Forskning og eksperimentering

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Historikk

Uavbrutt forskning mot stadig nye løsninger

I Torino, Italia på 1970-tallet deltok Falco Tarassaco og andre grunnleggere av Damanhur i forskningsgrupper som undersøkte det enorme området for paranormale fenomener. Fra såvel individuell som felles eksperimentering med utenomsanselige egenskaper, ble forskningen ført videre, og ledet etterhvert til dannelsen av Meditasjonsskolen og det første damanhurianske bofellesskapet. Fellesskaps-livet har alltid vært et prioritert forskningsfelt i Damanhur. Reglene for måten å bo sammen på; organisering og styresett, hva som er det kritiske antallet i en gruppe, hvilken plass og tid fellesskapet skal oppta - innbyggerne av Damanhur observerer og reflekterer hele tiden over slike spørsmål. Så det er ingen tilfeldighet at Damanhurs struktur, fra den første boformen til den nåværende føderasjonen, har endret seg mange ganger, som svar på både praktiske behov og betydningen av den sosiale eksperimenteringen som kjennetegner Damanhur. Selfica var et av de første forskningsområdene som ble utviklet av Falco Tarassaco. Helt fra Damanhurs begynnelse delte Falco kunnskapen sin på dette området med samarbeidspartnere, og han utvidet sin undersøkelse av Selfica til maleri og pranabehandling, gjennom Pranoself. En annen forskningsgren som har vært gjenstand for mye aktivitet helt fra de første årene er kommunikasjon med planteverdenen. Plantemusikk er det internasjonalt best kjente forskningsresultatet i feltet for plantepersepsjon. For bedre å kunne gjennomføre en forskning i tråd med akademisk sedvane og protokoll, har Damanhur dannet Stiftelsen for Crea & forskning. Denne stiftelsens arbeid dekker mange forskningsområder, inkludert patenteringen av DNA-uttrekk fra spytt for å bestemme eventuell disponering for genetiske sykdommer, og produksjonen av in vitro-dyreproteiner i ernæringsøyemed.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks