen, Initiativen für Kinder im schulpflichtigen Alter gefördert, um das Bewusstsein der jüngeren Generationen für die Liebe zur Natur zu sensibilisieren. Dies geschieht durch die Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Umwelt und ihrer Rechte und auf die Solidarität mit anderen Menschen, woraus wichtige Initiativen zur Förderung der Lebensqualität aller entstehen können. Zwischen 2005 und 2015 unterstützte “Damanhur Education” den Bau einer Schule auf der Insel Mancarroncito im Cocibolca-See, Nicaragua, die heute die Partnerschule der Schule Damanhurs ist. “Damanhur Education” hat auch eine Partnerschaft zwischen Damanhur und dem senegalesischen Dorf Guedé Chantier, sowie die EDE-Kurse Ecovillage Design Education und die Teilnahme von Damanhur an der RefuGEN mission, einer GEN-Initiative zur Flüchtlingshilfe, ins Leben gerufen. Seine Vertreter beteiligen sich aktiv an nationalen und internationalen Netzwerken des Austausches, mit einer Vision, die global ist und gleichzeitig alle Reichtümer an Ressourcen und Erfahrungen des jeweiligen Gebiets schätzt.

Internasjonale arrangementer

Å bringe fellesskapstanken aktivt ut i verden

Her er noen få av de mange arrangementene der Damanhur har vært representert:
"A Symphony of Transformation, Human Forum 2008,"
San José, Costa Rica, mars 2008.
"First European Human Forum, Alliance for a New Humanity," Barcelona, november 2008.
"State of the World Forum," Belo Horizonte, Brasil, august 2009.
"Earth Charter, 10 års-jubileum," Haag, juni 2010.
"Non-Governmental Organizations Conference, United Nations Department of Public Information," Bonn, september 2011.
"Rio+20: United Nations Conference on Sustainable Development," Rio de Janeiro, juni 2012.
"World Parliament of Spirituality," Hyderabad, India, desember 2012.
"Vennskapsby-relasjon inngått med øko-kommunen Guédé Chantier (Senegal), mai 2014.
"Deltagelse i "Jeg gjør glede" - begivenheten arrangert i De forente nasjoner, New York, i anledning den internasjonale Gledesdagen 2016.

Guédé Chantier


Søstersamfunn i Europa og Afrika

Damanhur deltar i konkrete samarbeidsprosjekter med grupper i andre verdensdeler forent gjennom erfaringer knyttet til bærekraft. Ett av Damanhurs formål er å gjøre erfaringene som er blitt gjort i ett samfunn, tilgjengelig for andre, og å utveksle best mulig praksis med andre grupper. Dette er tilfellet når det gjelder søstersamfunnsbåndet til det senegalesiske økofellesskapet Guédé Chantier, som ble etablert i 2014. I Senegal har mange tradisjonelle landsbyer gjennomgått en omdanning til økolandsbyer. Guédé Chantier har omtrent 7,000 innbyggere og ligger nord i landet, og dette var den første økolandsbyen i Senegalelv-dalen som begynte å arbeide i en slik retning. Søstersamfunnsrelasjonen til Damanhur kom i stand gjennom Global Ecovillage Network (GEN), som begge samfunnene er medlemmer av. Representanter for Guédé Chantier og Damanhur har utvekslet besøk og deltakelse i hverandres samfunn, og i forlengelse av disse erfaringene er det kommet i stand et samarbeidsprosjekt som handler om matkonservering. Ved Guédé er det i noen måneder av året med overskudd av grønnsaker og tomater, mens de i andre perioder har problemer med underernæring. Våren 2016 reiste damanhurianske eksperter på naturlig matkonservering til Senegal for å undervise ulike konserveringsmetoder for grønnsaker og tomater. Kurset ble arrangert av Guédé Chantier, men ved hjelp av jungeltelegrafen spredde informasjonen om arrangementet seg slik at mennesker fra fem landsbyer deltok. Som en oppfølging til dette initiativet ønsker kursdeltakerne å danne en egen organisasjon. De neste stegene for utveksling mellom søstersamfunnene vil bli mellom skoler og da innen områdene for fornybar energi og landbruk.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks