Forskning og eksperimentering

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Parallelle universer

Frekvenser som aldri møtes - bortsett fra når det skjer

Kvanteteorien om parallelle univers fastslår at innenfor en og samme enhet av tid og rom finnes det flere parallelle dimensjoner som aldri kommer i berøring med hverandre, ettersom de “vibrerer” på forskjellige frekvenser. Hver og en av dem huser mennesker, begivenheter og historisk utvikling, lik det universet vi bebor i Melkevei-galaksen.

I ekstraordinære situasjoner kan parallelle dimensjoner anta den samme vibrasjonelle rytmen i en kort periode, og dermed åpne en passasje eller dør. Dette kan forklare ellers uforklarlige fenomener, som når fysiske gjenstander forsvinner og kommer til syne igjen uten noen åpenbar grunn, slik som f.eks. i mysteriet omkring Bermuda-triangelet.