Forskning og eksperimentering

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Gral

Et gammelt begrep som Falco tolket på en ny måte

Begrepet Gral finnes i mange forskjellige former gjennom ulike religiøse, spirituelle og esoteriske tradisjoner og mytologier. I løpet av menneskets historie er det blitt referert til Gralen som “stein”, “skjold”, “spyd” og “kalk”. I opprinnelige kristne kulturer er det en vanlig oppfatning at kalken ved Det siste måltidet inneholdt Kristi blod.

I damanhuriansk filosofi er Gralen en mystisk kraft som eksisterer mellom vår jordiske dimensjon og andre dimensjoner. Den er mektig, velgjørende, fullstendig uavhengig og kan materialisere seg blant mennesker for å tilby dem muligheten for åndelig opphøyelse.

Falco Tarassacos syn antyder at forandring som tema er iboende i Gralens form. Ifølge ham er symbolet for Gralen i vår tid ikke lenger en kalk (eller en beholder for å måle eller fordele energi), men istedet er det “sykdom”. Vi definerer ikke her “sykdom” som et patologisk eller medisinsk begrep, men snarere som et element som signaliserer et behov og en mulighet for å realisere et nytt utviklingstrinn gjennom ubalanser som må gjenopprettes. På denne måten er sykdom budbringeren som annonserer passeringen av denne ekstremt viktige kraften som snakker til alle mennesker, og ikke bare til noen få utvalgte.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks