Research and Experimentation

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Hverdagsøkologi
Miljøvennlige hus

Selv husene våre er del av eksperimentet

Kollektivet Aval ble for eksempel tegnet og bygget av profesjonelle damanhurianere som en modell for et ”passivt hus”, hvor vi bor, arbeider og oppdrar barn i samsvar med et kriterium som forener teknologi, respekt for miljøet og beboernes velvære.
I Tentyris-området har alle bosetningene oppstått som følge av eksperimenter for å ”finne opp” systemer, og ikke bare for å rennovere gamle hus, men også å for å få innlagt vann, elektrisitet og sanitære anlegg, uten å vente på at de lokale myndighetene skulle gjøre dette for oss.
Andre eksempler på damanhuriansk forskning som har vært anvendt til miljøbevaring, er målene med skog der trærne har gått fra å vokse i kratt til å bli høye, og biomangfoldet er blitt gjeninnført etter studier av floraen i underskogen, samt mange eksperimenter innenfor organisk jordbruk og permakultur.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks