Forskning og eksperimentering

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Spiraler

En dynamisk øvelse for å holde energetisk balanse

I mange av de åpne områdene rundt Damanhur er det blitt laget spiralformer i landskapet. Man kan gå i disse spiralene for å oppnå balansering av egne energier eller gjøre meditasjoner i bevegelse som også utvider persepsjonen. I løpet av øvelsene vil den som går spiralen motta en form for massasje av sin vitale aura og kunne utvide bevisstheten. Som et resultat av interageringen mellom spiralens form, kreftene tilstede i omgivelsene og den direkte tanken til den som bruker den, vil spiralen akkumulere en sfære av energi som agerer i henhold til bevegelsene til brukeren. Noen ganger utgjør spiralene en del av de mer komplekse labyrint-stiene, mens andre ganger er de atskilte.

Spiralen er ett av de grunnleggende “motivene” i livet, og finnes som form i mikrokosmos såvel som makrokosmos. Den kan bli funnet i alt fra biologien til kosmologien, i fingeravtrykket vårt og i plasseringen av vår galakses himmellegemer. Det er en geometrisk form som kan påkalle, akkumulere og omfordele energi.

På 1980-tallet ble de første damanhurianske spiralene laget ved hjelp av stein, for å utnytte mineralers evne til å holde på hukommelse, noe som gjelder til å holde spiralens energetiske “sfære” stabil. I de senere årene er spiraler også blitt laget med tau og vannstrømmer, takket være erfaringer med selfica.

Selv om de tilhører ulike forskningsområder, er det mange likheter mellom selfica og spiraler, ikke minst hva den grunnleggende formen angår. Det er grunn til å tro at enhver spiral antar en egen personlighet etter en stund, som om den huser et levende vesen på samme måte som self´ene.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks