Research and Experimentation

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Planteverdenen
Den hellige skogens tempel

Magisk sameksistens mellom planter, dyr, naturånder

Damanhur har alltid investert i oppkjøp av en rekke arealer med skog, som ofte er blitt hugget av de foregående eierne til bruk ved oppvarming og for slik å lide gjennom tiår med for hard drift. I damanhuriansk filosofi er skogen et magisk sted, hvor livets kompleksitet kommer til uttrykk gjennom en harmonisk og mangfoldig vev av ulike typer dyr, planter og finstofflig liv. Med engasjement og tålmodighet, har Damanhurs innbyggere kjøpt opp store skoger med kastanjetrær; en liten parsell om gangen. De døde trærne er blitt fjernet, og skogen forvandlet gjennom terapeutisk beskjæring av skogskratt med små trær så trærne har kunnet vokse seg høye. Ved å arbeide i fellesskap har et team av damanhurianere kurert skogen for en gallevepsinfeksjon og gjeninnført mange plantearter.
I Den hellige skogens tempel er det nå blitt satt av mange steder for meditasjon og kontakt med trær og naturånder. Her er også bygget spiraler og labyrinter som danner et mønster av stier mellom og rundt trærne. Disse strekker seg kilometervis innover i skogen, og hver av dem har en egen funksjon. De er forbundet med knutepunktet for Synkronlinjene som omslutter Menneskehetens templer.
Den hellige skogens tempel ble offisielt innviet i 2014 og er nå en forlengelse av Menneskehetens templer, som er gravet ut i det samme fjellet som skogen vokser på. Skogens trær ansees for å være templenes ”hår” – om enn billedlig, på grunn av den energetiske forbindelsen som forener disse to hellige stedene.
Mye forskning og mange erfaringer har gjort Den hellige skogens tempel levende og fullt av historie; som da innbyggere av Damanhur dro ut i skogen sammen for å eksperimentere overlevelse i naturen, noe som også stimulerte til personlig transformasjon for deltakerne. I dag er Den hellige skogens tempel tilgjengelig gjennom Welcome Office for alle gjester som ønsker å gå i spiralene og labyrintene, eller å delta på en plantemusikk-konsert.

Plantemusikk

Stueplanter og trær musiserer sammen med mennesker

Forskningen på plantemusikk begynte i Damanhur i 1976, da forskere blant innbyggerne skapte et instrument som var i stand til å fange opp de elektromagnetiske variasjonene på overflaten av planteløv og røtter, og å gjøre disse om til musikk.
Ønsket om en dyp kontakt med naturen har også inspirert til ”plantekonsertene” der musikere spiller akkompagnert av melodier skapt av trær. Trærne lærer å kontrollere sin elektriske utstråling slik at de kan modulere tonene, og som om de er bevisst musikken de produserer. Denne forskningen har fortsatt, og i dag er det apparatet som brukes ved konserter, tilgjengelig for alle slik at den dype opplevelsen av planteverdenens kommunikasjon kan bli delt av enhver som ønsker det. Plantemusikk-konserter holdes med jevne mellomrom i Damanhur. Disse er også blitt presentert ved festivaler i Europa, India, USA og Canada. Mange av disse opplevelsene er blitt tatt opp og redigert til musikksamlinger på CD, og de finnes tilgjengelig på; CDBaby, iTunes, Amazon, eMusic, Rhapsody, Spotify, Deezer, Last.fm, Soundcloud og mange flere steder med nettmusikk. I Plantemusikk-boken som kan kjøpes på nettet, er det historier fra de mest betydningsfulle og rørende opplevelser på området gjennom mer enn 40 år.

Tre-orientering

Gjenforene menneskenes og plantenes verden

Tre-orientering er et initiativ som Damanhur har stått for siden 2011. Samfunnet tar del i dette prosjektet sammen med mange venner over hele verden, hvorav de fleste er medlemmer av Popolo spirituale. Hensikten med tre-orienteringen er å bringe menneskenes og plantenes verden nærmere hverandre, slik de en gang var.
Damanhurs åndelige visjon legger stor vekt på samforstand med de naturens fysiske og finstofflige krefter som er representert ved planter og naturånder. På planeten vår er trærne store, levende antenner. Ved sommersolverv sender trærne ut i kosmos signaler om planetens helsetilstand, og ved vintersolverv mottar de et signal tilbake. I mange år har deres budskap vært et fortvilet rop fordi menneskene ødelegger naturen. Det damanhurianske samfunnet og de mange som støtter dette initiativet over hele kloden, har forpliktet seg til å forvandle trærnes smerterop til en gledessang.
Tre-orienteringen er et svært omfattende foretak, men samtidig et fantastisk morsomt eventyr. Det er et prosjekt som alle kan delta i ved å bruke en enkel teknikk, som innebærer å gå tett inntil et tre med et selfisk pendul i hånden, og gå rundt treet som om man vil omfavne det.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks