Art and Creativity

I Damanhur kan alle oppdage sin kunstneriske side

Et popolo av kunstnere
Vi er kunstverket

Livet er et rom hvor vi kan eksperimentere med vår kreativitet

For damanhurianere er det å utvikle de kunstneriske evnene sine en viktig del av dannelses- og læringsprosessen. Noen bruker mye tid, innsats og kunnskap på dette, mens andre ser det mer som en hobby. Det viktige er uansett at man setter av i det minste noe tid og krefter til sin indre kunstner.
Det å leve med en kunstners holdning setter oss i stand til å gi verdi og mening til hverdagslige gjøremål. Framfor alt betyr det stadig å overgå seg selv, ved å åpne for nye innsikter, tanker og levemåter.
Blant de mange kunstverkene i Damanhur, slik tenker vi, er det aller vakreste representert ved menneskene selv, som med utholdenhet og kreativitet skaper nye perspektiver for seg selv og andre!
Rommene vi lever i er også viktige. Intensjonen er å skape steder som kan inspirere alle; å skape alkymistiske laboratorier hvor ånd og form forenes, og åndelig arbeid manifesteres nettopp gjennom kreativitet og forestillingskraft.
Damanhur kan i seg selv sees som et stort kunstverk
Alle mottar inspirasjon fra andre, og vil i sin tur inspirere andre igjen. Alle er både aktør og publikum, avhengig av sammenhengen og øyeblikket. Målet er å fortelle en historie om lidenskap, forpliktelse, glede og kreativitet -- en historie som utspiller seg i grenselandet mellom den menneskelige dimensjon og de ulike andre dimensjonene som omgir oss.

Kunst og utdanning

Å vokse opp med kunst, for en glad og harmonisk utvikling

Utvikling av kreativiteten er en del av utdannelsen vi gir barna våre, særlig gjennom aktivitetene ved Damanhurs skole. Forholdet til kunst blir dyrket på alle alderstrinn, fra barnehage til ungdomsskole. Barna og ungdommene tilbys de samme opplevelsene som de voksne, tilpasset og gjort tilgjengelig for de ulike aldersgruppene. De får utforske sine talenter på alle felt innenfor kunst og kreativitet, og mulighet til å integrere sine individuelle, kreative uttrykk i kollektive kunstverk, og de lærer å bruke fantasien til å takle alle sider ved livet.
De unge har stor glede av dette. De observerer, tegner, lager skulpturer av leire og resirkulerte materialer, de lærer å synge og spille musikkinstrumenter, de skriver dikt og framfører fortellinger de lager i fellesskap, ved hjelp av teater, musikk og dans. Gjennom lek og moro avdekker de sider ved seg selv som de gjennom kunsten kan uttrykke fritt.
Lærerne forventes å ha kunstnerisk og faglig kompetanse og, selvsagt, evnen til å undervise på kreative måter, noe som heller ikke er så vanskelig, ettersom barn og unge er strålende muser!
Det beste eksempelet på kunstens pedagogiske verdi er når barna, etter at de er blitt store, løsriver seg fra lærerne og dyrker det de har lært på egen hånd. Tenåringene som bor sammen i Casa Ragazzi (Ungdommenes hus) i Milte-nucleoen, har laget sin egen popgruppe, I Piedi di Troll (Trollføttene). De har sammen skrevet, arrangert og framført flere sanger, og dette har blitt en av deres favorittmåter å uttrykke meninger, følelser og tanker på - om livet generelt, og ikke minst om det å leve i Damanhur.

Vil du motta nyhetsbrevet vårt?
Hvis du - som oss - drømmer om å skape en ny verden der alle mennesker kan trives og stå i tjeneste for et høyere gode, er vi sikre på at du vil ha glede av å lese det!

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.

no, thanks