Research and Experimentation

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

En større virkelighet
Teknikker og øvelser

Teknikker for øket selv-bevisshet

Gjennom årene har forskning i Damanhur gitt opphav til mange effektive og originale teknikker for å utvide vår egen indre bevisshet, såvel som bevissthet i forhold til den virkeligheten som omgir oss. Et utvalg av disse teknikkene, som har vært gjenstand for finutvikling helt fra samfunnets begynnelse frem til i dag, er:
Indre harmonisering, Hypnose, Mediumskap og Astralreise. Det foregår også eksperimentering rundt temaer innen Spirituell fysikk, med kurs i gjenoppvekking av Indre sanser, bruk av Tidsfrø, i å kjenne og bruke våre Indre personligheter, utforske Mikrolinjene, og mange flere. Disse teknikkene blir undervist gjennom Damanhur universitet. Menneskehetens templer blir brukt som et viktig laboratorium for forskning og utforskning av energier i og utenfor oss selv, gjennom studieprogrammer på områder som Spirituell healing, Alkymi, Ritualitet, Kontakt med kosmos og Kunst.
Området der Damanhur er bygget, har interessante kjennetegn energetisk sett. Det ligger på et møtepunkt av fire Synkronlinjer, som skaper ideelle forhold for eksperimentering innenfor området for vitale enegier. Et slikt stadig pågående eksperiment er byggingen av spiraler, eller mønstre trukket opp på bakken ved hjelp av elvesteiner som finnes overalt på Damanhurs eiendommer. Energien i mønstrene aktiveres når en person følger det ved å gå det langsomt. Spiralen virker som et slags ”energetisk drivhus”. Når du går inn, mottar du en re-balansering av de finstofflige energiene dine, en gjenopprettelse av velvære i auraen og en rensing av de sensoriske kanalene.
I henhold til samme prinsipper er det blitt laget labyrinter på damanhuriansk område. Disse er også blitt trukket opp med elvestein, i mønstre inspirert av spiralformen. De ulike og noen ganger høyst komplekse typene labyrinter tjener ulike formål: å hente inspirasjon fra drømmer og lære å styre dem, å utvide persepsjonen av den tidens oppbygning som vi er omgitt av, å forbedre enkelte fysiologiske funksjoner, og så videre. Spiralene og labyrintene er ikke å betrakte som en vitenskap – i hvert fall ikke ennå – men mens vi leter etter eksakte ligninger som kan forklare dem, kan Damanhurs innbyggere og besøkende uansett glede seg over gode resultater ved å gå dem.

Spådomskunst

Se og les tegnene som livet sender oss

Bruken av spådomspraksiser er et område for forskning som mange damanhurianere vier seg til, både i dagliglivet sitt og som en aktivitet som tilbys allmennheten. Spådomspraksiser er systemer som benytter en forhåndsetablert kode for å «lese» en særlig situasjon på en utvidet måte, sammenliknet med hvordan vi ellers ville være i stand til å lese den med den informasjonen som er tilgjengelig for oss. Det finnes mange ulike typer spådomssystemer: Tarot, runer, bøker som for eksempel I Ching. Opprinnlig damanhurianske fremgangsmåter innbefatter blant annet: De sju steiner, Synkronboken og Bral Talej-kortene. Falco Tarassaco har selv laget to ulike tarotstokker. I motsetning til hva folk vanligvis tror, er ikke poenget med spådomskunst å kunne «se inn i fremtiden». Det er istedet å gi elementer å reflektere over for å kunne ta avgjørelser på best mulig måte. Spådomskunst kan være til verdifull hjelp når man skal velge en personlig vei å følge, men personlig ansvar er alltid det viktigste elementet når det gjelder å skape sin egen fremtid. I Damanhur finnes det, utover de individuelle spådomsmetodene som enhver innbygger kan bruke, også visse tider for kollektiv divinasjon, særlig den 29. mai som er den spirituelle fødselsdagen til Folket – Popolo – og den 1. september som representerer det damanhurianske nyttår. Tidlig på våren har vi også «Spådom med lammet», hvor det er bevegelsene til en ung geit på et stort jorde som blir tolket. Damanhuriansk spådomskunst tilbys allmenheten ved flere anledninger når det er åpent for gjester, og er også tema for noen kurs ved Damanhurs velkomstkontor og universitet.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks