Forskning og eksperimentering

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Mor-verdener

De grunnleggende verdener som fortsatt må forenes

I følge Falco Tarassacos syn, er dannelsen av universet og alt som finnes i det, representert ved mor-verdener. Menneskenes verden, planterikets verden og naturåndenes verden regnes alle som mor-verdener.

I øyeblikket har ikke de tre mor-verdener nok kontaktpunkter seg imellom. Denne uheldige tilstanden hindrer den høyeste realiseringen av planen for vårt univers; nemlig “guddommelig-gjøringen av materien”. Eller den fulle deltagelsen av alle eksisterende former i sin egen guddommelige natur.

Foreningen av de tre verdener, sammensmeltningen av dem, er et avgjørende mål for universet. Av den grunn utgjør kommunikasjon med planteverden, plantemusikk og tre-orientering viktige forskningsområder i Damanhur.

Ettersom de tre mor-verdener ikke står i direkte kommunikasjon med hverandre, finner utveksling mellom dem sted gjennom ekko-verdener, dannet av “resonansen” fra morverden.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks