Kunst og kreativitet

I Damanhur kan alle oppdage sin kunstneriske side

Filosofi

En viktig ekspressiv og åndelig erfaring

Helt fra Damanhurs begynnelse har verdiene og betydningsrikdommen som kjennetegner damanhuriansk liv og filosofi funnet sin stemme og form gjennom den særlige kanalen som kalles Folkets kunst.
Gjennom kunsten utforsker Damanhurs innbyggere sitt kreative potensial, også de som ikke har noen tidligere erfaring med kunstnerisk virksomhet. Alle begynte som selvlærte kunstnere og eksperimenterte med ulike kunstformer, også de mest avanserte. Opp gjennom årene har dette resultert i kunstverk som er unike i målestokk og originalitet -- alt skapt i fellesskap.
Det mest slående eksempelet på hva det har vært mulig å utrette på denne veien av kunstnerisk virksomhet, er Menneskehetens templer. Dette komplekse nettverket av underjordiske saler og korridorer er gravd ut for hånd, og utgjør et skattkammer av kunst og betydninger som av mange er blitt kalt verdens åttende underverk.
Likevel er tanken bak Damanhurs filosofi at de mest verdifulle kunstverkene er de vi skaper innvendig, i oss selv, gjennom erfaringer som hjelper oss til større modenhet, økt bevissthet og skaperevne. Slik blir "det å skape kunst" et begrep som kan utvides til å gjelde på alle livets områder.
Den kunstneriske virksomheten i Damanhur har alltid vært åpen for venner og tilreisende som har kommet for å besøke oss opp gjennom årene, og mange av kunstinstallasjonene i Damanhur, er bidrag fra dem, skapt i løpet av ulike seminarer og kurs.
Vi har også en vei for Hellig kunst, som bærer betydningene av kunsten i Menneskehetens templer, og som kommer til uttrykk gjennom musikk og dans ved ritualer og feiringer. Den hellige kunsten fører til kontakt med det guddommelige som finnes i oss alle, i tråd med Damanhurs kunstneriske kanon.

Husk ...
Uansett hvilke drømmer og utfordringer vi måtte ha, har vi alle en guddommelig gnist å gjenoppvekke.
Vi håper virkelig at denne forbindelsen kan hjelpe deg med det.

Hold kontakten via nyhetsbrevet vårt!

* obligatorisk

Jeg er interessert i:

Ved å abonnere, erklærer jeg at jeg har lest informasjonen om behandling av data.