Forskning og eksperimentering

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Indre sanser

Skjulte indre evner venter på å bli gjenoppvekket

Ifølge Damanhuriansk filosofi finnes det, i tillegg til menneskets fem sanser, flere andre evner som kan brukes i utvekslingen med omgivelsene våre. For det første har vi tre funksjoner som ganske enkelt kalles "hud", "sinn" og "hjerte", og som ifølge Falcos lære utdyper og integrerer det vi oppfatter gjennom de andre fem sansene.

I tillegg til de fem menneskelige sanser og de tre andre som er nevnt ovenfor, har vi alle det som kalles "indre sanser." Dette er funksjoner som styrer vårt forhold til oss selv og hvordan vi lever livene våre. Det er de fem indre sansene: følelsen av det guddommelige, sansen for utveksling, hukommelsessansen, drømmesansen og begjæret.

Følelsen av det guddommelige gjør at alle mennesker, når de er frie til å uttrykke sine egne følelser, reiser grunnleggende spørsmål om årsaken til eksistens, utifra en intuisjon om sin guddommelige opprinnelse. Med dette som grunnlag, gir denne sansen opphav til filosofier, religioner, åndelige opplevelser og eksperimentell erfaring av eksistensens natur.

Utvekslingssansen er basert på evnen til samhandling med andre, både når det gjelder kommunikasjon og det å kunne benytte seg av andres evner - å "låne" fra andre de talentene vi selv mangler.

Hukommelsen, eller minnesansen, forbinder hver enkelt med sine tidligere liv, for at vi skal huske erfaringer som har hjulpet oss til å vokse og utvikle oss, slik at vi også kan bruke disse i våre nåværende liv.

Drømmesansen gjør det mulig å oppleve - og lære å bruke - ekstra-sensorisk persepsjon (ESP), telepati, intuisjon og ulike drømmetilstander.

Begjæret er det som holder oss oppe og gir livene våre retning. Denne sansen hjelper oss med å fokusere på våre autentiske ambisjoner og skille mellom våre sanne ønsker og de som er mer flyktige, og å styrke de sanne.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks