Forskning og eksperimentering

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Metode

Forskning i og utenfor seg selv

Forskning i Damanhur er noe svært praktisk. Ideelt sett tilsvarer det betydningsfulle personlige erfaringer som katalyserer en praktisk, indre transformasjon for dem det gjelder. Forskning utenfor en selv fører til forskning i ens indre, og utvidelsen av kunnskap blir til utvidelse også av ens bevissthet. Avhengig av området for utforskningen kan metodologien variere veldig. Damanhurs grunnlegger, Falco Tarassaco, etterlot en mengde kunnskap og tolkninger av universet som per definisjon er ufullstendige, så denne forskningen krever konstant bearbeidelse for å bringes videre. Sammenligningen av ulike teorier og eksperimenteringen av materielle og energetiske aspekter, så som inspirert drøm, eller persepsjon gjennom indre sanser, er bare noen av områdene for utforskning hvor helt spesifikke metoder blir tatt i bruk. I feltet for utenomsanselige erfaringer vil for eksempel den enkelte personen være et fundamentalt instrument med en individuell persepsjon, lik en enestående “antenne” som kan plukke opp frekvenser der andre kan ha større vanskeligheter med å oppfatte. Samtidig er det avgjørende ikke å gjøre enhver personlig oppfatning til en absolutt sannhet. I henhold til damanhuriansk filosofi velger vi å leve med bevisstheten om at vi er i nær kontakt med de andres “nesten virkelighet” hver eneste dag, og vi gjør det med en god porsjon humor. Ideelt sett hjelper dette oss til å opprettholde det perspektivet at absolutte sannheter kan oppstå med enhver form for research. Det som er viktig er at all utforskning og eksperimentering endrer måten vi tidligere har sett noe på. Vi prøver ut ting og søker nye betydninger, ikke for å legge alt det tidligere til side, men for å gjøre det til et element for transformasjon, både indre og i det ytre. Så alle innbyggere av Damanhur er forskere på sitt nivå, på ulike områder, i den hensikt å skape resultater for seg selv og andre.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks