Research and Experimentation

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Helse og velvære
Forståelsen av helse

Forebygging som oppmerksomhet på livskvalitet

Helse er ikke fravær av sykdom, men livsfylde. Det betyr å stå opp om morgenen med en drøm og med styrke til å realisere den. God helse handler om en balansert livsstil som pleier kroppen gjennom ernæring og hygiene, såvel som sinnet og ånden gjennom sosiale relasjoner, kreative forsett og evnen til å bryte med rutiner og tilpasse seg enhver situasjon. Forebygging spiller en nøkkelrolle. Det er viktig å ta vare på oss selv, ikke bare når vi føler oss syke, men også når vi har det bra - ved å benytte oss av velvære-disipliner eller også de vitenskapelige i nødssituasjoner.
I Damanhuriansk filosofi innebærer sykdom en viktig kilde til endring, og den inntrer i våre liv av ulike grunner. Den gir en anledning til å gjøre viktig erfaringer; den kan være en Gral som skjenker oss dyp livslæring. Den er et signal om at i tillegg til å søke den riktigste formen for behandling, blir vi utfordret til å transformere noe inni oss. Så reisen fra sykdom til healing er en reise i oppdagelsen av seg selv for å finne en ny og bedre balanse.
Et annet konsept mht. sykdom/velvære handler om personlig ansvar. Hver enkelt av oss er skaper av vår egen helse og av veien mot heling. Behandleren, healeren, legen og, om nødvendig, også kirurgen, kan tilby avgjørende hjelp, men den virkelige helingen finner sted når vi står til ansvar for oss selv.

Integrert medisin

I holistisk medisin er pasienten et komplekst individ

Damanhuriansk medisin er forebyggende og synkronistisk. Den bruker en serie teknikker som er tilpasset den enkelte og som tar hensyn til ikke bare typen lidelse det er snakk om, men hele personens livsstil.
Denne helsemodellen begynner med hjemmefødsel, fortsetter gjennom ernæring (fortrinnsvis økologisk) og ender med forberedelsen til en god død. Den bruker pranaterapi som basis og det foretas også regelmessige helsekontroller. Metodene spenner fra urtemedisin til energimedisin, fra Selfica til genetisk screening og kamp mot genmodifiserte organismer. Fra hypnose til positiv tenkning og kunst-terapi, fra å forbinde seg med den guddommelige essensen i oss selv til å kommunisere med naturen: dette er bare noen av de elementene som bidrar til å gjenopprette og opprettholde optimal helse.
I Damanhur har vi valgt å bruke metoder som er naturlige og som innebærer respekt for både mennesker og miljøet. Når det er på sin plass innlemmer vi det beste av aktuell vitenskap og teknologi. Innenfor en fler-skritts-modell beveger vi oss fra forebygging - med pranaterapi, kosthold, pusteteknikker, forberedelse av svangerskap og naturlig fødsel, til sikring av god helse som innebærer alle velværedisipliner, og endelig til kurerende medisin - urtemedisin, homeopati, blomsteressens-terapi, skolemedisin, kirurgi.
I Damanhur finnes det leger, spirituelle healere og holistiske forskere som er tilgjengelige for alle som ønsker en konsultasjon. De damahurianske legene arbeider på Senteret for integrert medisin “Crea Salute” og FisioCrea på Damanhur Crea. I 40 år har Damanhur tilbudt et utdannelsesforløp for spirituelle healere, pranaterapeuter, som setter sine klienter i kontakt med universell vital energi og veileder dem i refleksjonen over livets verdi.

Avansert forskning

Pranaterapi, et instrument for energetisk balanse

Gjennom 40 år med arbeid i kontinuerlig utvikling har forskere i Damanhur definert flere healingsteknikker. Det første nivået for inngripen i forhold til helse og velvære er: Pranaterapi og pust, hypnose og avslapningsteknikker, massasje og selvmassasje, lyd/farge-healing (bruk av farget lys i kombinasjon med lyd) og bruken av Selfica (en disiplin som innebærer å bygge strukturer av metaller, væsker og ladet blekk med spiralen som den grunnleggende formen) som muliggjør beskyttelse og styrking av mange vitale funksjoner.
Utviklingen av Selfica-forskning i forhold til velvære er ett av de viktigste aktivitetsområdene i Damanhur. Det blir forsket og eksperimentert med resultater som verifiseres av flere leger. Stiftelsen Crea Forskning har utviklet en vitenskapelig protokoll for å verifisere virkningen av Selfica på cellenes helsetilstand.
Damanhurs tradisjonelle område for forskning på helse er pranaterapi, nå også kalt “PranaPraksis”. Teknikken baserer seg på bruk av energi som utstråler fra healerens hender i henhold til hvordan de er plassert. Healeren overfører ikke sin egen energi, men forbinder snarere klienten til planetens “bioenergi” eller vitale energi, som igjen er i kontakt med hele universet. Det er en enkel behandling, og den er like gammel som menneskeheten selv, til understøttelse for og opprettholdelse av god helse.
Falco Tarassaco oppdaget at han var naturlig healer mens han var tenåring. I årene som fulgte utviklet han gjennom sin Airaudi skole for pranaterapi en metode for å lære opp andre healere. Idag organiserer Damanhur Universitet Den spirituelle Healerskolen, et tre-års-program for vekst og utdannelse, med mulighet for ytterligere to års spesialisering.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks