Forskning og eksperimentering

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Filosofi

Utforskning av nye veier for oppdagelse og vekst

I Damanhur anser vi oss selv for å utgjøre et Folk av kunstnere og forskere i vid forstand, som brer seg ut til alle aspekter av eksistensen siden livet er et område for stadig pågående utforskning. I Damanhur betyr ikke det å opphøye ånden det samme som å ta avstand fra materien, men i stedet å “guddommeliggjøre” alle former. For å oppnå dette må vi gi betydning til enhver utført handling og enhver skapte gjenstand, gjennom å gi tilleggsverdi til ethvert uttrykk. Så forskning og eksperimentering er en måte å leve på. Målet finnes ikke i det endelige resultatet, men i selve prosessen med å utforske nye veier. Dette betyr også å prøve ut nye måter for å gjøre det man allerede kan, og åpne veier som går utover de opptråkkede sporene på alle områder: spirituelt, sosialt, kulturelt, helsemessig og i forhold til seg selv; i forbindelse med alle aspekter av livet. All ervervet kunnskap blir grunnlag for fremtidig utvidelse, og for hele tiden å flytte horisonten for også å komme forbi forestillingen om å kunne stoppe ved et særlig bestemmelsessted. Så forskning kan bli definert som en måte å leve på og som en stadig utvidelse av ens erfaring. Slik har den en iboende verdi langt utover det å være en arbeidsmetode eller et instrument for å oppnå resultater. “Å søke hele livet” betyr ikke at man aldri finner det man leter etter, men snarere at man hele tiden finner ting. Hver dag blir damanhurianere klar over nye resultater som oppmuntrer dem til å søke og eksperimentere enda mer. I tråd med dette prinsippet lever de med åpenhet for stadig forandring, uten frykt for å miste noe, men med vissheten om alltid å komme frem til et nytt perspektiv.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks