Dele erfaringer

Mange måter å bli kjent med Damanhur og dele erfaringer på

Jeg gjør glede

Damanhur i De forente nasjoner

I anledning den internasjonale Gledesdagen avholdt i De forente nasjoner den 20. mars 2016, ble dette budskapet fra De vise i Damanhur lest opp av Crotalo Sesamo som var tilstede i New York på Jeg gjør glede-arrangementet.

Damanhur: Fellesskap, visjon og handling
Ansvaret for gleden

Ærede publikum og kjære venner,
Vi er klare over at når vi her kan reflektere over gleden, så gjør det oss til noen av de heldige som ikke står overfor problemer med overlevelse, vold og krig, tvangsflytning, akutt nød eller sult. Og vi sier dette med den fulle åndelige bevissthet om at ingen i verden vil noensinne kunne oppleve fullkommen glede, så lenge det finnes folk og mennesker som lider. Det heter i et klokt ordtak: “En mor kan aldri være gladere enn sitt mest ulykkelige barn,” og på samme måte skal vi en dag forstå og føle i våre hjerter og vår kropp at intet menneske kan være oppriktig tilfreds så lenge det finnes andre som lider.
Vi tenker her på hele vår jordiske familie: alle dyrene, plantene og andre former for liv - usynlige og usynlige - som vi deler denne vakre planeten med. Vi vil begynne å erfare glede, som arten menneske, bare når vi har lært å oppfatte verden og universet som et integrert og intelligent hele, der vi mennesker har ansvar og forpliktelser, til og med før vi har noen rettigheter.
Et grunnleggende element av respekt for helheten ved livet, er beskyttelsen av identiteten og tradisjonen til hvert eneste Folk - og særlige ur-folkene som er utgjør menneskehetens åndelige faddere - fordi det er gjennom følelsen av å tilhøre et større fellesskap at vi kan delta i jordens mer omfattende rytmer. Ett av Damanhurs mål for de neste årene - i samarbeid med alle de som føler affinitet til dette prosjektet - er realiseringen av et Folkenes tempel, et sted hvor representanter for jordens folk kan møtes, utveksle erfaringer og visdom, og sammen arbeide for å sikre planeten.
Vi tror at den erfaringen som gjøres i intensjonelle fellesskap som Damanhur, Føderasjonen av kollektiv, kan tjene som nyttig eksempel i dannelsen av nye samfunn der glede, mening og spirituell såvel som menneskelig realisering settes i høysetet.
Damanhur som nå teller nesten 1000 innbyggere av ulike nasjonaliteter, ble grunnlagt ved foten av de italienske alpene i 1975 av en gruppe visjonære samlet rundt filosofen og mystikeren Oberto Airaudi, Falco Tarassaco. De delte den umulige drømmen om å skape et levende laboratorium for en rettferdig og opplyst fremtid, hvor glede skulle innebære bevissthet om egen utvikling og en følelse av at den enkeltes eksistens har mening.
Med over 40 års erfaring har Damanhur nå nådd et punkt av modenhet. Vi har eksperimentert i alle aspekter av livet, og vi har innsett at glede også innebærer evnen til å delta på en altruistisk og oppriktig måte i alt som er av denne verden, det være seg gledesfylt eller utfordrende. Glede er tilstedeværelse. Det er å dele vår livsreise med andre; gleden er en kvalitet på våre relasjoner, det er den følelsen av forening vi oppnår når vi helbreder smerten ved vår tilsynelatende atskilthet og oppstykkethet.
Det å skape en vei til gleden utgjør et ansvar for hver og en av oss. Hver eneste handling vi utfører, hvert eneste valg vi tar, hver eneste tanke vi formulerer har en innvirkning på den virkeligheten vi lever i. Glede består også av orden og disiplin; fysisk, mentalt og åndelig. Vi må arbeide for å bli kjent med oss selv, og lære å styre emosjonene, ønskene og handlingene våre i en positiv, kreativ og optimistisk retning. Bare ved å kjenne oss selv på en dyp måte kan vi oppnå harmoni.
Glede kan bare utvikles gjennom altruistiske og oppriktige viljeshandlinger, holdt levende over tid.
Denne prosessen blir enda kraftigere og effektiv hvis den deles med likesinnede, som tilbyr sin energi og sitt engasjement seg imellom for å skape noe godt og positivt: En ny virkelighet som kan spres lik et frø av håp gjennom tiden, og også nå lenger enn oss.
Tiden er inne for å begynne å bygge rettferdighet, balanse og som en konsekvens glade samfunn - ved målrettethet, optimisme og visjonær pragmatisme. Vi befinner oss her i hjertet på en av de viktigste institusjonene på kloden, og vi håper at konkrete initiativ kan komme herfra. Effektive prosjekter basert på oppriktige intensjoner hos enkeltindivider og nasjoner, slik at den gleden vi snakker om - en glede bestående av bevissthet og deltagelse - kan bli til en naturlig betingelse for ethvert menneske. Å søke glede er et svar på trusselen om utryddelse av mennesket som art.

Tusen takk for oppmerksomheten.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks