Research and Experimentation

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Constantly seeking new ways to increase our awareness, discovering new potentials within and outside of ourselves, respecting and protecting life in all its physical and energetic manifestations: this is the perspective that guides Damanhurian life. These philosophies permeate every field of our existence, from renewable energy to holistic medicine, from Selfica to communication with the plant world, and so much more.

Helse og velvære

Helse og velvære

Leger, holistisk helsepersonell, spirituelle healere: Ulike tilnærminger mot et felles mål

Selfica

Selfica

Kobber, mineraler, spiraler og kuler blir satt sammen til ulike former som målretter intelligente energier

Planteverdenen

Planteverdenen

Plantemusikk og treorientering fornyer vår pakt med planteverdenen

En større virkelighet

En større virkelighet

Å betrakte det ”overnaturlige” som en mengde iboende menneskelige evner som kan utvikles og benyttes

Stiftelsen Crea Ricerca

Stiftelsen Crea Ricerca

En stiftelse som samler, samordner og formidler forskning på det holistiske og alternative området

Hverdagsøkologi

Hverdagsøkologi

Damanhur as a living laboratory where we experiment with a harmonious, sustainable model of living.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks