Dele erfaringer

Mange måter å bli kjent med Damanhur og dele erfaringer på

New Life FAQ

Det du trenger å vite før du begynner på New Life-programmet

Vi forbereder et nytt introduksjonsprogram med mange spennende nyheter. Vi vil snart legge ut det nye programmet med mulige datoer for 2019. I mellomtiden, hvis du er interessert i å melde deg på det fremtidige programmet uten å kjenne detaljene, må du gjerne skrive til newlife@damanhur.org

Du har hørt om Damanhurs New Life-program, og nå er du nysgjerrig på muligheten for å leve som fulltids midlertidig innbygger i et øko-samfunn. Men du lurer på et par ting. Les videre, så får du vite mer.


Hva innebærer det å delta i New Life-programmet? 

Må jeg kunne italiensk for å delta?

Hva koster det?

Kan jeg melde meg på et arbeidsutvekslingsprogram for å betale for livsopphold mens jeg deltar i New Life-programmet?

Trenger jeg visum?

Passer New Life-programmet for foreldre med barn?

Kan jeg ta med kjæledyret mitt?

Hvem kan ikke vær med i New Life-programmet?

Kan jeg røyke i Damanhur?

Hvor kommer den typiske New Life-deltakeren fra?

Hva slags undervisning er inkludert i New Life-programmet?

Hva slags ferdigheter og kunnskaper kan jeg tilegne meg som deltaker i New Life-programmet?

Kan jeg delta ved ritualene i Damanhur?

Vil jeg få muligheten til å møte grunnleggerne av Damanhur?

Kan jeg studere mens jeg er der?

Vil jeg få tid til rekreasjon og til å være alene?

Hvordan melder jeg meg på New Life-programmet?

Kan jeg kontakte nåværende eller tidligere New Life-innbyggere direkte? 

Hva innebærer det å delta i New Life-programmet?

Det innebærer å leve sammen med oss som damanhuriansk innbygger. En måned som innbygger vil gi deg en bedre forståelse av Damanhur gjennom aktiv deltakelse i samfunnets dagligliv, bidrag til frivillige aktiviteter til nytte for fellesskapet, undervisning i bl. a. damanhuriansk filosofi, besøk i ulike områder av Damanhur, møter med grunnleggerne og andre damanhurianere, italienskundervisning ... Dette er bare noen få av aktivitetene du vil få være med på i Damanhur. New Life er en reise inn i et nytt land, såvel som en indre reise. Det er mye nytt å oppdage om Damanhur - og om deg selv.

Må jeg kunne italiensk for å delta?

Nei, det er ikke nødvendig å snakke italiensk. Alle aktiviteter blir oversatt til engelsk. Snakker du italiensk, vil det selvsagt være en fordel, særlig i nucleo-kollektive der du bor, hvor de fleste beboerne har det som morsmål. Italiensk-leksjoner tilbys gratis til New Life-deltakere én gang i uka. Så, er du i Roma ... (Ja, du kjenner sikkert det ordtaket!)

Hva koster det?

Damanhur er et samfunn der alle bidrar aktivt. Med dette prinsippet som utgangspunkt, inviterer vi alle New Life-innbyggere til å være økonomisk selvstendige og i stand til å forsørge seg selv med egne midler under oppholdet her. Dette innebærer å bidra til fellesskapets grunnleggende livskostnader - mat, husly og andre fellesutgifter (oppvarming, vann, strøm osv). En måneds opphold koster 950 euro.

Kan jeg melde meg på et arbeidsutvekslingsprogram for å betale for livsopphold mens jeg deltar i New Life-programmet?

Det er dessverre ikke mulig. Et New Life-innbyggerskap er en kontinuerlig erfaring, så det blir ikke mye tid til overs for arbeid. New Life-deltakere oppfordres til å komme til Damanhur med midler til å forsørge seg selv i en måned. Hvis du først og fremst er interessert i arbeidsutveksling, kan du gjerne se nærmere på WWOOF-programmet vårt.

Trenger jeg visum?

Damanhur er del av Italia og underlagt italiensk lovgivning. Alle som ikke er fra EU/EØS-området forventes å kjenne til regelverket og anskaffe adekvat visum og dokumenter på forhånd. Er du ikke EU- eller EØS-innbygger, vil du ha behov for visum eller grønt kort.

Passer New Life-programmet for foreldre med barn?

Programmet for midlertidige innbyggere er svært krevende, så dersom du har små barn, vil det nok være vanskelig å delta fullt ut. Vi anbefaler foreldre med små barn å besøke Damanhur som gjester i stedet for å være med i New Life-programmet. For barn i skolealder anbefaler vi at oppholdet legges til skoleferien, slik at kontinutieten i skolegangen blir ivaretatt. Utgiftene (opphold og skole) for barna dekkes av foreldrene.

Kan jeg ta med kjæledyret mitt?

Vi forstår at kjæledyr er som familiemedlemmer, men vi ber deg likevel å komme uten. Da vi først lanserte New Life-programmet, ønsket vi katter og hunder velkommen, men i de fleste tilfeller viste det seg å bli en vanskelig opplevelse for både eierne og familiene i nucleo-kollektivene.

Hvem kan ikke være med i New Life-programmet??

Personer som er tiltalt for kriminelle forhold eller som har kriminelt rulleblad i Italia eller andre land, personer med mentale lidelser, følelsesmessig ustabile personer, mindreårige under 18 år, samt personer som ikke har tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv i en måned.

Kan jeg røyke i Damanhur? 

Røyking er forbudt på alt damanhuriansk territorium, også for gjester. Dette er det eneste forbudet som nevnes i Damanhurs grunnlov. Røykeforbudet har vært håndhevet siden 1975, da grunnleggerne valgte dette som en øvelse i selvdisiplin og for å fremme omtanke, ikke bare for en selv, men for de andre og omgivelsene. På individuelt nivå, tar Damanhurianere en bevisst beslutning om ikke å røyke (som regnes for å være en kortvarig nytelse) som et bidrag til god psyko-sosial helse. Det å avstå fra røyking er en perfekt påminnelse om viktigheten av å utvikle ens egen selvkontroll og unngå alle typer overdrivelse. Vi har et tilsvarende forbud mot bruk av narkotika, og overdrevent inntak av alkohol er ikke tillatt. Personer som ikke respekterer disse bestemmelsene vil bli bedt om å forlate Damanhur.

Hvor kommer den typiske New Life-deltakeren fra?

Folk fra hele verden kommer til Damanhur for å oppleve New Life-erfaringen:  Australia, Japan, Canada, USA, Brasil, Argentina, Israel, Island, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Danmark, Norge, Sverige, Sveits, Spania, Sør-Afrika, Kroatia, Slovenia, Bulgaria, Serbia, Russland, Estland, Østerrike ... og flere kommer, dag for dag!

Hva slags undervisning er inkludert i New Life-programmet?

New Life-deltakere får ukentlige leksjoner i Damanhurs historie, filosofi og livsanskuelse. Emnene for undervisningen omfatter synkronlinjene, Atlantis, spirituell fysikk, Menneskehetens templer, damanhuriansk åndelighet, Quesiti, Damanhurs samfunnsstruktur, hvordan bygge et framgangsrikt fellesskap og mange andre fascinerende temaer. Undervisningen foregår på italiensk med engelsk oversettelse. Husk også at alle New Life-innbyggere oppfordres til å ta imot gratis italiensktimer. 

Hva slags ferdigheter og kunnskaper kan jeg tilegne meg som deltaker i New Life-programmet?

* Fellesskapsbygging og en dypere forståelse av hvordan sosiale grupper fungerer.
* Verdien av frivillig arbeid som bidrag til fellesskapet.
* Historien om fellesskapets utvikling, sosial organisasjon og overlevelse.
* Rikdommen i kulturelt og aldersmessig mangfold gjennom deling av livserfaringer.
* Grunnleggende organisering av livsrommet.
* Verdien av skiftende roller i en gruppe og hvordan du finner dine egne roller.
* Viktigheten av en etisk tilnærming til livet: respekt for alt levende, fra mennesker til dyr og planter.
* Kunnskap om Damanhur. 

Kan jeg delta ved ritualene i Damanhur? 

Månedlige og årlige ritualer er åpne for alle New Life-innbyggere, inkludert Orakel-ritualet ved fullmåne og De store ritualene ved solverv og jevndøgn, og hvis du velger å gå inn i Popolo spirituale gjelder det også Damanhur Get-ritualet.

Vil jeg få muligheten til å møte grunnleggerne av Damanhur?

Ja, hver fredag klokken 18.000 møter Damanhurs grunnleggere New Life-innbyggerne, gjester og venner. Dette er en sjanse til å ha direkte kontakt, stille spørsmål og bli inspirert av erfaringene og kunnskapen deres. Du vil også treffe andre damanhurianere i forbindelse med disse møtene.

Kan jeg studere mens jeg er der?

Damanhurianske kurs, studieprogrammer og skoler er åpne for alle midlertidige New Life-innbyggere. Undersøk mulighetene ved Olami University. Vi oppfordrer deg til å benytte deg av det store tilfanget av visdom og kunnskap som er tilgjengelig, men vær oppmerksom på at kursavgifter og materialkostnader ikke er inkludert i avgiften. Som New Life-innbyggere får du imidlertid rabatt på bl.a. kurs. 

Vil jeg få tid til rekreasjon og til å være alene?

Programmet er intensivt, men det blir satt av tid til personlige interesser og aktiviteter. Dette kan du diskutere i din Skype-konferanse med koordinatoren for New Life-programmet. Dette møtet vil bli satt opp når du har kontaktet oss og uttrykt ønske om å delta.

Hvordan melder jeg meg på New Life-programmet? 

Kontakt oss dersom du ønsker å bli New Life-innbygger i Damanhur, så sender vi deg mer informasjon. Vi vil be deg om å besvare noen spørsmål og dele noen opplysninger, slik at vi blir litt bedre kjent med deg. Etter at du har mottatt New Life-håndboken, er neste skritt en samtale på Skype, der du kan stille spørsmål om Damanhur, New Life-programmet og midlertidig innbyggerskap.

Kan jeg kontakte nåværende eller tidligere New Life-innbyggere direkte? 

Ja, bli gjerne med på New Lifes Facebook-side og les artiklene om New Life på Damanhur-bloggen. Der får du direkte informasjon om nåværende og tidligere New Life-innbyggeres erfaringer i Damanhur.

Vi sees snart!

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks