Hva er Damanhur?

Et laboratorium for menneskehetens fremtid

Damanhur ligger ved foten av Alpene i Piemonte, Italia, mellom Torino og Aosta, og er et aktivt og levende, flerspråklig samfunn med 600 innbyggere. Damanhur er en føderasjon av spirituelle kollektiv med sin egen grunnlov, kultur, kunst, musikk, myntenhet, skoler og bruk av vitenskap og teknologi - strukket ut over en radius på omlag 15 kilometer med sentrum i den grønne, frodige dalen Valchiusella

Innbyggerne deler gjerne av sin dype kunnskap, forskning og sine ressurser med resten av verden gjennom ulike sentre, foreninger og besøk i mange byer over hele verden, og også ved å ta imot tusener av besøkende hvert år som deltar på omvisninger, seminarer, retreats og kurs gjennom Damanhur University. Samfunnet er gjenstand for interesse fra akademikere, undervisere og forskere på områder som kunst, samfunnsvitenskap, spiritualitet, medisin og alternativ helse, økonomi og miljømessig bærekraftighet.

Når det ble grunnlagt

Damanhur ble grunnlagt i 1975 etter inspirasjon fra Falco Tarassaco, født Oberto Airaudi (1950-2013). Hans opplyste og pragmatiske visjon skapte en fruktbar virkelighet basert på solidaritet, deling, kjærlighet og respekt for miljøet. I forlengelsen av denne har Damanhur gradvis vokst til å motta en FN-pris som et bærekraftig øko-samfunn. Ved å forbli tro mot Falcos opprinnlig visjon om et samfunn basert på etiske og åndelige verdier, har Damanhurs samfunnsmodell påkalt interesse fra hele verden, som en mulig måte å leve på for menneskeheten i fremtiden.

Damanhur er kanskje best kjent for sitt bemerkelsesverdige underjordiske kunstverk, en katedral kjent som Menneskehetens templer. Dette er blitt profilert på internasjonalt fjernsyn som “Verdens åttende underverk”. Tempelkomplekset ble i sin helhet utgravd for hånd i hjertet av et fjell. Det er utsmykket med mosaikk, glassmalerier, skulpturer, veggmalerier og andre kunstverk, og tilegnet oppvåkningen av den guddommelige gnisten som finnes i ethvert menneske. 

Hvor con te er en måte å leve på

Denne gnisten er tydelig i ansiktene og i de daglige handlingene hos innbyggerne i Damanhur. Her hilser vi hverandre med et con te, som betyr “med deg”, her gir hvert møte anledning til å huske vår felles, opprinnelig guddommelige natur. Våre innbyggere bor i 25 forskjellige “nucleo kollektiv”, inspirert av Falcos opprinnelige prinsipper for selvforedling, som er å tenke positivt, fremelske mangfold, ønske forandring velkommen og følge sin drøm med sans for humor og eventyr. Hver dag lever damanhurianere denne filosofien ved å handle på alle områder - fra kunst, kultur, familieliv, arbeid og politikk til forskning på subtile energier som omfatter hele universet. For å understreke viktigheten av endring, humor og respekten for liv, velger mange av innbyggerne å ta et dyre- og et plantenavn som de bruker til daglig. Hvis du kommer hit på besøk, vil du kanskje møte Cigno Banana (Svane Banan), Piovra Caffè (Blekksprut Kaffe) og Condor Girasole (Kondor Solsikke).

Mens det å utvikle sin egne personlige talenter og “måter å tjene på” alltid blir oppmuntret, er de damanhurianske innbyggerne enige om at fellesskapet er like viktig. Individet er både “jeg” og “vi”. Som et samfunn oppfatter damanhurianere seg selv (og andre som ønsker å delta) som et Popolo Spirituale (spirituelt folk).

I Damanhur leder den åndelige veien - som vi kaller Meditasjonsskolen - alle innbyggere gjennom en livslang prosess med selvutforskning og søken etter meningen for eksistensen. Dette gjøres gjennom studiet av gamle magiske tradisjoner og feiringen av naturens rytmer. På denne veien lærer alle å utvikle sine talenter og å overvinne sine svakheter (og hjelpe andre til å gjøre det samme).

Damanhur har sin egen skriftlige Grunnlov, og den inneholder prinsippene som ligger til grunn for den sosiale og spirituelle erfaringen. Damanhur har også sitt eget flagg som er gult med en dobbel firkant og et tegn for uendelighet, mens blomsten løvetann er et symbol for Damanhur.

Et banebrytende bærekraftig samfunn

I 2005 mottok Damanhur anerkjennelse fra United Nation's Global Forum on Human Settlements som en modell for et bærekraftig samfunn. Utmerkelsen var ingen tilfeldighet. Den var et resultat av Damanhurs dype respekt for miljøet som en bevisst, følsom entitet, og våre innbyggeres forpliktelse til samliv med plante- og dyreverdenen (såvel som intelligenser som bebor dette universet) på en ærbødig og nærende måte. Et uttrykk for denne filosofien er plantemusikk, der kommunikasjonen med planteverdenen inspirer til konserter med trær som musikere, og planter som musiserer sammen med mennesker.

Damanhurianerne dyrker organisk mat og driver økologisk dyrehold, de renoverer og bygger i tråd med grønne byggeprinsipper. Noen innbyggere har dannet selskaper på områdene for fornybar energi, øko-tekstiler, matproduksjon med mer. Damanhurianere foretrekker naturlige healingsmetoder og et holistisk syn på helse, men avviser ikke vitenskap og medisin. Målet er å verdsette liv i alle dets former, med lavest mulig invirkning på miljøet. Der det passer, blir banebrytende teknologi tatt i bruk, som en verdifull alliert i forsvaret av helse og natur.

Et kraftfullt energisted på jorden

Som du kan se, er det som skiller Damanhur fra andre intensjonelle community-samfunn at det gjøres en aktiv og praktisk bruk av vitenskap, forskning og en åndelig filosofi i harmoni med jorden. Og enda er det en ting til som gjør Damanhur helt unikt: Dette er et møtepunkt for fire av de 18 synkronlinjene som går rundt hele jorden. Selve grunnen puster her. Stein, trær og planter gir gjenklang av prana. Alt later til å være ladet med energi. Virkningen når du besøker stedet, er et umiskjennelig løft for den menneskelige ånd.

Å bevege seg i Damanhur er som å gå gjennom fortiden, nåtiden og fremtiden på en gang. Gamle mysterier og den tapte visdommen fra store sivilisasjoner smelter sammen med en ny visjon for utviklingen av fremtiden. Kom på besøk til oss!

Damanhur - Føderasjonen av kollektiver - er medlem av Global Ecovillage Network (GEN), Italian Ecovillage Network (RIVE) og Conacreis (National Coordination of Associations and Communities of Ethical Spiritual Research).

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks