Forskning og eksperimentering

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Healere

Pranaterapi for fysisk og psykisk sunnhet

I Damanhur finnes det en utdannelse for spirituelle healere som tilbys ved Damanhur Universitet. Damanhurianske spirituelle healere praktiserer en disiplin som kalles prana-praksis, også kjent som pranaterapi. Med denne disiplinen åpner healeren en energikanal som gjør vital prana i atmosfæren tilgjengelig for klienten. Vital prana er ren, universell energi som bringer en persons energisystem tilbake i balanse. Dette vil i sin tur hjelpe mottakeren til en tilstand av styrke og balanse, man blir rede til å følge en healingsvei også med andre former for behandling - som pranaterapi aldri kommer i konflikt med.

Den spirituelle healeren utdannes gjennom Healerskolen for å aktivere denne energikanalen og hjelpe andre til å øke sin oppmerksomhet på verdien av healing. I damanhuriansk filosofi gjelder ikke healing bare som en måte å overvinne sykdom på; den hjelper også til å bli bevisst hvem vi er og til å ta ansvar for vårt eget velbefinnnende. Healerskolen er inspirert av Falco Tarassacos lære. Han virket også som healer helt fra Damanhurs første år og var selv ansvarlig for utdannelsen av de første spirituelle healerne.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks