Research and Experimentation

Forskning og eksperiementering hjelper oss til å forstå livet

Stiftelsen Crea Ricerca
Aktuelle studier

Et stort, sosialt eksperiment

For tiden foregår forskning på områdene for Selfica, finstofflige energier, kommunikasjon med planteverdenen, og produksjon av metangass gjennom fermentering av ferskvannsalger, samt dyrking av stamceller fra dyr (f.eks. muskelvev fra storfe) for menneskeføde. Nylig har stiftelsen også forsket på dyrking av planter uten jord (hydroponisk og aeroponisk; i luft), polymorfisme på DNA- og RNA-nivå som en form for forebyggende helsevern, og på ulike andre områder knyttet til metabolismen i komplekse molekyler.
I ernæringssektoren samarbeider Damanhur med A. Geisser Piedmont-observatoriet for fruktdyrkning og Vidracco by. Sammen arbeider vi med å velge ut og gjeninnføre epletrær med frukt som er spesielt egnet for cider-produksjon; disse trærne var tidligere utbredt i det nordlige Canavese, men er nå nærmest borte.
Damanhur er i all hovedsak et stort sosialt eksperiment, og dermed et ideelt ”laboratorium” for gjennomføringen av både teoretiske og praktiske undersøkelser. I henhold til damanhurianske prinsipper skal alle eksperimenter ha en mulig praktisk anvendelse til nytte for fellesskapet.
Å dele forskning er et annet viktig punkt i forbindelse med Stiftelsen. Dette skjer gjennom deltakelse på vitenskapelige, miljørettede og juridiske konferanser, som med jevne mellomrom organiseres av Academy of Equilibrium på Damanhur Crea konferansesenter.
I øyeblikket har Stiftelsen patent på polymorfismer og saliv/spytt, og på in vitro-dyrkingen av dyreceller.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks