Dele erfaringer

Mange måter å bli kjent med Damanhur og dele erfaringer på

Metode

Det er så mange måter å komme i kontakt med Damanhur på

Damanhur er representert i mange italienske og internasjonale byer. Gjennom sentre, ambassader og kontaktpersoner, kan alle komme i kontakt med dette reservoaret av informasjon og erfaringer omkring sosialt liv, spiritualitet, forskning, bærekraftighet, helse osv. Damanhurianske “ambassadører” reiser rundt til mange land, på invitasjon fra sentre, fellesskap og enkeltpersoner, for å presentere damanhuriansk lære og aktivitet. Damanhur er også medlem av flere nasjonale og internasjonale samarbeidsnettverk, så som Conacreis (National Coordination of Associations and Communities of Ethical Spiritual Research), RIVE (det italienske økolandsby-nettverket) og GEN (The Global Ecovillage Network). Som en følge av denne virksomheten er det kommet i stand flere initiativer, som for eksempel Ecovillage Design Education (EDE)-kurs som arrangeres i samarbeid med Gaia Education; “Origin” – et forskningsprosjekt på fornybar energi som også involverer fellesskapene Findhorn (UK), Tamera (Portugal) i henhold til en EU-protokoll; samt kurset “Hvordan bygge et vellykket fellesskap” som Damanhur Universitet tilbyr alle grupper som ønsker å lære av våre erfaringer. Damanhur universitet tilbyr også tre-årige programmer for studier og utdannelse på flere av de områdene som kjennetegner Damanhur; helse og healing, kunst, livet i fellesskap, forskning innen spirituell fysikk og alkymi osv. New Life-prosjektet, med midlertidig innbyggerskap, er åpent for alle som ønsker å leve som del av et fellesskap i tre måneder, ved å bli inkludert i Damanhurs aktiviteter og komme i kontakt med alle aspekter av livet her. Gjennom Meditasjonsskolen kan enhver som er interessert i å utforske spiritualitet som fag, gjøre det ved å delta i en av mange grupper som møtes i ulike byer, både i Italia og i andre land. Det er også mulig å bli med i en internasjonal gruppe som møtes i Damanhur i noen dager hver tredje måned. Den politiske bevegelsen “Con te, per il paese” (Med deg, for landet) har vært aktiv i mange år. Denne bevegelsen koordinerer damanhurianere og andre som ønsker å dele en visjon innenfor politisk arbeid og lokaladministrasjon. Det politiske engasjementet begynte som en naturlig følge av et grunnleggende prinsipp: Vi må ta vare på den verden vi lever i. Damanhurianere identifiserer seg som et nytt Popolo Spirituale (spirituelt folk), åpent for alle som føler gjenklang ved verdiene og prinsippene som inspirerer våre liv.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks